Optymalizacja oparta na danych poprzez ciągłą analizę

Do

0 %
  • redukcja zużycia energii poprzez analizy oparte na danych

Badanie Verdantix – oprogramowanie na rzecz optymalizacji eksploatacji budynków - raport Green Quadrant

Bądź poinformowany/a o dostępnych rozwiązaniach oprogramowania w zakresie optymalizacji eksploatacji budynków. Najnowszy raport niezależnej firmy badawczej Verdantix zawiera dogłębną analizę opcji oprogramowania na rzecz optymalizacji eksploatacji budynków, przeznaczonego dla właścicieli i administratorów budynków.

Inteligentne, strategiczne analizy

Maksymalizuj wydajność budynków dzięki zaawansowanym analizom

Sercem usług na rzecz wydajności budynków świadczonych przez firmę Siemens jest analiza danych. Łączy ona ludzi, dane i usługi, na rzecz osiągania najlepszych wyników i skuteczniejszego zarządzania postępami w obliczu ustalonych celów w zakresie wprowadzania ulepszeń.
Kompleksowy pakiet

Urzeczywistnianie idei

Cyfrowe Centra Serwisowe Siemens

Dodaj kluczowe umiejętności, aby mieć pewność, że wydajność Twojego budynku pozostaje na właściwym torze: Po określeniu i wdrożeniu Twoich programów i strategii efektywności energetycznej, pozwól inżynierom i technikom z naszego Cyfrowego Centrum Serwisowego wspierać Twój personel operacyjny w zakresie monitorowania, utrzymania i stałej optymalizacji Twoich systemów i procesów zarządzania budynkiem - na rzecz długoterminowej, płynnej, bezproblemowej i efektywnej energetycznie eksploatacji budynków i systemów.

Modele realizacji programu dopasowane do wszelkich potrzeb

Na drodze projektów efektywności energetycznej już od samego początku stoją zwykle dwie główne przeszkody: kwestie finansowania oraz umiejętności wewnętrznych. Siemens oferuje elastyczne modele realizacji, charakteryzujące się potencjałem ujmowania w ewidencji pozabilansowej.

Navigator

Oparta na technologii chmury platforma zarządzania energią i aktywami od firmy Siemens, obsługiwana przez MindSphere

Platforma Navigator daje przejrzystość, której potrzebujesz, aby przekształcić Twoje budynki w wysokowydajne aktywa.

Wzmacnianie wydajności budynku dzięki sile danych

Navigator - platforma zarządzania energią i zrównoważeniem, oparta na technologii chmury - służy jako fundament kompleksowego zestawu usług. Platforma centralizuje odmienne zestawy danych dotyczących wydajności budynku (zużycie energii, warunki środowiskowe, itp.), stanu zasobów (szczegółowe informacje na temat urządzeń, wydajność monitorowana w czasie rzeczywistym itp.) oraz praktyk utrzymania (harmonogramy, zlecenia prac itp.). W wyniku ich połączenia, zestawy danych umożliwiają podejmowanie lepszych decyzji i przynoszą znaczące i namacalne wyniki działalności. Siemens współpracuje z Tobą w celu generowania wyników, wykorzystując do tego pakiet usług wydajności energetycznej i aktywów, które korzystają z analiz danych przeprowadzonych przez platformę Navigator. Korzyści dla Twojego budynku obejmują poprawę warunków środowiskowych, zwiększenie sprawności operacyjnej i zmniejszenie ryzyka przestojów wywołanych awarią urządzeń.

W niedawnym badaniu przeprowadzonym przez niezależną firmę badawczo-konsultingową Verdantix, firma Siemens zdobyła pierwsze miejsce w kategorii preferowanych marek oprogramowania i usług optymalizujących zużycie energii, konserwację i eksploatację budynku.

Zastosuj bardziej kompleksowe podejście, dzięki Total Energy Management

Total Energy Management to kompleksowe podejście do usług i projektów energetycznych, które daje pewność, że zużywasz tylko niezbędną część energii; kupujesz energię po uczciwej cenie; generujesz i magazynujesz energię na miejscu; i wprowadzasz stałe ulepszenia dzięki analizie opartej na danych. 

Navigator odgrywa ważną rolę w odpowiedniej realizacji podejścia Total Energy Management. W szczególności zapewnia wiarygodny wgląd w kluczowe wskaźniki energii i zrównoważenia, pomaga w raportowaniu i komunikowaniu tych wniosków, wspiera w identyfikacji i nadawaniu priorytetów możliwościom poprawy poprzez zaawansowany silnik analityczny oraz w wymierny sposób zapewnia osiągnięcie Twoich celów. Wreszcie, Navigator przekształca dane w wyniki, które napędzają Twój główny obiekt działalności.

