Alarmowanie i ewakuacja

Alarmowanie i ewakuacja - Siemens

Zabezpieczenie ludzi przed pożarem oznacza wyprowadzenie ich z obszaru dotkniętego działaniem ognia.

Gdy chcesz chronić to, co ważne, każdy element zabezpieczenia ma znaczenie. Ochrona życia, mienia i ciągłości działalności. Idealne miejsce jest zawsze miejscem dobrze chronionym, bo gdy czujesz się bezpiecznie, możesz skoncentrować się na swoich zadaniach, być kreatywnym, produktywnym i skutecznym. Zapewniamy rozwiązania w zakresie alarmowania i ewakuacji, które są zindywidualizowane tak, jak budynek, w którym zostały zainstalowane. Dostosowujemy je do konkretnych potrzeb za pomocą kompleksowej rodziny produktów, rozwiązań, systemów i usług. Chronią to, co najważniejsze – ludzkie życie.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach w zakresie alarmowania i ewakuacji?

Ulotka dotycząca alarmowania i ewakuacji

Głosowe systemy alarmowe

Głosowe systemy alarmowe

Najnowocześniejsze głosowe systemy alarmowe firmy Siemens zapewniają jasne i zrozumiałe komunikaty dotyczące zagrożenia i wydają precyzyjne i zrozumiałe instrukcje. 

Urządzenia sygnalizacji pożarowej

Urządzenia sygnalizacji pożarowej

Na rynek EN oferujemy pełen zakres urządzeń alarmowych, w tym sufitowe i naścienne sygnalizatory akustyczne, lampy do sygnalizatorów akustycznych, zgodnie z EN 54-23 oraz sygnalizatory akustyczne z dodatkową sygnalizacją optyczną. Na rynek UL oferujemy nasze urządzenia komunikacyjne do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, do celów powiadamiania o pożarze i prowadzenia komunikacji masowej;

Zintegrowany system sterowania klapami pożarowymi

Zintegrowany system sterowania klapami pożarowymi

Zintegrowany system sterowania klapami pożarowymi, niezawodne wykrywanie pożarów i komfortowe zarządzanie budynkiem - wszystko w ramach jednego systemu

Niezawodne czujniki pożarowe mogą uratować życie

Systemy ochrony przeciwpożarowej muszą gwarantować wysoką niezawodność. Jednym z ich głównych zadań jest kontrolowanie pożaru. W przypadku wystąpienia pożaru, uruchamiają ostrzegawcze sygnalizatory akustyczne i optyczne i mają wpływ na techniczne systemy sterowania budynkiem. Na przykład, przemieszczają windy na określone piętro, otwierają drzwi do windy, zamykają drzwi pomiędzy poszczególnymi strefami pożarowymi i sterują układem wentylacyjnym. Zamknięcie klap pożarowych odcina poszczególne strefy pożarowe od dymu i zapobiega jego rozprzestrzenianiu. W korytarzach i na drogach ewakuacyjnych klapy pożarowe są otwierane, aby umożliwić odprowadzanie trujących gazów i zapewnienie bezpiecznej ewakuacji. Dzięki uzyskaniu nadciśnienia, nadciśnieniowe systemy wentylacyjne zapobiegają przedostawaniu się dymu do dróg ewakuacyjnych.

Innowacyjne rozwiązanie dostarczane przez firmę Siemens

Siemens oferuje wyjątkowe, inteligentne rozwiązanie na rzecz niezawodnego wykrywania pożarów i skutecznego sterowania klapami pożarowymi - zintegrowane w ramach platformy zarządzania. Pozwala to zaoszczędzić czas i wysiłek.

System komunikacji masowej Desigo

System komunikacji masowej Desigo

Jasna komunikacja ma zawsze znaczenie - zarówno jeśli chodzi o rutynowe komunikaty dotyczące braku wolnych miejsc parkingowych, jak i komunikacja w przypadku stresującej sytuacji awaryjnej, gdy konieczne jest wyprowadzenie osób ze stref zagrożenia.

