17 sposobów na oszczędzanie energii w zakładzie przemysłowym

Poznaj rozwiązania zmniejszające zapotrzebowanie na energię elektryczną w procesie produkcyjnym. Przekonaj się, jak zyskały polskie firmy, które zoptymalizowały linie produkcyjne. Zapoznaj się z rozwiązaniami gwarantującymi obniżenie rachunków i już dziś zredukuj wydatki stosując energooszczędne technologie.

 

Sprawdź rozwiązania z obszaru:

 

 

Oprócz możliwości ograniczania zużycia energii poszczególnych maszyn, dostępne są także rozwiązania pozwalające na redukcję wydatków związanych z zasilaniem całych linii produkcyjnych. Należą do nich technologie, produkty i usługi z obszarów automatyki procesowej oraz procesów automatyzacji.

 

 

Oferowane przez Siemensa usługi w zakresie dostarczania energii łączą wiedzę technologiczną z obszaru wytwarzania i dystrybucji z możliwościami, jakie daje inteligentne zarządzanie budynkami. Grid Edge jest interfejsem inteligentnej sieci ułatwiającym zarządzanie jej odbiorem i przechowywaniem. Znaczące postępy w technologiach produkcji energii ze źródeł odnawialnych i magazynowania pozwalają obecnie na efektywne zarządzanie tymi zasobami. Dzięki nowym możliwościom przemysł, obiekty infrastrukturalne, kampusy, obszary handlowe i budynki są w stanie znacząco obniżyć zużycie energii, wytwarzać własną energię, uczestniczyć w rynku i optymalizować wydajność posiadanych zasobów.

Obecne technologie zapewniają zakładom produkcyjnym szerokie możliwości ograniczenia konsumpcji energii przez eksploatowane w fabrykach urządzenia. Rozwiązania z obszaru automatyki procesowej pozwalają m.in. na monitorowanie pracy rozdzielnic elektrycznych w systemach sterowania ograniczając tym samym zużycie prądowe. Zoptymalizowane konstrukcje maszyn mogą zastąpić starsze urządzenia nowymi, mniej energochłonnymi, a nowoczesne systemy sterowania obrabiarkami CNC oznaczają nie tylko niższą konsumpcję prądu, ale pozwalają także na monitorowanie zużycia wszystkich mediów wykorzystywanych w procesach produkcyjnych.

W wielu branżach przemysłowych wykorzystywane są silniki elektryczne, dlatego istotne znaczenie nabiera ograniczenie zużycia energii w urządzeniach techniki napędowej, poprzez m.in. optymalne sterowanie pompami, wentylatorami i kompresorami.

17 rozwiązań redukujących pobór i koszty energii

Automatyka procesowa

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu

Modele Siemens gPROMS gromadzą informację o procesach w formie modeli predykcyjnych, które można następnie wykorzystać do szybkiego i skutecznego dostarczenia niezbędnych informacji wspierających projektowanie procesu, produktu i decyzje operacyjne. Rozwiązanie to umożliwia optymalizację projektów instalacji oraz produktów przyczyniając się do poprawy wydajności instalacji oraz zmniejszenia emisji i obniżenia kosztów energii.

Procesy wspierane przez rozwiązanie:
Kluczowe korzyści:

Optymalizacja zużycia energii i mediów w czasie rzeczywistym

Poprawa wydajności instalacji procesowej

Minimalizacja kosztów energii, mediów oraz emisji CO2

Zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa pracy kadry operatorskiej oraz skrócenie czasu wdrożenia nowozatrudnionych pracowników

Krótszy czas wdrażania zmian oraz innowacji w procesie produkcyjnym

SIMATIC PCS 7 PowerControl pozwala na implementację rozdzielnic elektrycznych zintegrowanych z systemem sterowania procesami SIMATIC PCS 7. Rozwiązanie to zapewnia jednolitą platformę systemową umożliwiającą optymalizację energii wydatkowanej w urządzeniach.

Procesy wspierane przez rozwiązanie:
Kluczowe korzyści:
Monitorowanie pracy rozdzielnic elektrycznych w systemie sterowania klasy DCS
Integracja danych, archiwizacja, ujednolicony interfejs HMI

SIPART PS2 jest najczęściej stosowanym pozycjonerem zaworów do napędów liniowych i niepełnoobrotowych w zastosowaniach przemysłowych. Cyfrowy pozycjoner zaworu SIPART PS2 charakteryzuje się niskim wewnętrznym zużyciem powietrza, dzięki któremu wymagana moc elektryczna konieczna do wytwarzania sprężonego powietrza oraz koszty energii są bardzo niskie.

