Zastosowania w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej

Twój przewodnik po ochronie przeciwpożarowej odpowiadającej zapotrzebowaniom

Ryzyko związane z pożarem w dużej mierze zależy od przeznaczenia budynku i może różnić się znacząco w zależności od pomieszczenia. Oferujemy dedykowane koncepcje ochrony dla wszystkich środowisk występujących w budynkach korporacyjnych lub publicznych. Odkryj nasze właściwe dla konkretnych pomieszczeń zalecenia w zakresie projektu systemu bezpieczeństwa pożarowego. Które obszary chcesz zabezpieczyć? Wybierz opis pomieszczenia, które odpowiada Twojemu zapotrzebowaniu, aby uzyskać dostęp do analiz ryzyka i rekomendacji sformułowanych w odpowiedzi na Twoje wyjątkowe potrzeby, skompilowanych przez nasz globalny zespół ekspertów w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Zwróć uwagę, że dokumenty te zostały opracowane z myślą o konkretnych budynkach komercyjnych, dlatego też mogą mieć zastosowanie również do innych branż.

Archiwa i skarbce

Archiwa i skarbce zawierają jedyne w swoim rodzaju przedmioty, takie jak dokumenty, książki, rękopisy lub obrazy, toteż wymagają najlepszej możliwej ochrony. Czujki zdolne do zidentyfikowania nawet najniższego stężenia dymu oraz system gaśniczy niepowodujący uszkodzeń najbardziej wrażliwych i wartościowych przedmiotów składają się na idealne rozwiązanie.

Pomieszczenia czyste w laboratoriach

Laboratoria wyposażone w pomieszczenia czyste pełnią kluczową rolę w procesach badawczych w wielu dziedzinach. Bez nich badania byłyby praktycznie niemożliwe. Pożar w takich obiektach może mieć znaczące oddziaływanie na prace badawcze, a także skutkować znaczącymi konsekwencjami finansowymi dla danej organizacji. Nie jest zaskoczeniem, że wymogi w zakresie ochrony przeciwpożarowej są tak różne, jak różne są same obiekty, co odzwierciedla specjalizację danego laboratorium.

Kontenerowe stacje zasilające

Niezależne kontenerowe stacje zasilające, wstępnie zmontowane w Europie i wysyłane do różnych lokalizacji docelowych, muszą być chronione przed ryzykiem pożaru. Siemens zapewnia w pełni przetestowane i bezpieczne systemy.

Zasilanie awaryjne

W odniesieniu do centrów danych, zasilanie awaryjne (np. generatory lub akumulatory / pomieszczenia zawierające zasilanie awaryjne) ma kluczowe znaczenie, gdyż zapewnia ciągłość działalności w przypadku awarii zasilania. Należy przykładać szczególną wagę do odpowiedniej ochrony takiego zapasowego systemu. Wczesne (i bezbłędne) wykrycie pożaru w początkowym stadium umożliwia natychmiastowe podjęcie wszelkich stosownych środków technicznych i organizacyjnych. W konsekwencji możliwe jest sprawne radzenie sobie z wszelkimi tego typu incydentami oraz zapobieganie występowaniu sytuacji krytycznych.

Sale widowiskowe

Uniwersyteckie sale widowiskowe pełnią różne funkcje i mogą gościć różną liczbę uczestników. Funkcje mogą obejmować seminaria, ceremonie ukończenia szkoły, bankiety, spektakle teatralne, wystawy, a nawet koncerty rockowe. Z racji tego, że ryzyko pożaru i warunki środowiskowe panujące podczas zdarzenia mogą znacząco różnić się od siebie, system ochrony przeciwpożarowej musi być w stanie dopasować się z łatwością do zmieniających się wymogów.

Sale wystawowe

Sale wystawowe charakteryzują się zwykle dużą objętością powietrza wskutek wysoko zawieszonych sufitów. Oznacza to, że aerozole występujące w trakcie pożaru dotrą do sufitu po dłuższym czasie, a ich stężenie będzie silnie rozcieńczone. Systemy ochrony przeciwpożarowej w takich obiektach powinny zapewniać wysoką wrażliwość czujek, zabezpieczając historyczną integralność pomieszczenia i eksponatów. Możliwe jest zainstalowanie oddzielnych systemów w celu zapewnienia ochrony szklanych gablot wystawowych.

Pokoje gościnne

Pokoje gościnne są głównym źródłem niestłumionych pożarów w hotelach, które to pożary odpowiadają za 70 procent przypadków śmierci (raport NFPA). Ludzie są bardziej narażeni na wypadki związane z wystąpieniem pożaru podczas snu, dlatego pokojom gościnnym nadaje się najwyższy priorytet w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Wyrafinowane czujki ASA minimalizują prawdopodobieństwo uruchomienia fałszywego alarmu. W przypadku każdego uruchomienia alarmu, niezbędne jest uświadomienie niebezpieczeństwa wszystkim gościom hotelu oraz zapewnienie szybkiej i skutecznej ewakuacji z zagrożonego obszaru.

Kuchnie

Gotowanie to jedna z najczęstszych przyczyn pożarów. Komercyjne kuchnie są szczególnie zagrożone ze względu na dużą liczbę potencjalnych źródeł zapłonu, takich jak otwarte płomienie i osadniki tłuszczów. W przeszłości kuchnie monitorowane były jedynie za pomocą czujek termicznych. Dzisiejsze wyrafinowane technologie uwzględniające wiele kryteriów są w stanie wykrywać pożar w początkowym stadium, gdyż opierają się na czujkach dymu i ciepła.

