Digital Enterprise - przyszłość jest teraz

Digitalizacja to podstawowy i nieodłączny element Przemysłu 4.0. Możliwość urzeczywistnienia nowoczesnych, innowacyjnych wizji przez organizację w ogromnym stopniu zależy od stopnia jej zdigitalizowania. Digital Enterprise to już nie pieśń przyszłości – to rzeczywistość.

Digital Enterprise Workshop

Do skutecznej implementacji założeń Industry 4.0 nie wystarczy sama paleta rozwiązań technologicznych, potrzebne są odpowiednie modele biznesowe, świadomość i zaangażowanie nie tylko szefów firm, ale też wszystkich pracowników.

 

Konieczna jest refleksja nad tym, czego danej firmie potrzeba, jak można ulepszyć jej funkcjonowanie. Nie ma jednego przepisu na transformację cyfrową, który odpowiadałby oczekiwaniom każdego przedsiębiorstwa. Jej szczegóły muszą być wypracowane na bazie potrzeb konkretnej firmy i jej klientów.

Odpowiedzią Siemensa na wyzwania związane z transformacją cyfrową jest Digital Enterprise Workshop (Audyt Dojrzałości Technologicznej), czyli warsztat ko-kreacyjny, którego efektem jest stworzenie roadmapy do rozwoju danego przedsiębiorstwa w stronę Industry 4.0

 

Na początku drogi do transformacji cyfrowej przedsiębiorcy powinni odpowiedzieć sobie na pytanie: gdzie chcę, aby moja firma była za kilka lat? Jakie są moje plany na przyszłość? Punktem wyjścia jest konkretna potrzeba biznesowa danej firmy i zdefiniowanie wyzwań, które stoją na przeszkodzie do pełnej digitalizacji. Kolejnym naturalnym krokiem jest konfrontacja tej potrzeby biznesowej z istniejącym stanem przedsiębiorstwa i wybór najbardziej atrakcyjnych, z punktu widzenia stopy zwrotu z inwestycji, rozwiązań digitalizacyjnych oraz zaplanowanie ich na osi czasu, która może – i powinna – również stanowić podstawę do tworzenia budżetu na przyszłe lata. To główna wartość, jaką daje warsztat dla przedsiębiorstwa.

Digital Workshop - najczęściej zadawane pytania

Kliknij przycisk poniżej i zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami, które dotyczą warsztatów Digital Enterprise Workshop:

  • Dla kogo jest Digital Enterprise Workshop?
  • Jak wygląda przebieg warsztatu?
  • Jakie są koszty przeprowadzenia warsztatów?

Digi Index

Wraz z nadejściem ery inteligentnej produkcji, przedsiębiorcy mogą mieć spore trudności z określeniem, od czego zacząć i jak skutecznie przeprowadzić cyfrową transformację w swojej firmie. Digitalizacja przekształca oryginalny model biznesowy przedsiębiorstwa i stwarza nowe możliwości biznesowe, wykorzystując rozproszone na całym świecie zdigitalizowane zasoby – łącząc niematerialne procesy rozwoju produktu i planowania produkcji z produkcją fizyczną i wsparciem operacyjnym. Chcemy badać i analizować stopień rozwoju digitalizacji, a zarazem jej wpływu na prowadzenie biznesu przez krajowych wytwórców.

Dlatego stworzyliśmy Digital Enterprise Index (w skrócie Digi Index), czyli wskaźnik digitalizacji produkcji w Polsce. Naszą ambicją jest stworzenie uniwersalnego indeksu określającego stopień cyfryzacji, w jakim przebiega produkcja w danej firmie, branży czy kraju. Dlaczego? Ponieważ uważamy, że digitalizacja produkcji ma wprost proporcjonalny wpływ na konkurencyjność gospodarki. Im stopień cyfryzacji jest wyższy (im Digi Index jest wyższy) – szczególnie w kluczowych branżach wytwórczych – tym atrakcyjniejsze staje się lokowanie produkcji w danym kraju.

