Index MiU 2021

Branżowy wskaźnik zdolności do konkurowania firm reprezentujących branże: spożywczą, poligraficzną, obróbki metali i przetwórstwa tworzyw sztucznych
W sytuacji ciągłego rozwoju technologicznego, zmian postaw klientów wobec produktów, pandemii, globalizacji, a także rosnącej odpowiedzialności za środowisko, przedsiębiorcy funkcjonują w coraz bardziej wymagających i złożonych warunkach. Takie zmienne warunki powodują, że o sukcesie i rozwoju przedsiębiorstwa decyduje szereg czynników, które składają się na szeroko definiowaną zdolność do konkurowania, a w której kluczową rolę odgrywa aktywne i świadome zarządzanie inwestycjami w park maszyn i urządzeń jako zasobów ułatwiających lub hamujących konkurencyjność firm. Aby pomóc przedsiębiorcom w analizowaniu sytuacji i podejmowaniu działań, kolejny już raz  publikujemy nasz autorski wskaźnik „Index MiU 2021”. 
Grzegorz Jarzębski, Country Head of Sales w Siemens Financial Services w Polsce

Index MiU 2021

Siemens Financial Services w Polsce prezentuje unikatowy na krajowym rynku, branżowy wskaźnik Index MiU,  który pokazuje poziom zdolności do konkurowania firm reprezentujących branże: spożywczą, poligraficzną, obróbki metali i przetwórstwa tworzyw sztucznych.

 

Istotą indeksu jest dostarczanie rzetelnej informacji o tym, w jakiej „kondycji do konkurowania” są wymienione branże oraz jak kształtuje się i zmienia w czasie ich zdolność do zwiększania aktywności eksportowej i wzrostu możliwości sprzedaży krajowej, między innymi dzięki inwestycjom w maszyny i urządzenia.

 

Raport przygotowany został wspólnie z firmą badawczą Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B. Ostatnie badanie zostało zrealizowane we wrześniu 2020 roku, tuż przed rozwojem drugiej fali Covid-19. Obecny pomiar obrazuje zatem, jak w ciągu ostatniego roku zmienił się poziom zdolności do konkurowania badanych branż, już po trzech falach pandemii koronawirusa. 

Zapisz się na Raport

Index MiU 2021

Branżowy wskaźnik zdolności do konkurowania firm reprezentujących branże: spożywczą, poligraficzną, obróbki metali i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Wyraź zgodę na przesyłanie informacji marketingowych i pobierz raport.