Reluctance Drive System

Napędy maszyn przepływowych o najwyższej sprawności 

Popraw sprawność dzięki zastosowaniu  systemu napędowego z synchronicznym silnikiem reluktancyjnym  

Skupiając się na sprawności

Systemy napędowe oparte na synchronicznych silnikach reluktancyjnych pozwalają na osiąganie wysokich wydajności, przy minimalnych kosztach, dzięki bardzo wysokiej sprawności.

Zwiększona wydajność

System napędowy z silnikiem reluktancyjnym cechuje sie wysoką dynamiką i dużą stabilnością prędkości bez stosowania enkoderów. Oznacza to wzrost wydajności oraz oszączędność kosztów na enkoderach i okablowaniu.

Digitalizacja: Sposób na szybką i sprawną pracę. Doskonale zharmonizowane rozwiązanie.

Digitalizacja staje się coraz ważniejsza w wielu branżach przemysłu. Z tego powodu nowa generacja systemów opartych na silnikach reluktancyjnych, korzystając z rozwiązań digitalizacyjnych umożliwia dostęp do potrzebnych informacji związanych z pracą silnika. Dzięki zdobytej w ten sposób wiedzy, mozna usprawniać całe procesy produkcyjne. Cyfrowy bliźniak oraz aplikacja SIMOTICS Digital Data są kluczem do cyfrowego świata systemów napędowych zbudowanych w oparciu o silniki reluktancyjne.

Koncentrując się na korzyściach technicznych

Aplikacje napędowe z synchronicznymi silnikami reluktancyjnycmi charakteryzują się bardzo wysoką sprawnością, szczególnie dla obciążeń częściowych. Silnik reluktancyjny z przemiennikiem częstotliwości tworzą optymalnie skoordynowany system o najwyższej sprawności.

Więcej niż system napędowy

Połączenie silnika synchronicznego reluktancyjnego z rodziny SIMOTICS oraz przemiennika częstotliwosci z rodziny SINAMICS jest wyjątkowe: w zintegrowanym systemie napedowym (IDS) silniki reluktancyjne i przemienniki częstotliwości zostały specjalnie skoordynowane w taki sposób, aby pracując razem tworzyć efektywny kosztowo system. Znaczące korzyści  w zakresie wydajności mozna również uzyskać dzięki prostej i łatwej implementacji do systemu automatyki oraz wydajnym narzędziom inżynierskim i efektywnej koncepcji serwisu.

Więcej informacji dotyczących systemu napedowego z synchronicznymi silnikami reluktancyjnymi produkcji firmy Siemens

Dane Techniczne

Koncentrując się na ekonomii

Około 97% kosztów powstałych w całym okresie używania to koszty energii zużywanej przez silniki. Wysoka sprawność systemu napędowego z silnikami reluktancyjnymi gwarantuje niskie koszty operacyjne, optymalizację energii, krótki okres zwrotu oraz szybki zwrot z inwestycji.
Referencje

Systemy z synchronicznymi silnikami reluktancyjnymi w praktyce

Przykładowe aplikacje systemów z silnikami reluktancyjnymi