 

 

Procesy wspierane przez rozwiązanie:
Kluczowe korzyści:
Procesy produkcyjne z użyciem napędów
Niższa wymagana moc elektryczna i niższe zużycie energii

SIPART PS100 to kompaktowy i niezawodny pozycjoner zaworów przeznaczony m.in. do pracy w przemyśle chemicznym, sektorze energetycznym i wielu innych dziedzinach. Urządzenia cechuje niskie zużycie sprężonego powietrza (do 90 procent w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami) i energooszczędność.

Procesy wspierane przez rozwiązanie:

Kluczowe korzyści:

Procesy produkcyjne z użyciem napędów
Niższe zużycie powietrza oraz energii elektrycznej
Technika napędowa

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu

Silniki elektryczne SIMOTICS to synonim jakości, innowacyjności i najwyższej sprawności. Obejmują one pełną gamę silników przemysłowych, zarówno synchronicznych jak i asynchronicznych: od standardowych silników elektrycznych przez serwomotory po silniki wysokonapięciowe i prądu stałego. Istotną zaletą tych rozwiązań jest energooszczędność.

Procesy wspierane przez rozwiązanie:

Kluczowe korzyści:

Wszystkie procesy przemysłowe, w których wykorzystywane są napędy
Niższe zużycie energii w napędach

System napędów synchroniczno-reluktancyjnych SIMOGEAR składa się ze standardowych przekładni SIMOGEAR, silników synchroniczno-reluktancyjnych SIMOTICS i przekształtników częstotliwości SINAMICS. Dzięki połączeniu najnowszych technologii używanych w napędach możliwa jest do uzyskania sprawność porównywalna z klasą IE4. Rozwiązania te cechują się niższymi stratami energii w porównaniu do silników asynchronicznych, zwłaszcza przy częściowym obciążeniu.

Procesy wspierane przez rozwiązanie:
Kluczowe korzyści:
Wprowadzanie maszyny w ruch (część wykonawcza)

Oszczędność zużycia energii przy wykorzystaniu silników wysokosprawnych IE3, IE4

Wysokosprawne reduktory (możliwość zastosowania mniejszych gabarytowo napędów względem rozwiązań o niskiej sprawności) o niskiej sprawności)

SINAMICS G120X to nowy przemiennik częstotliwości z rodziny napędów SINAMICS, który został zoptymalizowany pod kątem przemysłowych aplikacji w segmencie wody i ścieków, a także pomp i wentylatorów w automatyce budynkowej. Przemienniki częstotliwości SINAMICS G120X cechują się sprawnością powyżej 98%. Rozwiązania te pozwalają na pracę z wysokosprawnymi silnikami zapewniającymi maksymalną energooszczędność układu napędowego. W przypadku obciążeń o niskiej dynamice tryb ECO dostarcza najlepszą możliwą wydajność przy minimalnych stratach. Działająca w silnikach indukcyjnych funkcja obejścia pozwala na przełączanie silnika pomiędzy pracą przekształtnikową, a pracą bezpośrednio z sieci pozwalając w ten sposób ograniczyć straty energii.

Procesy wspierane przez rozwiązanie:
Kluczowe korzyści:
Sterowanie pompami, wentylatorami i kompresorami o łagodnym rozruchu
Oszczędność, dedykowane funkcje aplikacyjne, łatwość uruchomienia

Aplikacja MindSphere SIDRIVE IQ Fleet umożliwia dostęp do wszystkich istotnych danych dotyczących posiadanych przez zakład napędów. Aplikacja zawiera szereg funkcji ułatwiających zarządzanie, konserwację i eksploatację silników.

Procesy wspierane przez rozwiązanie:
Kluczowe korzyści:
Zarządzanie, konserwacja i eksploatacja napędów
Optymalizacja napędów oraz zużywanej przez nie energii elektrycznej

SinaSave ułatwia zestawienie cech dwóch lub więcej silników o różnych klasach efektywności energetycznej. Pozwala ocenić możliwe oszczędności energii oraz porównać koszty inwestycyjne i koszty napraw silników.

Procesy wspierane przez rozwiązanie:
Kluczowe korzyści:
Podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących napędów
Dobór właściwego napędu charakteryzującego się najniższymi kosztami zakupu i eksploatacji
Systemy sterowania obrabiarkami CNC

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu

CTRL+E pozwala mierzyć zużycie energii CNC w zadanym okresie, umożliwia też śledzenie poboru mocy elektrycznej dla wybranego obciążenia.

