Total Energy Management - nowe podejście do zarządzania energią i zrównoważeniem

Total Energy Management - nowe podejście do zarządzania energią i zrównoważeniem

W dzisiejszym świecie pełnym zakłóceń, kluczem do uzyskania zrównoważonej konkurencyjności jest zdolność organizacji do rozwijania działalności przy jednoczesnym redukowaniu śladu węglowego. Dlatego też we wrześniu 2015 r. firma Siemens ogłosiła, że będzie dążyć do tego, by stać się pierwszym na świecie dużym przedsiębiorstwem przemysłowym, które osiągnie zerowy poziom emisji związków węgla do 2030 r. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest zmiana sposobu zużywania i nabywania energii, lecz także zwiększone korzystanie z energii produkowanej na miejscu - a wszystko to przy wsparciu ze strony systemów ciągłej analizy danych. Podejście to nazwaliśmy Total Energy Management i również stosujemy się do niego, pomagając klientom na całym świecie w redukowaniu kosztów energii, kosztów operacyjnych oraz śladu węglowego.

Zużywaj energię oszczędnie

Marnowane jest nawet 50% energii w budynkach

Dedykowane środki, analizy i usługi na rzecz zapewnienia efektywności energetycznej pomagają uzyskać pewność, że Twoja infrastruktura zużywa tylko tyle energii, ile rzeczywiście potrzebuje. Efektywność energetyczna ma pozytywny wpływ na Twoją zdolność zarządzania budżetami operacyjnymi i zmniejsza łączne emisje związków węgla, jednocześnie przyczyniając się w wielu przypadkach do wydłużenia cyklu eksploatacji urządzeń.

 

W firmie Siemens korzystamy z wiedzy fachowej oferowanej przez naszą globalną sieć naukowców w dziedzinie analizy danych i ekspertów w dziedzinie efektywności budynków, a także korzystamy z doświadczenia zdobytego dzięki przeprowadzeniu ponad 7500 projektów w zakresie efektywności energetycznej, które przekształciły budynki w wysokowydajne aktywa, działające w sposób bardziej oszczędny i zrównoważony.

 

Kupuj energię w sposób bardziej efektywny

Koszty energii stanowią mniej więcej 30% typowych kosztów operacyjnych

Zarządzanie energią powinno rozpocząć się od upewnienia się, że Twoja strategia zamawiania energii jest skuteczna. Dalsze środki powinny skupiać się na redukowaniu ogólnej złożoności zarządzania nakładami na energię, łagodzeniu ryzyka wynikającego z niestabilności rynku, zapewnieniu dokładności rachunku za usługi komunalne oraz rozważenia reakcji na dynamiczne struktury taryfowe.


Firma Siemens korzysta z budowanych przez ponad 35 lat relacji z dostawcami, dysponując portfelem zamówień opiewającym na 15.000 lokalizacji i przeznaczając na ten cel ponad 15 mld USD rocznie. 

 

Produkuj energię w sposób odpowiedzialny

Obniż koszty operacyjne o 8% do 28%

Strategie inteligentnego wytwarzania i magazynowania energii mogą znacząco poprawić niezawodność, zrównoważenie i efektywność nakładów operacyjnych.  Poprzez umożliwienie elastyczności pod względem źródeł energii i zdolności magazynowania, Twój budynek będzie funkcjonował w sposób bardziej niezawodny i efektywny kosztowo, co pomoże Ci w osiągnięciu celów zrównoważenia.

 

Dokonuj ciągłych analiz

Korzystaj z analiz danych w celu ochrony swoich inwestycji

Analizy danych oparte na technologii chmury odgrywają coraz większą rolę we wzmacnianiu zasobów na miejscu i maksymalizowaniu skuteczności serwisowania i aktualizowania urządzeń. Ciągłe monitorowanie i analizy predykcyjne tworzą przejrzysty widok, umożliwiający śledzenie wydajności, identyfikowanie możliwości poprawy i uproszczenie procesu decyzyjnego.

 

Finansuj w odpowiedni sposób

Elastyczne modele finansowania i realizacji

Dla każdej, niepowtarzalnej sytuacji, dostępne są modele realizacji, które minimalizują ciężar finansowy modernizacji infrastruktury Twojego budynku lub poprawy sposobu jej funkcjonowania.  Elastyczność zwiększa efektywność nakładów inwestycyjnych i operacyjnych Twojej organizacji i przyśpiesza uzyskanie zdolności osiągnięcia ważnych celów podstawowej działalności.

 

Odporność biznesowa i innowacje w dziedzinie energii

Przewodnik użytkownika w zakresie kompleksowego zarządzania energią

Pobierz „Przewodnik użytkownika w zakresie kompleksowego zarządzania energią” już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszych wnioskach i najlepszych praktykach w zakresie kompleksowego zarządzania energią.

Gdy dane są wykorzystywane w odpowiedni sposób, pomagamy w tworzeniu idealnych miejsc

Każdy budynek i każda organizacja rozpoczyna swoją podróż w kierunku zrównoważenia w innym punkcie. Tworzy to unikalne zestawy wyzwań w zakresie efektywności, a często także ukryte możliwości. Korzystamy z danych, by odkryć te możliwości. Korzystamy z doświadczenia uzyskanego dzięki realizacji tysięcy udanych projektów, skupiających się na opracowaniu i wdrożeniu programów poprawy efektywności i zrównoważenia, które uzupełniają własne zdolności klientów, dostosowują się do ich okoliczności finansowych i wspierają ich ambicje biznesowe.  

Jak kompleksowa jest Twoja strategia w zakresie energii i zrównoważenia?

Od redukcji zużycia energii, do produkcji i zamówień energii, Siemens wspiera organizacje wszelkiego typu w dostosowywaniu programów zarządzania energią, który odpowiada ich potrzebom organizacji po obu stronach licznika energii. Nasze podejście zapewnia kompleksowy plan ukierunkowany na realizację bieżących celów strategicznych i technicznych, jednocześnie chroniąc i optymalizując inwestycje w przyszłości dzięki ciągłym analizom danych i ciągłemu wsparciu.

Przykłady zastosowań

Efektywność budynków w praktyce

Sukces w zakresie zrównoważenia i efektywności budynków może przyjmować różne formy. Zapoznaj się z niektórymi projektami, w realizację których byliśmy zaangażowani, aby dowiedzieć się, jak organizacje takie jak Twoja mogą korzystać z naszego doświadczenia i naszych usług.
Pobieranie i wsparcie

Dodatkowe informacje

Wszystko, czego potrzebujesz, by zacząć tworzyć wizję bardziej zrównoważonych i wydajniejszych budynków.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.