Modernizuj swoje praktyki w zakresie konserwacji

W najnowszej wersji platformy Navigator, dane dotyczące konserwacji i aktywów - takie jak marka i model zainstalowanego urządzenia - połączone są z danymi dotyczącymi wydajności budynku, co pozwala na znaczną poprawę efektywności nakładów operacyjnych, zwiększenie dyspozycyjności i zapewnienie idealnych warunków środowiskowych. Oznacza to, że Twoje wysiłki na rzecz utrzymania i konserwacji są lepiej ukierunkowane, co z kolei prowadzi do niższych łącznych nakładów operacyjnych i zwiększenia niezawodności urządzeń, aby Twoja podstawowa działalność mogła być płynnie prowadzona. Badania pokazują, że dzięki podejściu do utrzymania i konserwacji budynku opartemu na danych, koszty napraw mogą spaść nawet o 45%, a koszty wymiany urządzeń o 35%. Dodatkowo, lepsze wyniki uzyskane dzięki strategii utrzymania i konserwacji oznaczają skrócenie czasu wyłączeń o 45%.

 

Navigator i MindSphere wspólnie otwierają nieograniczone możliwości

Dane Twojego budynku oraz analizy generowane przez platformę Navigator oferują jeszcze większy potencjał w połączeniu z MindSphere, otwartym systemem operacyjnym typu Internet Przedmiotów, opartym na technologii chmury. MindSphere łączy produkty, instalacje, systemy i maszyny, aby móc korzystać z ogromu danych generowanych przez Internet Przedmiotów w połączeniu z zaawansowanymi systemami analitycznymi. Korzystając z danych dotyczących wydajności, aktywów i utrzymania, pochodzących z platformy Navigator, możliwe jest tworzenie nowych aplikacji, aby móc rozwiązywać nawet najtrudniejsze i wyjątkowe problemy.

 

Ochrona Twoich danych na każdym etapie

Tak przy redukowaniu zużycia energii we wszystkich budynkach z Twojego katalogu, jak i przy ulepszaniu procesów utrzymania w konkretnym obiekcie, Navigator korzysta z technologii chmury obliczeniowej. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele przedsiębiorstw ma zastrzeżenia co do uwolnienia i przechowywania swoich danych operacyjnych w chmurze, dlatego też Siemens wdraża kompleksowe i holistyczne podejście do bezpieczeństwa cybernetycznego, w którym osadzone są wszelkie czynności związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przez cały cykl eksploatacji produktu i rozwiązania.

Zaawansowane technologicznie centra danych spółki znajdują się w Unii Europejskiej. Przez cały czas - zarówno w stanie czuwania, jak i podczas przesyłania - dane są chronione najnowocześniejszą technologią kryptograficzną. Regularne tworzenie kopii zapasowych oraz zdolność do przywracania danych zapewniają stałą dostępność. Podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa cybernetycznego z pełną powagą, dlatego możesz czuć się pewniej, wiedząc w jaki sposób Twoje dane są chronione, analizowane i używane, zarówno na miejscu, jak i zdalnie.

W odniesieniu do bezpieczeństwa cybernetycznego, Siemens ProductCERT stanowi główny zespół reagujący na potencjalne incydenty i zagrożenia związane z bezpieczeństwem w odniesieniu do produktów, rozwiązań i usług firmy Siemens.

 

Pełne zarządzanie energią

Idź dalej wraz z Total Energy Management

Oprócz pomocy w uzyskaniu inteligentnych analiz danych, Siemens wspiera organizacje w dostosowaniu kompleksowego programu zarządzania energią, który odpowiada ich potrzebom po obu stronach licznika energii. Nasze podejście zapewnia kompleksowy plan na rzecz spełnienia bieżących celów strategicznych i technicznych, jednocześnie chroniąc i optymalizując inwestycje w przyszłości, dzięki ciągłym analizom danych i ciągłemu wsparciu. 
Pobieranie i wsparcie

Dodatkowe informacje

Wszystko, czego potrzebujesz, by zacząć tworzyć wizję bardziej zrównoważonych i wydajniejszych budynków.
Przykłady zastosowań

#CreatingPerfectPlaces

Ulepszanie technologii budynków, aby ulepszać życie.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.