Energia i zrównoważenie - nowa przewaga konkurencyjna

Energia i zrównoważenie - nowa przewaga konkurencyjna

Budynki odgrywają kluczową rolę w zrównoważonej i konkurencyjnej realizacji misji przez organizacje: mają wpływ na sytuację finansową i reputację, zdolność do świadczenia usług oraz dobro i produktywność pracowników. Jak najwyższa wydajność budynków ma więc kluczowe znaczenie. W firmie Siemens wiemy, że energia i zrównoważenie to główne czynniki wpływające na wydajność budynku. Łączymy fachową wiedzę, technologię i usługi obniżające koszty i poziom ryzyka, a także redukujące oddziaływanie na środowisko. Korzystamy z danych dotyczących budynku, aby móc zoptymalizować zużycie energii, proces zamówień i dostaw, a także kluczową jakość energii, aby organizacje mogły w lepszy sposób realizować swoją misję.  

Raport specjalny GRESB

Raport specjalny GRESB: Odporność energetyczna i rzeczywiste aktywa

Raport ten ilustruje początki globalnych wysiłków w zakresie uczynienia środowiska budynków bardziej niezawodnym, bezpiecznym i odpornym za pomocą zestawu narzędzi, analiz i studiów przypadku.

Efektywność energetyczna i zrównoważenie budynków

Przekształć Twoje budynki w wysokowydajne aktywa

Organizacje publiczne i komercyjne z całego świata, chcące zwiększyć wartość i konkurencyjność budynków i infrastruktury, pokładają zaufanie w firmie Siemens.  

Zrównoważenie, które niesie korzyści

Każdy budynek rozpoczyna swoją podróż w kierunku zrównoważenia w innym punkcie - to tworzy unikalne zestawy wyzwań i możliwości w zakresie efektywności energetycznej. Od podmiotów publicznych po globalne przedsiębiorstwa, Siemens opracowuje i wdraża programy poprawy efektywności i zrównoważenia budynków, które są współmierne do celów i ograniczeń poszczególnych organizacji.

Skupienie się na tendencjach rynkowych

Rozległe kompetencje rynkowe

Przykłady zastosowań

Efektywność budynków w praktyce

Sukces w zakresie zrównoważenia i efektywności budynków może przyjmować różne formy. Zapoznaj się z niektórymi projektami, w realizację których byliśmy zaangażowani, aby dowiedzieć się, jak organizacje takie jak Twoja mogą korzystać z naszego doświadczenia i naszych usług.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.