Dekarbonizacja, wzrost efektywności energetycznej, wydajniejsze zarządzanie – jak skutecznie przejść ścieżkę digitalizacji 

Poznaj rozwiązania zmniejszające zapotrzebowanie na energię elektryczną w procesie produkcyjnym. Przekonaj się, jak zyskały polskie firmy, które zoptymalizowały linie produkcyjne. Zapoznaj się z rozwiązaniami gwarantującymi obniżenie rachunków i już dziś zredukuj wydatki stosując energooszczędne technologie.

 

Sprawdź rozwiązania z obszaru:

 

 

Pakiet Fit for 55

W lipcu 2021 Parlament Europejski przyjął pakiet „Fit for 55” będący kontynuacją rozwiązań wprowadzonych w Europejskim Zielonym Ładzie (The European Green Deal). Zgodnie z Fit for 55 Unia Europejska do 2030 roku podnosi cel - redukcję poziomu emisji dwutlenku węgla do 55% względem 1990. Konieczność zwiększenia wysiłków na rzecz dekarbonizacji wynikła z faktów, które dostarczył piąty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC). Przedstawione tam dane liczbowe pokazały jednoznacznie, że zmiany klimatyczne zachodzą gwałtowniej niż przewidywał to dotychczasowy konsensus, co wymagało korekty zakładanych dotychczas celów emisji CO2. 
Pakiet Fit for 55 wpłynie znacząco m.in. na rynek energii elektrycznej. Zgodnie

z nowym prawem wzrosną ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla w ramach EU ETS. Dla przemysłu oznacza to jeszcze bardziej intensywne działania związane
z energooszczędnością, odchodzeniem od węgla, jako głównego paliwa wykorzystywanego w gospodarce i wdrażaniem na jeszcze szerszą skalę Odnawialnych Źródeł Energii. 

Pakiet Fit for 55 wpłynie na funkcjonowanie przedsiębiorstw w całej Europie i wymagać będzie znaczących inwestycji w adaptację przemysłu do potrzeb dekarbonizacji. Pozwoli on przybliżyć się do zakładanych celów Zrównoważonego Rozwoju w obszarze zmian klimatycznych. Dzięki działaniom mającym na celu zahamowanie wzrostu średniej temperatury na świecie możliwe będzie powstrzymanie negatywnego wpływu działań człowieka na środowisko. 

Czym jest dekarbonizacja?

Dekarbonizacja przemysłu jest wyzwaniem aktualnym tu i teraz. Już obecnie proces dochodzenia do niższego poziomu emisji gazów cieplarnianych jest nieodłącznym elementem strategii Zrównoważonego Rozwoju największych firm na świecie. Siemens oferuje rozwiązania, dzięki którym nasi partnerzy biznesowi mogą obniżyć emisyjność i przyczynić się do poprawy stanu naszej planety. W samym tyko roku finansowym 2022 raportowana przez naszych klientów redukcja emisji, uzyskana dzięki dostarczonym przez nas produktom, rozwiązaniom i usługom wyniosła ok. 150 milionów ton CO2. 

 

Oprócz wspierania firm na ich drodze do neutralności klimatycznej, sami także realizujemy ambitną strategię w zakresie Zrównoważonego Rozwoju. W skali globalnej ograniczyliśmy emisję własną CO2 aż o 46% w porównaniu do 2019. Siemens postawił sobie również nowe, jeszcze ambitniejsze cele na kolejne lata – chcemy zredukować emisję własną CO2 o 55% do 2025 i o 90% do 2030 roku. Nakłady inwestycyjne, jakie planujemy przeznaczyć na nasza własną dekarbonizację do 2030 to aż 650 milionów euro. 

Ślad CO2: znaczenie dla klientów oraz inwestorów

Dla firm ślad węglowy jest ważnym wskaźnikiem ich wkładu w Zrównoważony Rozwój (Sustainability) i ochronę klimatu. 

