Na czym polega leasing?

Co to jest leasing?

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, możesz praktycznie każdy sprzęt do firmy, a nawet nieruchomość sfinansować za pomocą leasingu. Najczęściej leasing kojarzony jest z kupnem auta. Nie wszyscy jednak wiedzą, na czym polega leasing, a także że można dzięki niemu sfinansować również maszyny i urządzenia, sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz całe linie produkcyjne.

Czym jest leasing?

Leasing to nowoczesny sposób finansowania inwestycji w firmach. Na czym polega leasing? Opiera się na umowie cywilnoprawnej, w której leasingobiorca to osoba korzystająca z finansowania, a leasingodawca to instytucja finansująca.

Aby scharakteryzować co to jest leasing, można w skrócie powiedzieć, że to swego rodzaju połączenie dzierżawy i kredytu. W trakcie trwania umowy przedmiot leasingu nie staje się twoją własnością. Po zakończeniu trwania umowy nie ma obowiązku wykupu leasingowanego sprzętu, ale jest taka możliwość. To leasingobiorca o tym decyduje. 

Jakiego rodzaju leasingu potrzebujesz?

Aby wybrać odpowiednią formę finansowania, trzeba wiedzieć, czym różnią się od siebie różne rodzaje leasingu. Należy dowiedzieć się, co to jest leasing operacyjny, a co to jest leasing finansowy. Dzięki tej wiedzy z łatwością dobierzesz optymalne rozwiązanie dla swojej działalności.

Co to jest leasing operacyjny?

Po zawarciu umowy na leasing operacyjny przedmiot leasingu nie wchodzi w skład majątku leasingobiorcy, czyli nie stanowi środka trwałego. Przedsiębiorca nie ma prawa dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Comiesięcznie raty są w całości wliczane do kosztów uzyskania przychodu, tak samo jak obowiązkowa opłata początkowa oraz bieżące wydatki związane z użytkowaniem leasingowanego sprzętu.

 

Do każdej raty leasingowej doliczany jest podatek VAT. Jest to jedna z największych zalet leasingu operacyjnego. Korzystający z usług leasingodawcy (na przykład za pośrednictwem SimplyLease) nie musi tak jak w przypadku leasingu finansowego, na początku trwania umowy zapłacić całej wartości VAT. Zostanie ona rozłożona na ilość rat w umowie.

 

Drugą korzyścią dla firm jest wliczenie do kosztów uzyskania przychodu opłaty wstępnej. Po zakończeniu trwania umowy przedsiębiorca nie ma obowiązku wykupu użytkowanego przedmiotu.

Co to jest leasing finansowy?

To czym jest leasing finansowy najłatwiej wyjaśnić na przykładzie. Przedsiębiorca biorący w leasing maszynę wpisuje ją w ewidencję środków trwałych i ma prawo odliczać koszty amortyzacyjne. To największa różnica pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym. W koszty uzyskania przychodu można zaliczyć jedynie odsetki raty leasingowej. W przypadku leasingu operacyjnego są to całe raty. Kolejną różnicą są rozliczenia podatku VAT. Przy umowie leasingu finansowego trzeba go zapłacić w całości na początku umowy, a nie jak przy leasingu operacyjnego w comiesięcznym ratach.

 

Firma korzystające z leasingu finansowego nie ponosi opłaty wstępnej. Leasingobiorca staje się właścicielem przedmiotu umowy automatycznie w momencie spłaty ostatniej raty, bez konieczności dodatkowego wykupu.

Na czym polega leasing operacyjny i finansowy – różnice:

 
leasing operacyjny
leasing finansowy
własność przedmiotu umowy
Leasingodawca
Leasingobiorca
kto ma prawo do odpisów amortyzacyjnych?
Leasingodawca
Leasingobiorca
wydatki wpisane w koszty uzyskania przychodu

całe raty wraz z odsetkami

opłata wstępna

wydatki eksploatacyjne

odsetki od rat

wydatki eksploatacyjne

koszty amortyzacyjne

podatek VAT
doliczany do comiesięcznych rat
płacony z góry w pierwszej racie
wykup na własność
nie jest obowiązkowy
następuje automatycznie po opłaceniu ostatniej raty