System komunikacji masowej Desigo Mass Notification jest skuteczną i elastyczną aplikacją, która korzysta z najczęściej używanych technologii komunikacyjnych, aby wyposażyć platformę zarządzania budynkiem Desigo CCTM w system powiadamiania, gwarantując, że odpowiedni komunikat dotrze do odpowiednich osób.  


Niezależnie, czy jest to pojedynczy budynek, czy kampus, scentralizowany portal zapewnia odpowiednie narzędzia do zareagowania na jakąkolwiek sytuację oraz szybkiego i jasnego sformułowania odpowiedniego komunikatu. Płynnie integruje miejscową infrastrukturę w zakresie bezpieczeństwa, zabezpieczeń i komunikacji, a także najpowszechniejsze, oparte na sieci Web metody.

Highlights

  • Łatwa w użyciu, skuteczna i wiarygodna metoda komunikacji awaryjnej gwarantuje, że Twój komunikat dotrze do właściwych osób

  • Wykorzystanie pełnego potencjału Twojej infrastruktury poprzez zapewnienie wysokiego zwrotu z inwestycji

  • Wsparcie w zakresie zwiększenia ogólnej efektywności procesowej Twojej organizacji

Informacje ogólne

Kompleksowa oferta systemów ochrony

Nasze rozwiązania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dbają o wszystkie kluczowe elementy bezpieczeństwa pożarowego. Chronią to, co dla Ciebie ważne, czerpiąc z kompleksowej oferty produktów i systemów wykrywania, alarmowania, ewakuacji, gaszenia pożarów i wykrywania zagrożeń. Są to cyfrowe rozwiązania, korzystające z siły technologii chmury, którym towarzyszy pełen pakiet usług dotyczących zarządzania cyklem eksploatacji. 
Przykłady zastosowań

Ochrona ludzi, gdziekolwiek są

Nasze rozwiązania w zakresie alarmowania i ewakuacji wchodzą do gry natychmiast po wykryciu pożaru. Gwarantujemy, że alarmy sygnalizują rzeczywiste zagrożenie, co oznacza, że nasz alarm nigdy nie odzywa się bez powodu. Pozwala to uniknąć niepotrzebnego zakłócania pracy użytkowników budynku lub obniżania skłonności do reagowania. Nasze rozwiązania wcześnie powiadamiają ludzi o wystąpieniu pożaru za pomocą alarmów akustycznych i instrukcji głosowych. Pozwalają ewakuować ludzi z obszarów zagrożonych do bezpiecznych stref, zapewniając jednocześnie, że drogi ewakuacyjne są bezpieczne i wolne od dymu. Przekazują również informacje dotyczące incydentu w czasie rzeczywistym osobom, które zareagowały jako pierwsze oraz straży pożarnej.

Gdy chcesz chronić to, co ważne, kompleksowe podejście ma znaczenie.

Wypracowanie indywidualnego rozwiązania alarmowego i ewakuacyjnego rozpoczyna się od nawiązania partnerstwa. Opracowanie systemu, który dokładnie reaguje na Twoje potrzeby, wymaga fachowej wiedzy. Oferujemy doświadczenie globalnego partnera, który dysponuje wiedzą praktyczną, aby sprawować opiekę nad Twoim budynkiem przez cały cykl jego eksploatacji, współpracując z Tobą, aby długoterminowo wykorzystywać pełnię potencjału Twojej inwestycji. Wykraczamy poza dzisiejsze normy dzięki innowacjom, które nie stracą na ważności również w przyszłości i mogą być dostosowywane do zmieniających się potrzeb i wymogów. Będziesz bezpieczny/a wiedząc, że Twoja ochrona przeciwpożarowa jest zgodna z zasadami i przepisami, zarówno globalnymi, jak i lokalnymi. Nasze rozwiązania z zakresu ochrony przeciwpożarowej są dostosowane do każdej wielkości budynku, od niewielkich i prostych, do dużych i skomplikowanych. Niezawodnie współpracują z ogólnym systemem wykrywania zagrożeń i zarządzania budynkiem, oferując scentralizowane monitorowanie oraz szybkie i dokładne reagowanie na zdarzenia, aby chronić ludzi i mienie.

Pobieranie i wsparcie

Więcej zasobów

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.