Pralnie

Pralnie to stosunkowo krytyczne obszary w kwestii bezpieczeństwa pożarowego, ze względu na łączną obecność dużych urządzeń elektrycznych oraz wysokiego obciążenia ogniowego powodowanego przez materiały palne. Systemy ochrony przeciwpożarowej w tych pomieszczeniach powinny zapewniać wykrywanie pożaru we wczesnym stadium i być odporne na zdradliwe zjawiska, takie jak para wodna lub pył.

Systemy przechowywania naładowanych baterii litowo-jonowych

Systemy magazynowania baterii litowo-jonowych obejmują szeroki zakres zastosowań, od generowania do zużycia energii, pomagając w ustabilizowaniu częstotliwości i napięcia oraz równoważenia wahań w zakresie podaży i popytu. Wczesne i niezawodne wykrywanie pożaru jest więc koniecznością, o której należy pamiętać podczas projektowania systemów ochrony przeciwpożarowej dla systemów baterii litowo-jonowych. Szybkie gaszenie ma kluczowe znaczenie i może zostać zapewnione poprzez zastosowanie automatycznych systemów gaśniczych, korzystających z odpowiedniego czynnika.

Garaże

Pożary w garażach mogą być szczególnie niszczące: Jeżeli nie zostaną stłumione we wczesnym stadium, mogą przeistoczyć się szybko w duże i trudne do ugaszenia pożary, które są niebezpiecznie nie tylko dla ludzi, lecz także dla stabilności budynku. Zalecane jest zastosowanie niezawodnego rozwiązania dla trudnych warunków środowiskowych, które zapewnia również możliwość ostrzegania o potencjalnie śmiertelnych stężeniach CO2.

Pomieszczenia instalacyjne

Pomieszczenia instalacyjne są sercem wielu działalności polegających na zapewnieniu ich ciągłości. Pomieszczenia te są wypełnione najnowocześniejszymi i kosztowymi urządzeniami elektronicznymi i elektrycznymi. Nagromadzenie sprzętu, zasilania elektrycznego i okablowania stanowi ciągłe ryzyko potencjalnego zapłonu wskutek przegrzania lub zwarć. Najwcześniejsze możliwe wykrycie pożaru i jego ugaszenie zapewnia minimalny poziom zakłóceń.

Restauracje

Ochrona przeciwpożarowa w restauracjach stanowi priorytet, ze względu na duże nagromadzenie ludzi w szczytowych godzinach. Istnieją różne rodzaje ryzyka pożarowego, różniące się w zależności od wydarzenia. Wczesne i niezawodne wykrywanie pożarów pomaga uniknąć paniki w przypadku ich zaistnienia.

Serwerownie

 

Nie należy bagatelizować ryzyka pożaru w serwerowniach - zwłaszcza w obszarze podłogi podniesionej, ze względu na obecność stałego źródła zapłonu (elektryczność) oraz znaczących ilości materiałów palnych (kabli i komponentów elektrycznych), a także dużej ilości tlenu dostarczanego przez układ chłodzący z wymuszonym obiegiem powietrza. Wymaga to zdolności do wykrywania pożaru na najwcześniejszym etapie oraz skutecznego i bezpiecznego systemu gaśniczego.

 

 

Klatki schodowe

 

Klatki schodowe odgrywają kluczową rolę w każdej koncepcji bezpieczeństwa pożarowego: Są one główną drogą ewakuacyjną, gdyż w przypadku pożaru nie wolno korzystać z wind. Nasz system ochrony przeciwpożarowej gwarantuje, że w przypadku pożaru klatki schodowe są wolne od zadymienia i umożliwiają niczym niezakłóconą ewakuację.

 

Miejsca zakwaterowania studentów

Liczba wezwań straży pożarnej do akademików, spowodowanych fałszywymi alarmami, jest zaskakująco wysoka. Nie tylko stanowi to znaczący czynnik kosztowy, lecz także potencjalne niebezpieczeństwo dla studentów. Częste fałszywe alarmy nieodwołalnie prowadzą do braku czujności i niechęci do poddania się procedurom ewakuacji z budynku, w przypadku uruchomienia się alarmu. Dowiedz się, jak zaplanować niezawodny system ochrony przeciwpożarowej, przeznaczony do akademików.

Obsługiwane zastosowanie

Ochrona przeciwpożarowa w salach widowiskowych: interaktywny przewodnik

Poznaj nasze rekomendacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej w salach widowiskowych, które opisaliśmy w interaktywnym przewodniku.
Skupienie się na potrzebach rynku

Specjalna oferta dla Twojej branży

Aby móc odpowiedzieć na zapotrzebowanie poszczególnych rodzajów działalności, wymagane są wysoko wyspecjalizowane systemy ochrony przeciwpożarowej. Dlatego też opracowaliśmy dedykowane rozwiązania w zakresie niektórych typowych zastosowań komercyjnych i publicznych, w oparciu o rodzaje pomieszczeń zwykle znajdujących się w takich środowiskach. Odwiedź stronę poświęconą danej branży, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.