Procesy wspierane przez rozwiązanie:
Kluczowe korzyści:
Produkcja w technologii obróbki skrawaniem
Dostęp do szczegółowych informacji o zużyciu energii

Dzięki cyfryzacji zakłady przemysłowe mogą bardziej elastycznie reagować na wymagania rynku i jednocześnie zwiększać swoją produktywność. ShopFloor Management, oprogramowanie do zarządzania warsztatem CNC, ułatwia zarządzanie, analizę i optymalizację obrabiarek niezależnie od producenta stosowanego systemu sterowania.

Procesy wspierane przez rozwiązanie:
Kluczowe korzyści:
Instalacje produkcyjne z wykorzystaniem obrabiarek CNC
Rozwiązanie ułatwia zarządzanie, analizę i optymalizację CNC m.in. pod kątem zużycia energii

System TRANSLINE Solution for Powertrain ułatwia inżynierom utrzymania ruchu i personelowi serwisowemu rozwiązywanie problemów oraz prace konserwacyjne. Komponent HMIEnergy tego rozwiązania dostarcza informacji o zużyciu energii.

Procesy wspierane przez rozwiązanie:
Kluczowe korzyści:
Wytwarzanie komponentów samochodowych w technologii obróbki skrawaniem (silniki, przekładnie, zawieszenia)
Dostęp do szczegółowych informacji o zużyciu energii przez CNC

Zastosowanie energooszczędnej technologii w napędach obrabiarkowych umożliwia obniżenie wydatków i wydłużenie życia tego typu maszyn. Zintegrowane systemy napędowe z silnikami SIMOTICS oraz napędami serwo SINAMICS S120 pozwalają także zwiększyć wydajność tych maszyn.

Procesy wspierane przez rozwiązanie:
Kluczowe korzyści:
Produkcja w technologii obróbki skrawaniem
Niższe zużycie energii w napędach
Serwis i modernizacje maszyn

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu

Celem modernizacji CNC jest uzyskanie najwyższej możliwej wydajności maszyny idealnie dopasowanej do zakresu zastosowania i wykonywanych zadań, co pozwala m.in. oszczędzać wydatkowaną energię.

Procesy wspierane przez rozwiązanie:

Kluczowe korzyści:
Obróbka skrawaniem
Integracja danych, archiwizacja, ujednolicony interfejs HMI

Wraz ze starzeniem się maszyn produkcyjnych zawsze pojawia się pytanie, czy kupić nowy sprzęt, czy zmodernizować stare maszyny. Często najlepszym rozwiązaniem jest tzw. retrofit. Modernizacja maszyn i zastosowanie w nich najnowszych technologii, poza wyższą efektywnością nowych rozwiązań, ułatwia integrację danych i wprowadza w tych urządzeniach ujednolicony interfejs HMI.

Procesy wspierane przez rozwiązanie:
Kluczowe korzyści:
Działanie maszyn produkcyjnych
Integracja danych, archiwizacja, ujednolicony interfejs HMI
Procesy automatyzacji

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu

SIMATIC Energy Manager umożliwia szczegółową wizualizację przepływów energii i wartości zużycia w poszczególnych procesach. Pozwala na przypisywanie ich do odpowiednich odbiorców lub centrów kosztów oraz identyfikację przyczyny zmian. Dzięki rozwiązaniu możliwa jest optymalizacja zużywanej energii i porównywanie wydajności energetycznej tych samych linii produkcyjnych w różnych lokalizacjach.

Procesy wspierane przez rozwiązanie:

Kluczowe korzyści:

Wytwarzanie komponentów samochodowych w technologii obróbki skrawaniem (silniki, przekładnie, zawieszenia)

Uzyskanie przejrzystej informacji o zużyciu mediów

Możliwość tworzenia indywidualnych raportów zużycia mediów

Ogólnozakładowy dostęp do raportów

SIMATIC EnergySuite ułatwia zarządzanie zużyciem energii w zakładach przemysłowych. Pozwala na gromadzenie danych o efektywności energetycznej maszyn i instalacji, monitorowanie ich w odniesieniu do określonych limitów wydajności.

Procesy wspierane przez rozwiązanie:

Kluczowe korzyści:

Akwizycja danych energetycznych

Standaryzacja odczytu danych energetycznych

Koncentracja danych pomiarowych z różnych źródeł i urządzeń pomiarowych

Intuicyjna integracja ze środowiskiem TIA Portal

Szybka implementacja bibliotek w sterownikach SIMATIC PLC

Jednolity interfejs programistyczny

Kontakt

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Przykłady wdrożeń i rozmowy z ekspertami