Dowiedz się więcej na temat Digi Index

 

Wartość wskaźnika stopnia cyfryzacji przedsiębiorstwa (Digital Enterprise Index) jest określana w 4-stopniowej skali, gdzie wynik 3,6–4,0 wskazuje, że dana organizacja należy do liderów cyfryzacji. Po drugiej stronie spektrum znajdują się firmy osiągające wynik poniżej 2,0, który oznacza, że dana organizacja jest bardzo słabo zaawansowana w zakresie digitalizacji i automatyzacji. Wskazane w tym przypadku jest rozpoczęcie działań od usprawnienia procesu produkcji i wdrożenia uproszczonego systemu zarządzania („lean management”).

Digitalizacja przedsiębiorstwa jest oceniana w 6 obszarach:

1. Planowanie strategiczne

2. Organizacja i administracja

3. Integracja systemów

4. Produkcja i działania operacyjne

5. Zarządzanie danymi

6. Zastosowanie procesów cyfrowych

TEST

Jak będzie wyglądał przyszłoroczny budżet przeznaczony na digitalizację w przedsiębiorstwach

0

Zwiększy się

0 %

Utrzyma się na tym samym poziomie

Kondycja polskich firm - sprawdź swoją!

Z badania Digi Index przeprowadzonego w marcu 2020 roku wynika, że poziom transformacji cyfrowej w Polsce wynosi obecnie 1,9 pkt. w 4-stopniowej skali, co oznacza pilną potrzebę zmian w tym zakresie.

Sprawdź Digi Index Twojej firmy

Sprawdź

Średni poziom digitalizacji nie jest jednak dostateczny w stosunku do oczekiwań. Zgodnie z badaniem aż dwie trzecie przedsiębiorstw nie uwzględnia w rokrocznych inwestycjach środków na digitalizację procesów produkcji. Ponad połowa nie opracowała jak dotąd planu inwestycji na rzecz wdrażania cyfrowej transformacji, a jedynie co dziesiąty producent na co dzień stosuje rozwiązania w chmurze.

 

Badanie dotyczyło producentów z branż: food & beverage, automotive, chemistry & pharmacy oraz machinery.
Najwyższy odczyt digitalizacji osiągnęła branża machinery (2,2 pkt.), a najniższy – branża spożywcza (1,7 pkt.).

Changes

Postęp w cyfryzacji przedsiębiorstw

0 %

Ponad połowa przedsiębiorstw

wyodrębniła w swoich strukturach organizacyjnych zespoły lub osoby odpowiedzialne ze rozwój cyfrowy.

0 %

Blisko 3/4 przedsiębiorstw

wdraża lub planuje wdrożyć program rozwoju umiejętności cyfrowych.

A gdzie na tej skali znajduje się Twoja firma? Zachęcamy do wypełnienia ankiety, która wykaże, w jakim stopniu zdigitalizowana jest Twoja organizacja.
Pomoże Ci to określić, gdzie i jak przejść na technologię cyfrową. To narzędzie oceny zostało zaprojektowane w oparciu o globalne doświadczenie firmy Siemens i lokalne doświadczenie we wdrażaniu transformacji cyfrowych dla tysięcy klientów branżowych na całym świecie.

FAQ

Digital Enterprise Workshop - najczęściej zadawane pytania

Warsztat to rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy:

  1. chcieliby zdobyć wiedzę na temat miejsca swojej firmy na rynku poznać jej potencjał swojej firmy i poznać możliwości na optymalizację
  2. czują, że mogą poprawiać efektywność swojego biznesu i chcieliby odnaleźć najlepsze, dostosowane do ich oczekiwań rozwiązanie.

Zanim rozpoczniemy warsztat, musimy go dopasować do wymogów określonego przedsiębiorstwa, aby uzyskać optymalne rezultaty. Rozpoczynamy od rozmów z szefem firmy, polegających na ustaleniu zakresu i celów warsztatu, a także jego horyzontu czasowego. Następnie organizujemy spotkania z ekspertami domenowymi, którzy przekażą nam bardziej szczegółową wiedzę o procesach zachodzących w przedsiębiorstwie. Rozmowa ta ma na celu zmapowanie łańcucha decyzyjnego, czyli przepływu strumienia wartości w firmie.

