„Index MiU” 2020

Branżowy wskaźnik zdolności do konkurowania firm reprezentujących branże: spożywczą, poligraficzną, obróbki metali i przetwórstwa tworzyw sztucznych
W obliczu zmieniających się wyzwań stawianych producentom w dziedzinie ekologii, technologii, nowych oczekiwań klientów, mody, trendów, a dziś dodatkowo także pandemii, aktywne i świadome podejście do maszyn i urządzeń, jako zasobów ułatwiających lub hamujących konkurencyjność firm, staje się nieodzowne. Aby pomóc przedsiębiorcom w analizowaniu sytuacji oraz podejmowaniu działań dotyczących ich konkurencyjności, przedstawiamy „Index MiU” 2020. Naszą ambicją jest, aby - prezentowany cyklicznie - dostarczał rynkowi użytecznej informacji o tym, w jakim tempie i kierunku zmienia się zdolność do konkurowania badanych przez nas branż. 
Tomasz Kukulski, Prezes Zarządu Siemens Financial Services w Polsce

Raport „Index MiU” 2020

Siemens Financial Services w Polsce prezentuje unikatowy na krajowym rynku, branżowy wskaźnik „Index MiU”,  który pokazuje poziom zdolności do konkurowania firm reprezentujących branże: spożywczą, poligraficzną, obróbki metali i przetwórstwa tworzyw sztucznych.

 

Istotą indeksu jest dostarczanie rzetelnej informacji o tym, w jakiej „kondycji do konkurowania” są wymienione branże oraz jak kształtuje się i zmienia w czasie ich zdolność do zwiększania aktywności eksportowej i wzrostu możliwości sprzedaży krajowej, między innymi dzięki inwestycjom w maszyny i urządzenia.

 

Raport przygotowany został wspólnie z firmą badawczą Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B.

Pobierz

„Index MiU” 2020

Branżowy wskaźnik zdolności do konkurowania firm reprezentujących branże: spożywczą, poligraficzną, obróbki metali i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Wyraź zgodę na przesyłanie informacji marketingowych i pobierz raport.