 

Zaangażowanie firm w Zrównoważony Rozwój odgrywa coraz większą rolę także dla klientów z branży produkcyjnej. Coraz częściej poszukują oni produktów wytwarzanych w sposób zrównoważony i traktują tę kwestię jako istotny element przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Także inwestorzy przywiązują większą wagę do analizy ryzyk klimatycznych w ich portfelach. Decyzje o zakupie towarów podejmowane są przez przedsiębiorstwa w oparciu o ekobilans, a akcjonariusze oczekują od zarządów przestrzegania norm ochrony środowiska i klimatu. 

Coraz więcej firm publikuje informacje o swoich działaniach na rzecz ochrony klimatu i podaje swój ślad węglowy w sprawozdaniach, na przykład w ramach raportowania CDP (Carbon Disclosure Project) oraz GRI (Global Reporting Initiative). 

Obliczanie śladu węglowego

Zgodnie z normą ISO 14064 oraz wytycznymi Greenhouse Gas Protocol do wyliczenia śladu węglowego wykorzystywane są emisje z trzech różnych obszarów (tzw. zakresy). 

Zakres 1: Emisje z eksploatacji i użytkowania własnej floty samochodowej przedsiębiorstwa oraz wykorzystania energii wytworzonej we własnym zakresie. 

Zakres 2: Wpływ na klimat zakupionej energii, tj. energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia. 

Zakres 3: Emisja CO2 z podróży służbowych oraz innych zakupionych usług i produktów. 
 

W celu poprawy bilansu emisyjnego i podkreślenia zaangażowania w Zrównoważony Rozwój można również wykorzystać świadectwa pochodzenia zielonej energii elektrycznej lub świadectwa redukcji emisji z projektów ochrony klimatu. 

17 rozwiązań redukujących pobór i koszty energii

Automatyka procesowa

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu

Modele Siemens gPROMS gromadzą informację o procesach w formie modeli predykcyjnych, które można następnie wykorzystać do szybkiego i skutecznego dostarczenia niezbędnych informacji wspierających projektowanie procesu, produktu i decyzje operacyjne. Rozwiązanie to umożliwia optymalizację projektów instalacji oraz produktów przyczyniając się do poprawy wydajności instalacji oraz zmniejszenia emisji i obniżenia kosztów energii.

Procesy wspierane przez rozwiązanie:
Kluczowe korzyści:

Optymalizacja zużycia energii i mediów w czasie rzeczywistym

Poprawa wydajności instalacji procesowej

Minimalizacja kosztów energii, mediów oraz emisji CO2

Zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa pracy kadry operatorskiej oraz skrócenie czasu wdrożenia nowozatrudnionych pracowników

Krótszy czas wdrażania zmian oraz innowacji w procesie produkcyjnym

SIMATIC PCS 7 PowerControl pozwala na implementację rozdzielnic elektrycznych zintegrowanych z systemem sterowania procesami SIMATIC PCS 7. Rozwiązanie to zapewnia jednolitą platformę systemową umożliwiającą optymalizację energii wydatkowanej w urządzeniach.

Procesy wspierane przez rozwiązanie:
Kluczowe korzyści:
Monitorowanie pracy rozdzielnic elektrycznych w systemie sterowania klasy DCS
Integracja danych, archiwizacja, ujednolicony interfejs HMI

SIPART PS2 jest najczęściej stosowanym pozycjonerem zaworów do napędów liniowych i niepełnoobrotowych w zastosowaniach przemysłowych. Cyfrowy pozycjoner zaworu SIPART PS2 charakteryzuje się niskim wewnętrznym zużyciem powietrza, dzięki któremu wymagana moc elektryczna konieczna do wytwarzania sprężonego powietrza oraz koszty energii są bardzo niskie.

 

 

Procesy wspierane przez rozwiązanie:
Kluczowe korzyści:
Procesy produkcyjne z użyciem napędów
Niższa wymagana moc elektryczna i niższe zużycie energii

SIPART PS100 to kompaktowy i niezawodny pozycjoner zaworów przeznaczony m.in. do pracy w przemyśle chemicznym, sektorze energetycznym i wielu innych dziedzinach. Urządzenia cechuje niskie zużycie sprężonego powietrza (do 90 procent w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami) i energooszczędność.