Warsztat ma formę kokreacyjną, a więc zakłada wspólne poszukiwanie najlepszego rozwiązania pomiędzy Siemensem a daną firmą. Naszą rolą, jako Siemens, jest bycie facylitatorem pomiędzy przedsiębiorstwem a rynkiem - porównujemy stan zastany do trendów i doświadczeń podobnych przedsiębiorstw na świecie.

W Digital Enterprise Workshop uczestnikami są specjaliści domenowi z danego obszaru, posiadający wiedzę na temat wyzwań, z jakimi mierzy się organizacja oraz gotowi na poszukiwanie obszarów do optymalizacji. Z reguły są to:

· kierownicy produkcji,

· inżynierowie produkcji i planowania,

· konstruktorzy,

· osoby zarządzające parkiem maszynowym.

Długość trwania Digital Enterprise Workshop jest uzależniona od potrzeb biznesowych danego przedsiębiostwa oraz od tego, czy analiza ma dotyczyć przekrojowo całego przedsiębiorstwa, czy jedynie wybranego obszaru jego działalności. Dla przykładu:  w przypadku badania przekrojowego, dla przedsiębiorstwa zatrudniającego ok. 600 pracowników, gdzie poddanych analizie jest ponad 10 działów, warsztat trwa ok. 6 dni roboczych.

W wyniku Digital Enterprise Workshop powstaje mapa rozwoju cyfryzacyjnego dla danej firmy na ustalony wcześniej okres czasu. Taka roadmapa posiada rozwiązania digitalizacyjne umieszczone na osi czasu, zgodnie z planowanymi inwestycjami na najbliższe lata, odpowiadające konkretnie zmapowanym potrzebom tego przedsiębiorstwa.

Tak, warsztaty i przygotowana w ich toku roadmapa może być początkiem dla dalszej współpracy przedsiębiorstwa z Siemens. Jeżeli firma decyduje się na wdrożenie rozwiązań wypracowanych podczas warsztatu, Siemens przejmuje rolę managera projektu. Monitorujemy całe wdrożenie, łącznie z walidacją wyników, czyli weryfikacją, czy odpowiada ono założeniom ustalonym na poziomie warsztatu. Ponosimy pełną odpowiedzialność, także zarządczą, nad wdrożeniem. Pilnujemy czasu, budżetu i efektów.

Należy pamiętać, że sama roadmapa jest tworzona tak, żeby odpowiadała potrzebom teoretycznym, ale na etapie realizacji wdrożenia jest zderzana z rzeczywistością, jaką jest budżet i rozwój firmy. W związku z tym, jej korekty czy zmiana priorytetów są możliwe w uzasadnionych przypadkach.

W przypadku realizacji inwestycji, warsztat jest wliczony w jej koszty. Jeśli natomiast poprzestaniemy na samym Digital Enterprise Workshop, następuje wycena w oparciu o kilka czynników, takich jak zakres badania, wielkość firmy, liczba zaangażowanych w warsztat pracowników. Zazwyczaj cena oscyluje w granicach 1500 euro brutto za dzień pracy i obejmuje obecność specjalistów Siemens, ich akomodację oraz wypracowanie roadmapy rozwoju cyfrowego.

workshop

Chcesz zdiagnozować swój potencjał cyfryzacyjny?

Kontakt

Zainteresował Cię temat cyfrowego przedsiębiorstwa?

Zastanawiasz się, czy warsztat kokreacyjny jest dla Ciebie? Zapisz się na konsultację z ekspertami Siemensa, podczas której omówiona zostanie możliwość udziału Twojej firmy w spotkaniu z cyklu Digital Enterprise Workshop.
Łukasz Otta

Łukasz Otta

Sebastian Lemieszek

Sebastian Lemieszek