Finansowanie i realizacja poprawy wydajności budynków

Lepsze analizy prowadzą do większych oszczędności

Do kwoty

0 miliardów USD
  • Co roku niezbędne są globalne inwestycje w systemy energetyczne budynków (2010-2010), aby ograniczyć poziom globalnego ocieplenia do 2⁰C.

Przewodnik użytkownika w zakresie kompleksowego zarządzania energią

Pobierz „Przewodnik użytkownika w zakresie kompleksowego zarządzania energią” już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszych wnioskach i najlepszych praktykach w zakresie kompleksowego zarządzania energią.

Pokonywanie ograniczeń związanych z nakładami inwestycyjnymi

Elastyczne modele finansowania i realizacji

Budynki są w coraz większym stopniu traktowane jako kluczowy składnik strategii przechodzenia na czystą energię, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Jednakże finansowanie pozostaje jedną z głównych barier na drodze do inwestycji w zrównoważone budynki. Powyższe komplikuje fakt, że aktualizacje infrastruktury są zwykle ujmowane w sprawozdaniach jako nakłady inwestycyjne, gdzie koszty amortyzacji poważnie wpływają na bilanse i wskaźniki finansowe.
Kompleksowy pakiet

Urzeczywistnianie idei

Łączymy najnowocześniejsze technologie budynków z niezawodnymi technologiami pozyskiwania danych, analiz i usług cyfrowych, które wprowadzają kwestie wydajności budynków i przeprowadzania analiz na nowy poziom. Włączone w odpowiedni model rozwiązań finansowych i model biznesowy, pomagają w podejmowaniu odpowiednich decyzji dotyczących nieruchomości - od renegocjacji dzierżawy, do pozyskiwania aktywów i strategii zbycia.

Cyfrowe Centra Serwisowe Siemens

Dodaj kluczowe umiejętności, aby mieć pewność, że wydajność energetyczna Twojego budynku pozostaje na właściwym torze: Po określeniu i wdrożeniu programów i strategii efektywności energetycznej, pozwól inżynierom i technikom z naszego Cyfrowego Centrum Serwisowego wspierać Twój personel operacyjny w zakresie monitorowania, utrzymania i stałej optymalizacji systemów i procesów zarządzania budynkiem - na rzecz długoterminowej, płynnej, bezproblemowej i efektywnej energetycznie eksploatacji budynków i systemów.

 

Inteligentne analizy na rzecz inteligentniejszej eksploatacji budynków

Navigator - oparta na technologii chmury platforma zarządzania energią i zrównoważeniem dostarczana przez firmę Siemens - stanowi podstawę naszego kompletnego pakietu usług. Zapewnia scentralizowaną cyfrową platformę, sprawującą pieczę nad kwestiami energii i zrównoważenia, przeprowadzając kompleksowe analizy dotyczące kluczowych danych z obszaru efektywności energetycznej budynku. W 2015 r. Verdantix uznał ją za jedno z trzech najlepszych rozwiązań w zakresie oprogramowania do zarządzania zużyciem energii.

 

Pobierz ulotkę Navigator

Total Energy Management

Osiągnij więcej dzięki Total Energy Management

Oprócz pomocy w znalezieniu właściwego rozwiązania finansowego i modelu biznesowego, Siemens wspiera organizacje w dostosowaniu kompleksowego programu zarządzania energią, który odpowiada ich potrzebom po obydwu stronach licznika energii. Nasze podejście zapewnia kompleksowy plan na rzecz spełnienia bieżących celów strategicznych i technicznych, jednocześnie chroniąc i optymalizując inwestycje w przyszłości, dzięki ciągłym analizom danych i ciągłemu wsparciu. 
Pobieranie i wsparcie

Dodatkowe informacje

Wszystko, czego potrzebujesz, by zacząć budować wizję bardziej zrównoważonych i wydajniejszych budynków.
Przykłady zastosowań

#CreatingPerfectPlaces

Ulepszanie technologii budynków, aby ulepszać życie.     

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.