Gaszenie oraz tłumienie pożarów

Systemy gaśnicze Siemens

Ochrona tego, co ważne. Gaszenie pożarów w celu ochrony ludzi i obiektów.

W dzisiejszych czasach wszyscy polegają na dostępie do danych, łączności i ciągłym zasilaniu. Powyższe są kręgosłupem współczesnego życia. To właśnie chronią nasze systemy gaśnicze. Oprócz tego, chronią również bezcenne aktywa, takie jak zabytkowe księgi, dzieła sztuki i dokumenty. Oferta systemów gaśniczych stanowi część naszej oferty w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Zapewnia ona automatyczną, inteligentną i zintegrowaną ochronę przeciwpożarową, skupiającą się na ludziach, procesach, aktywach i środowisku.

Czy chcesz zapoznać się z naszą ofertą systemów gaśniczych?

Systemy gaśnicze - ulotka

Systemy gaśnicze wykorzystujące naturalne środki gaśnicze

Systemy gaśnicze wykorzystujące naturalne środki gaśnicze

Systemy gaśnicze wykorzystujące naturalne środki gaśnicze oferują maksymalną elastyczność projektowania i wdrażania.

Systemy gaśnicze wykorzystujące czyste środki gaśnicze

Systemy gaśnicze wykorzystujące czyste środki gaśnicze

Systemy gaśnicze wykorzystujące czyste środki gaśnicze przyczyniają się do oszczędności miejsca i zapewniają szybie gaszenie pożarów.

Skojarzone gazowo-wodne systemy gaśnicze

Gazowo-wodne systemy skojarzone

Skojarzone gazowo-wodne systemy gaśnicze stanowią wysokoefektywne połączenie wodno-azotowej technologii gaśniczej, celem zapewnienia niezawodnego gaszenia i zapobiegania ponownemu zapłonowi.

Informacje ogólne

Istnieje tylko jeden sposób ochrony tego, co ważne.

W przypadku pożaru liczą się sekundy - niezawodne wykrywanie pożaru w najwcześniejszym stadium oraz wyprowadzenie ludzi ze strefy zagrożenia i rozpoczęcie gaszenia mają największe znaczenie. Jednakże kluczowa jest nie tylko szybka i skuteczna reakcja, lecz także minimalizacja zniszczeń kosztownych i wrażliwych urządzeń. Do tego niezbędne jest dysponowanie niezawodnym rozwiązaniem, dostosowanym do indywidualnych wymogów.

Ochrona kręgosłupa współczesnego społeczeństwa - zasilania, danych, łączności, a nawet bezcennych aktywów - ma największe znaczenie.

Niezależnie od tego, czy Twoja firma jest duża czy mała, kluczowe jest utrzymanie bezpieczeństwa ludzi, obszarów kluczowych dla realizacji misji firmy, procesów biznesowych oraz niezastąpionych aktywów o wysokiej wartości. Gdy czujesz się bezpiecznie, możesz skoncentrować się na swoich zadaniach, być kreatywnym, produktywnym i skutecznym. Dzięki firmie Siemens otrzymujesz zaawansowane, łatwe w instalacji rozwiązania gaśnicze - w pełni zintegrowane z kompletną koncepcją ochrony przeciwpożarowej. Rozwiązania te opierają się na dekadach gromadzenia wiedzy praktycznej i doświadczenia oraz są dostosowane do konkretnych rodzajów ryzyka i wyzwań.

Przykłady zastosowań

Inteligentne systemy gaśnicze, chroniące to, co ma znaczenie dla Ciebie i Twojej działalności.

Rozwiązania zintegrowane

Sinorix - inteligentny system gaśniczy

Nasza oferta systemów gaśniczych opiera się na niemal 110-letnim doświadczeniu w zakresie gaszenia pożarów i ponad 170-letnim doświadczeniu w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Aby mieć pewność, że rozwiązania dokładnie odpowiadają Twoim potrzebom, oferujemy możliwość ich dostosowania do konkretnych zastosowań, typów ryzyka pożarowego oraz lokalnych wymogów i przepisów. Zaawansowane systemy mogą być płynnie zintegrowane z rozwiązaniami w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Z racji tego, że systemy zostały opracowane w sposób zapewniający łatwość instalacji i eksploatacji, możesz mieć pewność, że ludzie, aktywa, procesy i środowisko pozostają bezpieczne.   Inteligencja rozwiązań oznacza:
Pobieranie i wsparcie

Więcej zasobów

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.