Liczniki

Liczniki energii i wody marki Siemens

Liczniki do pozyskiwania dokładnych danych o zużyciu

Liczniki firmy Siemens umożliwiają precyzyjne pozyskiwanie danych i podział kosztów zużycia energii grzewczej, chłodzącej oraz przez poszczególne grzejniki w budynkach biurowych i mieszkalnych. Ustandaryzowana magistrala M-bus oraz wyjścia impulsowe pozwalają na prostą i szybką integrację z systemami automatyki budynkowej. Bezprzewodowe odczyty eliminują konieczność wyznaczania terminów wizyty brygad serwisowych. Zatwierdzone komponenty i nowoczesne technologie zapewniają maksymalną dokładność, wiarygodność i długi czas użytkowania  Liczniki spełniają wymogi E1434 i są zgodne z MID. Liczniki nie wymagają przeprowadzania czynności obsługowych, a ich trwałość wynosi do 15 lat.

Elektroniczne podzielniki kosztów ciepła

Elektroniczne podzielniki kosztów ciepła

Podzielniki kosztów ciepła WHE5..

Elektroniczne podzielniki kosztów ciepła WHE5.. zostały opracowane do zdecentralizowanego gromadzenia danych na temat kosztów zużycia. Są one wykorzystywane głównie w przypadku, gdy koszty ciepła muszą zostać podzielone na różnych użytkowników, w zależności od ich indywidualnego zużycia.

  • Odczyt wizualny na miejscu
  • Za pomocą interfejsu na podczerwień
  • Odczyt zdalny za pomocą urządzenia przenośnego
  • Automatyczny odczyt zdalny
Mechaniczne liczniki wody

Mechaniczne liczniki wody

Liczniki ciepłej i zimnej wody

Liczniki wody mierzą dokładne zużycie ciepłej lub zimnej wody i są zgodne z MID. Są one wykorzystywane głównie w domowych instalacjach wodociągowych, budynkach mieszkalnych i komercyjnych oraz sieciach wodociągowych.

Licznik energii cieplnej/chłodzącej typu wirnikowego

Licznik energii cieplnej/chłodzącej typu wirnikowego

Liczniki ciepła i energii cieplnej/chłodzącej

Elektroniczny, niezależny od zasilania sieciowego, wirnikowy licznik energii cieplnej/chłodzącej WFM/WFN charakteryzuje się kompaktową budową i stosowany jest do dokładnego określania ilości zużytej energii. Te działające w pełni „na sucho” liczniki są zgodne z MID klasa 3.

Ultradźwiękowe liczniki energii cieplnej/chłodzącej

Ultradźwiękowe liczniki energii cieplnej/chłodzącej

Dokładne pomiary za pomocą ultradźwięków

Szeroki asortyment liczników ciepła oraz energii cieplnej/chłodzącej firmy Siemens obejmują również liczniki ultradźwiękowe. Dokonują one pomiarów bez wykorzystania jakichkolwiek ruchomych części mechanicznych i są zgodne z MID klasa 2.

Systemy do odczytów zdalnych

Systemy do odczytów zdalnych

Elastyczny odczyt danych do daty granicznej płatności

Siemens oferuje różne możliwości pozyskiwania danych dotyczących zużycia zgromadzonych przez licznik: szybki, prosty i wiarygodny odczyt za pomocą urządzenia przenośnego; automatyczny odczyt licznika (AMR) zakładający odczyt zdalny - w tym przypadku dane mogą zostać pobrane lokalnie lub zdalnie przez Internet; oraz zdalne pozyskiwanie danych dotyczących zużycia przez M-bus.  Dane zebrane przez licznik wykorzystujący magistralę M-Bus mogą zostać również opcjonalnie zgromadzone przez system zdalnej obsługi i zarządzania Siemens Synco IC.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.