Elastyczny, modułowy system napędowy do wymagających aplikacji jednoosiowych lub wieloosiowych

SINAMICS S120

Napęd SINAMICS S120 jest modułowym systemem dla wysokowydajnych aplikacji sterowania ruchem w zakładzie przemysłowym i konstrukcji maszyn. Dopasowane do potrzeb rozwiązania mogą być wdrażane w oparciu o szeroki zakres komponentów i funkcji, które są optymalnie ze sobą skoordynowane. Na przykład, wysokowydajne napędy jednosilnikowe i napędy złożone z kilku części (aplikacje wieloosiowe) z funkcjonalnością wektorową lub serwo. Użytkownicy napędu SINAMICS S120 skorzystają z systemu który oferuje wyższą wydajność, wzmacnia zdolność produkcyjną i poprawia elastyczność.

W szybki i prosty sposób skonfiguruj i zamów SINAMICS S120

Wykonaj konfigurację

Funkcje

Konkurencyjne funkcje i korzyści jako decydujące elementy zintegrowane w standardzie

Od podstawowych i zaawansowanych funkcji napędowych aż do aplikacji i przemysłowego know-how: znajdziesz tutaj bezkonkurencyjne funkcje firmware'u, które wyróżniają nasze przekształtniki niskiego napięcia, w tym SINAMICS S120. Najważniejsze cechy to: web server i wyjątkowe funkcje takie jak zintegrowane funkcje bezpieczeństwa, ochrona know-how i wiele innych.
Szczegółowe informacje na temat naszych rozległych funkcji firmware

Funkcje Firmware

Przegląd mocnych stron

Uniwersalny. Precyzyjny. Bezpieczny.

Bez względu na to czy aplikacja obejmuje ciągłe procesy materiałowe, czy cykliczne procesy o wysokiej dynamice – SINAMICS S120 oznacza zwiększoną wydajność maszyn w wielu gałęziach przemysłu, w tym w maszynach pakujących i drukujących, w maszynach do obróbki tworzyw sztucznych, tekstyliów, papieru i drewna, dźwigach i urządzeniach podnoszących, systemach transportu i montażu, obrabiarkach, walcowniach, stanowiskach testowych oraz maszynach w sektorze energii odnawialnej.
Przegląd systemu

Odpowiedź na rosnące wymagania

Układ napędowy SINAMICS S120 składa się z modułowego systemu dla wysokowydajnych aplikacji. Oferuje pojedyncze napędy AC/AC oraz napędy DC/AC złożone z kilku części dla aplikacji wieloosiowych. Istnieje także zdecentralizowana wersja dla modułowych koncepcji instalacji i maszyn.
Rodzaje konstrukcji - Modułowy układ napędowy do zaawansowanych zastosowań jedno / wieloosiowych
Rodzaje konstrukcji
Koncepcja napędu
Struktura
Stopień ochrony
Napięcie zasilania / moc
Blocksize
Urządzenia AC/AC dla aplikacji jednoosiowych

Jednostka sterująca + Moduł mocy

IP20

0,55 - 4 kW (0,75 - 5 hp przy 240 V) do 11 - 250 kW (10 - 400 hp przy 600 V)

Booksize
Urządzenia DC/AC do aplikacji wieloosiowych

Jednostka sterująca + prostownik + Moduł mocy

IP00 / IP20
1,6 - 107 kW (1,5 - 150 hp przy 400 V)
Chassis
Urządzenia DC/AC do aplikacji wieloosiowych
Jednostka sterująca + prostownik + Moduł mocy
IP00 / IP20
110 - 3040 kW (150 - 4370 hp przy 460 V) do 75 - 6840 kW (75 - 1250 hp przy 575 V)
Chassis
Urządzenia AC/AC dla aplikacji jednoosiowych
Jednostka sterująca + Moduł mocy
IP20
110 kW - 250 kW
Cabinet Modules
Urządzenia DC/AC do aplikacji wieloosiowych
Jednostka sterująca + prostownik + Moduł mocy

IP20, opcjonalnie: IP21, IP23, IP43, IP54

4,8 kW - 3040 kW
(5 -  4370 hp przy 460 V)
75 -  5700 kW
(100 - 6034 hp przy 575 V)

Wersja zdecentralizowana

S120M

Urządzenia DC/AC dla aplikacji jednoosiowych
Jednostka sterująca + prostownik + Moduł silnikowy zabudowany na silniku 
IP 65 / IP67
0,25 - 1,1 kW
Koncepcja chłodzenia

SINAMICS S120 – koncepcja chłodzenia

Urządzenia są chłodzone na 3 różne sposoby, w zależności od mocy znamionowej i konkretnego typu:

W tym standardowym rozwiązaniu, straty mocy na elementach elektroniki i jednostkach mocy układu napędowego są usuwane poprzez naturalne chłodzenie lub przez system wymuszonej wentylacji i kierowane do wnętrza szafy sterowniczej.

