Finansowanie obrotowe - faktoring

Rozwijaj swoją firmę dzięki faktoringowi

Faktoring jest nowoczesną formą finansowania działalności przedsiębiorstwa, pozwalającą poprawić jego płynność finansową. Niezapłacone na czas faktury, a także oferowanie odbiorcom  odroczonych terminów płatności mogą stanowić duże wyzwanie dla Twojej firmy. Środki „zamrożone” u odbiorców mogą poważnie utrudniać prowadzenie biznesu i jego rozwój, a nawet spowodować problemy związane z zachowaniem płynności finansowej i radzeniem sobie w sytuacjach zatorów płatniczych. Aby tego uniknąć, coraz więcej polskich przedsiębiorstw korzysta z faktoringu, jako narzędzia umożliwiającego zarządzanie płynnością i zapewniającego finansowanie wzrostu sprzedaży. Faktoring pozwala na zamianę wierzytelności na gotówkę poprzez otrzymanie zapłaty za należności zanim staną się one wymagalne.

Jak działa faktoring?

Alternatywa dla tradycyjnych rozwiązań finansowych

Korzystając z faktoringu otrzymujesz natychmiastowe finansowanie, dzięki czemu możesz spłacać swoje zobowiązania, planować zarządzanie finansami oraz w znaczący sposób minimalizować ryzyko związanie z należnościami. Po spełnieniu przez firmę uzgodnionych warunków, Siemens Finance dokonuje wypłaty środków w wysokości nawet do 100% wartości wierzytelności. W przypadku, gdy finansowanie jest niższe niż 100%, wypłata pozostałej części otrzymasz po dokonaniu zapłaty za wierzytelności przez odbiorcę. Dzięki przejęciu przez Siemens Finance obowiązku zarządzania wierzytelnościami Twoja firma może skoncentrować się na rozwoju działalności.

 

Oferujemy Twojej firmie trzy rodzaje faktoringu. Sam możesz zdecydować, która opcja najbardziej odpowiada potrzebom Twojej firmy oraz jak chcesz zarządzać swoimi wierzytelnościami i ryzykiem.

Full Service Faktoring

Poziom finansowania                                                                              - % wartości wierzytelności

Usługi zarządzania wierzytelnościami                                                  - Tak

Opcja przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorcy                             - Tak

Poziom rozliczeń otwartych pozycji z Klientem                                  - Faktura

Waluta                                                                                                      - PLN, EUR, USD, GBP

Dostęp do Client Portal i raportów                                                       - Tak

Full Service Faktoring jest dostępny w wariancie bez regresu czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorców.

In-house Faktoring

Poziom finansowania                                                                              - % wartości wierzytelności 

Usługi zarządzania wierzytelnościami                                                 - Nie

Opcja przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorcy                            - Tak

Poziom rozliczeń otwartych pozycji z Klientem                                  - Faktura

Waluta                                                                                                      - PLN, EUR, USD, GBP

Dostęp do Client Portal i raportów                                                       - Tak

In-house Faktoring jest dostępny w wariancie bez regresu czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorców.

Invoice Discounting

Poziom finansowania                                                                              - % wartości portfela wierzytelności

Usługi zarządzania wierzytelnościami                                                  - Nie

Opcja przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorcy                             - Nie

Poziom rozliczeń otwartych pozycji z Klientem                                  - Faktura

Waluta                                                                                                      - PLN, EUR, USD, GBP

Dostęp do Client Portal i raportów                                                       - Tak

Invoice Discounting jest produktem z uproszczoną obsługą operacyjną i modelem rozliczeniowym finansowania wierzytelności bazującym na ich saldzie, a nie na pojedynczych fakturach.

Rozwijaj swoją firmę

Zyskaj dzięki faktoringowi

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z faktoringu otrzymują narzędzie do zarządzania płynnością finansową, a w konsekwencji mają ułatwione finansowanie wzrostu sprzedaży. Faktoring dedykowany konkretnym uwarunkowaniom rynku to źródło podniesienia konkurencyjności i wzrostu dynamiki rozwoju Twojej firmy.

Zalety faktoringu

W porównaniu do tradycyjnych kredytów bankowych, nasze produkty faktoringowe są bardziej elastycznym źródłem pozyskania kapitału obrotowego, przynoszącym Twojej firmie wiele wymiernych korzyści:

 • dodatkowe finansowanie dla rozwoju Twojego biznesu 
 • zwiększenie sprzedaży bez konieczności angażowania dodatkowych środków własnych 
 • poprawę bieżącej płynności 
 • powiązanie poziomu finansowania z poziomem obrotów, umożliwiające dynamiczny rozwój Twojej firmy 
 • umożliwienie sprostania oczekiwaniom rynku na wydłużenie terminów płatności dla odbiorców 
 • ograniczenie czasu oraz środków niezbędnych do kontroli nad należnościami i ich windykacji 
 • uzyskanie niższych cen (skorzystanie z rabatów) u dostawców w związku z szybszym regulowaniem zobowiązań 
 • zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia złych długów oraz ograniczenie ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej

Faktoring - dla kogo?

Z faktoringu możesz skorzystać jeśli Twoja firma:

 • posiada minimum 10 milionów złotych obrotu rocznego
 • prowadzi sprzedaż z odroczonym terminem płatności
 • posiada istniejące i niewymagalne wierzytelności
 • realizuje strategię zwiększania sprzedaży, m.in. poprzez oferowanie dłuższych terminów płatności
 • chce terminowo otrzymywać płatności
 • chce zabezpieczyć się przed ryzykiem braku zapłaty od odbiorców
 • posiada stałych odbiorców
 • nie ma ograniczenia zbywalności wierzytelności
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

W odróżnieniu od pożyczki lub bankowego kredytu w rachunku bieżącym, które są zazwyczaj udzielane na okres 1 roku, Faktoring jest elastycznym źródłem finansowania, które może rosnąć zgodnie ze wzrostem poziomu sprzedaży Twojej firmy. Faktoring wypada również korzystnie w porównaniu z tradycyjnymi formami kredytowania w powiązaniu z kosztami udzielenia finansowania. W przeciwieństwie do tych wymaganych w przypadku bankowego kredytu w rachunku bieżącym, w  większości przypadków Faktoring umożliwia otrzymanie przez firmy wyższych limitów finansowania i to bez konieczności ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń.

Poziom finansowania zależy od jakości Twoich należności połączonej, w niektórych przypadkach, z oceną kredytową Twoich odbiorców. W przypadku faktoringu z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy, ocena jego wiarygodności kredytowej jest głównym kryterium decydującym o poziomie finansowania. W większości przypadków wynosi on do 90% wartości niewymagalnych faktur.

Firmy, które doświadczają szybkiego wzrostu sprzedaży i potrzebują dostępu do zwiększonego finansowania obrotowego mogą skorzystać z możliwości jakie daje Faktoring. W rzeczywistości wiele firm doświadczających nieoczekiwanego wzrostu popytu zmaga się z problemem „zamrożonych” środków u odbiorców. Aby utrzymać wzrost i ekspansję biznesu potrzebne jest elastyczne źródło finansowania.