Leasing operacyjny a leasing finansowy. Sprawdź różnicę i wybierz najlepiej

Różnica między leasingiem operacyjnym a finansowym

Firmy powszechnie korzystają dziś z leasingu jako formy finansowania nie tylko pojazdów, ale także profesjonalnych maszyn, sprzętu komputerowego, a nawet linii produkcyjnych. Na rynku dostępny jest leasing operacyjny i finansowy. Oba rodzaje leasingu mają swoje korzyści, które zależą od formy prowadzonej działalności i wybranego przedmiotu leasingu. Np. w pierwszej formie leasingu przedsiębiorca nie musi wykupywać przedmiotu finansowania, natomiast w leasingu finansowym firmy mogą zaliczyć przedmiot leasingu do środków trwałych, co umożliwia dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Jaki leasing wybrać?

Co to jest leasing?

Leasing to umowa cywilnoprawna między leasingodawcą, a leasingobiorcą, w ramach której leasingobiorca wynajmuje lub dzierżawi środek trwały pod warunkiem opłacania miesięcznych rat. Leasing najczęściej kojarzy nam się z użytkowaniem pojazdów, jednak duży udział w rynku ma również finansowanie parków maszyn przemysłowych, linii produkcyjnych, sprzętu komputerowego, a ostatnio nawet oprogramowania.

Co łączy leasing operacyjny i leasing finansowy?

Leasing operacyjny i leasing finansowy pozwalają uniknąć jednorazowego przeznaczania dużego kapitału własnego na zakup środków trwałych, który w tym czasie przedsiębiorca może wykorzystać do generowania zysków. Ponadto leasing wiąże się dzisiaj z minimum formalności, a zawarcie takiej umowy nie powoduje obniżenia zdolności kredytowej. Warto skonsultować np. ze specjalistami Siemens Financial Services, jak wygląda taki proces i jakie są szczegółowe warunki finansowania sprzętu przemysłowego. Zarówno w przypadku leasingu operacyjnego jak i leasingu finansowego, przedsiębiorca odlicza podatek VAT oraz zalicza wydatki eksploatacyjne takie jak zakup paliwa, składki ubezpieczeniowe czy opłaty serwisowe do kosztów uzyskania przychodu. 

 

 

 

Leasing operacyjny i finansowy - czas trwania umowy

Umowę leasingu zawiera się na z góry określony czas. Jeśli korzystamy z leasingu operacyjnego, ten okres nie powinien być krótszy niż 40 proc. czasu podstawowej stawki amortyzacji przedmiotu leasingu. Np. przy leasingu operacyjnym zazwyczaj okres ten zaczyna się od 2 lat, natomiast przy leasingu finansowym 6 miesięcy. Ważną zasadą często stosowaną przez firmy finansujące jest ograniczenie, że w chwili zakończenia umowy leasingu przedmiot finansowania nie może mieć więcej niż 10 lat. Tak naprawdę okres trwania leasingu jest zależny od wartości finansowanego aktywa trwałego i możliwości finansowych przedsiębiorstwa. Jeśli firmie zależy np. na jak najniższych miesięcznych ratach, należy wybrać maksymalny okres leasingu i wpłacić nieco wyższą opłatę wstępną.

Różnica między leasingiem operacyjnym a finansowym - odpisy amortyzacyjne

Leasing finansowy umożliwia wpisanie przedmiotu leasingu do rejestru środków trwałych, aby dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Takiej możliwości nie ma w leasingu operacyjnym, ponieważ przedmiot leasingu pozostaje własnością leasingodawcy do momentu wykupu. Dopiero po nabyciu aktywa przedsiębiorca może go wpisać do rejestru środków trwałych.

 

Rozliczanie podatku VAT w leasingu operacyjnym i finansowym

Przy podejmowaniu decyzji o wyborze formy leasingu, należy mieć świadomość, jakie różnice występują przy rozliczaniu podatku VAT. W leasingu operacyjnym 23 proc. podatek VAT jest doliczany do comiesięcznej raty leasingowej. W leasingu finansowym przedsiębiorca z góry uiszcza podatek VAT, który dolicza się do pierwszej faktury po przekazaniu przedmiotu leasingu i zakwalifikowaniu do środków trwałych. Wysokość podatku VAT zależy od stawki jaką objęty jest przedmiot leasingu. W przypadku aut osobowych jest to 23 proc., ale przy leasingu sprzętu medycznego to już np. 8 proc. Podczas wyszukiwania informacji o usługach finansowania sprzętu dla lekarzy, warto zwrócić uwagę na platformę SimplyLoan, która należy do Siemens Financial Services. Międzynarodowa firma świadczy usługi finansowania zakupu sprzętu medycznego w formie pożyczki leasingowej.

Wykup przedmiotu w leasingu operacyjnym a w leasingu finansowym

Również przy wykupie środka trwałego widać różnicę między leasingiem operacyjnym a finansowym. W leasingu operacyjnym przedsiębiorca nie ma obowiązku wykupywać przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Może to zrobić dobrowolnie lub pozostawić środek trwały firmie finansującej. Przy wykupie należy pamiętać, że przedsiębiorca jest zobowiązany do opłacenia pozostałej wartości przedmiotu leasingu, której nie objęły wpłata wstępna i raty. W leasingu finansowym środek trwały po zakończeniu umowy obligatoryjnie staje się własnością leasingobiorcy, który nie musi już ponosić kolejnych kosztów związanych z wykupem.