Index MiU 2022

Branżowy wskaźnik zdolności do konkurowania firm reprezentujących branże: obróbki metali, przetwórstwa tworzyw sztucznych i spożywczą
Dziś podstawą rozwoju organizacji jest umiejętność dostosowania się do coraz bardziej wymagającego otoczenia. Wysokie ceny surowców i problemy z ich dostępnością, coraz wyższa inflacja oraz rosnące ceny energii powodują, że kluczowe dla firm z sektora przemysłowego staje się odpowiednie wykorzystanie technologii. To właśnie stan parku maszyn i urządzeń (MiU), obok ceny czy jakości produkowanych towarów, decyduje o zdolności firm do konkurowania. Automatyzacja, digitalizacja oraz nowoczesne maszyny i urządzenia pozwalają na zrównoważoną produkcję. Siemens Financial Services w Polsce od wielu lat wspiera polski przemysł, zapewniając firmom finansowanie niezbędne do realizowania inwestycji w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz dostarczając unikatowe dane rynkowe. Z tego powodu już po raz kolejny publikujemy odczyt naszego autorskiego wskaźnika „Index MiU”, który pokazuje jak kształtuje się poziom zdolności do konkurowania firm przemysłowych z branży obróbki metali, przetwórstwa tworzyw sztucznych i spożywczej.
Katarzyna Kaczmarek, CEO, Siemens Financial Services w Polsce

Index MiU 2022

Siemens Financial Services w Polsce prezentuje kolejny odczyt unikatowego na krajowym rynku, branżowego wskaźnika Index MiU. Pokazuje on poziom zdolności do konkurowania firm reprezentujących branże obróbki metali, przetwórstwa tworzyw sztucznych i spożywczą.

 

Istotą indeksu jest dostarczanie rzetelnej informacji o tym, w jakiej „kondycji do konkurowania” są wymienione branże oraz jak kształtuje się i zmienia w czasie ich zdolność do zwiększania aktywności eksportowej i wzrostu możliwości sprzedaży krajowej, między innymi dzięki inwestycjom w maszyny i urządzenia.

 

Z najnowszego raportu dowiesz się jak obecnie firmy z sektora przemysłowego oceniają swoją zdolność do konkurowania i przygotowanie do rywalizacji rynkowej w perspektywie kolejnych 12 miesięcy, jakie czynniki miały największy wpływ na ten wynik oraz jakie – zdaniem respondentów – są aktualne trendy, które będą wpływać na przyszłość badanych branż w ciągu najbliższego roku i z jakimi wyzwaniami będą mierzyć się producenci.

Pobierz Raport

Index MiU 2022

Branżowy wskaźnik zdolności do konkurowania firm reprezentujących branże: obróbki metali, przetwórstwa tworzyw sztucznych i spożywczą. Wypełnij formularz i pobierz raport.