Informacje firmowe

Siemens Finance Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa

 

Tel: +48 22 870 86 81

Fax: + 48 22 870 86 89

E-Mail: info.pl.sfs@siemens.com

 

Rejestr:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000063579

 

Zarząd:

Katarzyna Kaczmarek

Aneta Depo-Staniszewska

 

Prokurenci:

Grzegorz Jarzębski

Małgorzata Kreczmer-Gruchoła

Beata Kuczmarska-Gołda

Maciej Markiewicz

Arkadiusz Sawicki

Katarzyna Zalewska

 

Kapitał zakładowy 58.500.000,00 PLN

100% udziałów spółki należy do Siemens

Finance & Leasing GmbH, Monachium, Niemcy

REGON 012002567

NIP 526-020-87-63

VAT UE PL5260208763

Rachunek bankowy

08 1030 1508 0000 0005 0186 6091