Procesy wspierane przez rozwiązanie:

Kluczowe korzyści:

Procesy produkcyjne z użyciem napędów
Niższe zużycie powietrza oraz energii elektrycznej
Technika napędowa

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu

Silniki elektryczne SIMOTICS to synonim jakości, innowacyjności i najwyższej sprawności. Obejmują one pełną gamę silników przemysłowych, zarówno synchronicznych jak i asynchronicznych: od standardowych silników elektrycznych przez serwomotory po silniki wysokonapięciowe i prądu stałego. Istotną zaletą tych rozwiązań jest energooszczędność.

Procesy wspierane przez rozwiązanie:

Kluczowe korzyści:

Wszystkie procesy przemysłowe, w których wykorzystywane są napędy
Niższe zużycie energii w napędach

System napędów synchroniczno-reluktancyjnych SIMOGEAR składa się ze standardowych przekładni SIMOGEAR, silników synchroniczno-reluktancyjnych SIMOTICS i przekształtników częstotliwości SINAMICS. Dzięki połączeniu najnowszych technologii używanych w napędach możliwa jest do uzyskania sprawność porównywalna z klasą IE4. Rozwiązania te cechują się niższymi stratami energii w porównaniu do silników asynchronicznych, zwłaszcza przy częściowym obciążeniu.

Procesy wspierane przez rozwiązanie:
Kluczowe korzyści:
Wprowadzanie maszyny w ruch (część wykonawcza)

Oszczędność zużycia energii przy wykorzystaniu silników wysokosprawnych IE3, IE4

Wysokosprawne reduktory (możliwość zastosowania mniejszych gabarytowo napędów względem rozwiązań ogniskiej sprawności)

SINAMICS G120X to nowy przemiennik częstotliwości z rodziny napędów SINAMICS, który został zoptymalizowany pod kątem przemysłowych aplikacji w segmencie wody i ścieków, a także pomp i wentylatorów w automatyce budynkowej. Przemienniki częstotliwości SINAMICS G120X cechują się sprawnością powyżej 98%. Rozwiązania te pozwalają na pracę z wysokosprawnymi silnikami zapewniającymi maksymalną energooszczędność układu napędowego. W przypadku obciążeń o niskiej dynamice tryb ECO dostarcza najlepszą możliwą wydajność przy minimalnych stratach. Działająca w silnikach indukcyjnych funkcja obejścia pozwala na przełączanie silnika pomiędzy pracą przekształtnikową, a pracą bezpośrednio z sieci pozwalając w ten sposób ograniczyć straty energii.

Procesy wspierane przez rozwiązanie:
Kluczowe korzyści:
Sterowanie pompami, wentylatorami i kompresorami o łagodnym rozruchu
Oszczędność, dedykowane funkcje aplikacyjne, łatwość uruchomienia

Aplikacja MindSphere SIDRIVE IQ Fleet umożliwia dostęp do wszystkich istotnych danych dotyczących posiadanych przez zakład napędów. Aplikacja zawiera szereg funkcji ułatwiających zarządzanie, konserwację i eksploatację silników.

Procesy wspierane przez rozwiązanie:
Kluczowe korzyści:
Zarządzanie, konserwacja i eksploatacja napędów
Optymalizacja napędów oraz zużywanej przez nie energii elektrycznej

SinaSave ułatwia zestawienie cech dwóch lub więcej silników o różnych klasach efektywności energetycznej. Pozwala ocenić możliwe oszczędności energii oraz porównać koszty inwestycyjne i koszty napraw silników.

Procesy wspierane przez rozwiązanie:
Kluczowe korzyści:
Podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących napędów
Dobór właściwego napędu charakteryzującego się najniższymi kosztami zakupu i eksploatacji
Systemy sterowania obrabiarkami CNC

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu

CTRL+E pozwala mierzyć zużycie energii CNC w zadanym okresie, umożliwia też śledzenie poboru mocy elektrycznej dla wybranego obciążenia.

Procesy wspierane przez rozwiązanie:
Kluczowe korzyści:
Produkcja w technologii obróbki skrawaniem
Dostęp do szczegółowych informacji o zużyciu energii

Dzięki cyfryzacji zakłady przemysłowe mogą bardziej elastycznie reagować na wymagania rynku i jednocześnie zwiększać swoją produktywność. ShopFloor Management, oprogramowanie do zarządzania warsztatem CNC, ułatwia zarządzanie, analizę i optymalizację obrabiarek niezależnie od producenta stosowanego systemu sterowania.