Zewnętrzne chłodzenie powietrzem wykorzystuje metodę "przelotową". Radiator jednostki mocy jest wyprowadzony przez powierzchnię montażową poza szafę sterowniczą i dzięki temu może przekazać straty ciepła z obwodu mocy do oddzielnego zewnętrznego obwodu chłodzenia. Wewnątrz szafy emitowana jest jedynie niewielka ilość ciepła pochodząca z układu elektroniki sterującej. Rozwiązanie z zewnętrznym radiatorem umożliwia uzyskanie stopnia ochrony IP54. Radiator z żebrami ułatwiającymi chłodzenie oraz wentylatorem (część wyposażenia), wystaje z tyłu szafy do oddzielnego kanału wentylacyjnego, który może być wyprowadzony na zewnątrz.

System chłodzenia cieczą w wersjach Chassis i Cabinet Modules umożliwia znacznie wydajniejsze rozpraszanie ciepła, dzięki czemu nie jest wymagany system wentylacji powietrzem. Dzięki niskiemu poborowi energii na chłodzenie cieczą, można uzyskać znaczne oszczędności energii podczas pracy. Ponadto istnieje możliwość odzysku ciepła. W porównaniu do chłodzenia powietrzem, korzyści płynące z chłodzenia cieczą w zamkniętym obwodzie chłodzenia przy wysokich mocach znamionowych są następujące: mała przestrzeń zajmowana przez urządzenie, mniejsza waga oraz cicha praca przekształtnika. Niezbędne wydatki na konserwację jednostek są zredukowane dzięki pominięciu mat filtracyjnych. Ciecz chłodząca musi być zaopatrzona w odpowiednie dodatki. Stosowanie tego systemu jest zatem korzystne zwłaszcza w małych i źle wentylowanych pomieszczeniach oraz w trudnych warunkach otoczenia panujących na przykład na statkach i w środowisku przemysłowym. 

System chłodzenia wodą we wspólnym obwodzie pozwala na wykorzystanie wody będącej w obiegu w fabryce. Zapewnia to wspólny obwód chłodzenia dla systemu w fabryce, silnika i przekształtnika. Stawiane są tylko zmniejszone wymagania dotyczące jakości wody. Do obiegu wody nie trzeba dodawać żadnych dodatków, co umożliwia wygodne i przyjazne dla środowiska uruchomienie i konserwację. Panadto, przekształtnik jest odporny na przenikanie tlenu do wody chłodzącej. Korzyści płynące z chłodzenia cieczą, takie jak na przykład znaczne oszczędności energii i efektywne odzyskiwanie ciepła, są również zapewnione w przypadku chłodzenia wodą.

Typowe zastosowania

SINAMICS S120

Modułowy przekształtnik częstotliwości jest odpowiedni do następujących zastosowań.
Produkty uzupełniające

MOTION-CONNECT i DRIVE-CLiQ

System połączeń - MOTION-CONNECT i otwarty interfejs enkodera SINAMICS DRIVE-CLiQ
Do pobrania i wsparcie

Więcej informacji o SINAMICS S120

Tutaj znajdziesz pliki do pobrania, wsparcie i usługi dla wszystkich zagadnień związanych z SINAMICS S120.
Referencje

SINAMICS S120 w praktyce

Łatwa konfiguracja i zamawianie

Skonfiguruj i zamów SINAMICS S120

Możesz łatwo i szybko skonfigurować przekształtnik SINAMICS S120 za pomocą Siemens Drive Configurator, a następnie zamówić go za pośrednictwem systemu zamówień IndustyMall.

W szybki i prosty sposób skonfiguruj i zamów SINAMICS S120

Konfiguruj online