Produkuj energię w sposób odpowiedzialny

Generuj i magazynuj energię na miejscu, aby zapewnić odporność energetyczną działalności

Między 8% a

4 %
  • oszczędności kosztów operacyjnych uzyskane dzięki Systemom rozproszonego generowania energii

Odporność energetyczna nieruchomości

Przewodnik użytkownika w zakresie kompleksowego zarządzania energią

Pobierz „Przewodnik użytkownika w zakresie kompleksowego zarządzania energią” już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszych wnioskach i najlepszych praktykach w zakresie kompleksowego zarządzania energią.

Zwiększ odporność energetyczną

Wkrocz w nową erę energii

2016 was rekordowy rok dla energii odnawialnej zwiększenie mocy na całym świecie, spowodowane spadkiem cen energii słonecznej i wiatrowej. Czynniki pobudzające wdrażanie Systemów rozproszonego generowania energii (DES) różnią się w zależności od organizacji, jej wielkości, wyzwań w zakresie energii i zrównoważenia oraz wewnętrznych możliwości. Typowo jednak obejmują one redukcję kosztów, efektywność energetyczną, bezpieczeństwo dostaw oraz redukcję emisji węgla. Z racji tego, iż ceny jednostkowe spadają, a technologie są stale doskonalone, możliwości oferowane przez DES są coraz większe. Przypadki biznesowe również w coraz większym stopniu pokazują niezawodność tego systemu - redukcja kosztów operacyjnych o nawet 28% oraz czas zwrotu z inwestycji wynoszący zaledwie trzy lata.

Kompleksowy pakiet

Urzeczywistnianie idei

Łączymy najnowocześniejsze technologie budynków z niezawodnymi technologiami pozyskiwania danych, analityki i usług cyfrowych, które wprowadzają kwestie wydajności budynków i przeprowadzania analiz na nowy poziom. Włączone w odpowiedni model rozwiązań finansowych i model biznesowy, pomagają w podejmowaniu odpowiednich decyzji dotyczących nieruchomości - od renegocjacji dzierżawy, do pozyskiwania aktywów i strategii zbycia.

Przyszłość tworzona przez czystszą energię w budynkach

Siemens dysponuje możliwościami projektowania i wdrażania strategii produkcji i magazynowania energii, w oparciu o Twoje konkretne potrzeby, poprzez połączenie najnowocześniejszych technologii generowania i zarządzania energią oraz doświadczenia w dziedzinie energetyki i zaawansowanych działań analitycznych. Możemy pomóc Ci stać się w większym stopniu niezależnym i odpornym energetycznie podmiotem, zapewnić dłuższy czas eksploatacji obiektu, uzyskać dostęp do czystych i wiarygodnych źródeł energii oraz zmniejszyć koszty operacyjne - wszystko w zgodzie z celami Twojego przedsiębiorstwa w zakresie zrównoważenia.

Inteligentne analizy na rzecz inteligentniejszej eksploatacji budynków

Navigator - oparta na technologii chmury platforma zarządzania energią i zrównoważeniem dostarczana przez firmę Siemens - stanowi podstawę naszego kompletnego pakietu usług. Zapewnia scentralizowaną cyfrową platformę sprawującą pieczę nad kwestiami energii i zrównoważenia, przeprowadzając kompleksowe analizy dotyczące kluczowych danych z obszaru efektywności energetycznej budynku. W 2015 r. Verdantix uznał ją za jedno z trzech najlepszych rozwiązań w zakresie oprogramowania do zarządzania zużyciem energii.

 

Pobierz ulotkę dotyczącą platformy Navigator

Modele realizacji programu dopasowane do wszelkich potrzeb

Na drodze projektów efektywności energetycznej już od samego początku stoją zwykle dwie główne przeszkody: kwestie finansowania oraz umiejętności wewnętrznych. Siemens oferuje elastyczne modele realizacji, charakteryzujące się potencjałem ujmowania w ewidencji pozabilansowej.

 

Total Energy Management

Idź dalej wraz z Total Energy Management

Oprócz pomocy w odpowiedzialnym generowaniu energii, Siemens wspiera organizacje w procesie redukowania zużycia energii oraz generowania energii poprzez dostosowanie programu zarządzania energią, który odpowiada potrzebom organizacji po obydwu stronach licznika energii. Nasze podejście zapewnia kompleksowy plan na rzecz spełnienia bieżących celów strategicznych i technicznych, jednocześnie chroniąc i optymalizując inwestycje w przyszłości, dzięki ciągłym analizom danych i ciągłemu wsparciu.
Pobieranie i wsparcie

Dodatkowe informacje

Wszystko, czego potrzebujesz, by zacząć tworzyć wizję bardziej zrównoważonych i wydajniejszych budynków.
Przykłady zastosowań

#CreatingPerfectPlaces

Ulepszanie technologii budynków, aby ulepszać życie.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.