Procesy wspierane przez rozwiązanie:
Kluczowe korzyści:
Instalacje produkcyjne z wykorzystaniem obrabiarek CNC
Rozwiązanie ułatwia zarządzanie, analizę i optymalizację CNC m.in. pod kątem zużycia energii

System TRANSLINE Solution for Powertrain ułatwia inżynierom utrzymania ruchu i personelowi serwisowemu rozwiązywanie problemów oraz prace konserwacyjne. Komponent HMIEnergy tego rozwiązania dostarcza informacji o zużyciu energii.

Procesy wspierane przez rozwiązanie:
Kluczowe korzyści:
Wytwarzanie komponentów samochodowych w technologii obróbki skrawaniem (silniki, przekładnie, zawieszenia)
Dostęp do szczegółowych informacji o zużyciu energii przez CNC

Zastosowanie energooszczędnej technologii w napędach obrabiarkowych umożliwia obniżenie wydatków i wydłużenie życia tego typu maszyn. Zintegrowane systemy napędowe z silnikami SIMOTICS oraz napędami serwo SINAMICS S120 pozwalają także zwiększyć wydajność tych maszyn.

Procesy wspierane przez rozwiązanie:
Kluczowe korzyści:
Produkcja w technologii obróbki skrawaniem
Niższe zużycie energii w napędach
Serwis i modernizacje maszyn

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu

Celem modernizacji CNC jest uzyskanie najwyższej możliwej wydajności maszyny idealnie dopasowanej do zakresu zastosowania i wykonywanych zadań, co pozwala m.in. oszczędzać wydatkowaną energię.

Procesy wspierane przez rozwiązanie:

Kluczowe korzyści:
Obróbka skrawaniem
Integracja danych, archiwizacja, ujednolicony interfejs HMI

Wraz ze starzeniem się maszyn produkcyjnych zawsze pojawia się pytanie, czy kupić nowy sprzęt, czy zmodernizować stare maszyny. Często najlepszym rozwiązaniem jest tzw. retrofit. Modernizacja maszyn i zastosowanie w nich najnowszych technologii, poza wyższą efektywnością nowych rozwiązań, ułatwia integrację danych i wprowadza w tych urządzeniach ujednolicony interfejs HMI.

Procesy wspierane przez rozwiązanie:
Kluczowe korzyści:
Działanie maszyn produkcyjnych
Integracja danych, archiwizacja, ujednolicony interfejs HMI
Procesy automatyzacji

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu

SIMATIC Energy Manager umożliwia szczegółową wizualizację przepływów energii i wartości zużycia w poszczególnych procesach. Pozwala na przypisywanie ich do odpowiednich odbiorców lub centrów kosztów oraz identyfikację przyczyny zmian. Dzięki rozwiązaniu możliwa jest optymalizacja zużywanej energii i porównywanie wydajności energetycznej tych samych linii produkcyjnych w różnych lokalizacjach.

Procesy wspierane przez rozwiązanie:

Kluczowe korzyści:

Wytwarzanie komponentów samochodowych w technologii obróbki skrawaniem (silniki, przekładnie, zawieszenia)

Uzyskanie przejrzystej informacji o zużyciu mediów

Możliwość tworzenia indywidualnych raportów zużycia mediów

Ogólnozakładowy dostęp do raportów

SIMATIC EnergySuite ułatwia zarządzanie zużyciem energii w zakładach przemysłowych. Pozwala na gromadzenie danych o efektywności energetycznej maszyn i instalacji, monitorowanie ich w odniesieniu do określonych limitów wydajności.

Procesy wspierane przez rozwiązanie:

Kluczowe korzyści:

Akwizycja danych energetycznych

Standaryzacja odczytu danych energetycznych

Koncentracja danych pomiarowych z różnych źródeł i urządzeń pomiarowych

Intuicyjna integracja ze środowiskiem TIA Portal

Szybka implementacja bibliotek w sterownikach SIMATIC PLC

Jednolity interfejs programistyczny

Kontakt

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Przykłady wdrożeń i rozmowy z ekspertami