Sieć ciepłownicza

Inteligentne sieci ciepłownicze

Technologia sterowania na rzecz inteligentnych sieci ciepłowniczych

Dekady doświadczenia i bliska współpraca z renomowanymi klientami w dziedzinie podstacji ciepłowniczych sprawia, że Siemens jest jednym z wiodących dostawców układów sterowania sieciami ciepłowniczymi. W oparciu o wiedzę specjalistyczną i kompetencje wciąż rozwijamy nasze systemy sterowania poprzez dodawanie innowacyjnych rozwiązań. Od prostych systemów kontroli energii słonecznej, do wielofunkcyjnych regulatorów podstacji sieci ciepłowniczych - Siemens oferuje sprawdzone, możliwe do rozbudowy systemy modułowe, spełniające niemal wszystkie wymogi. Nasza technologia sterowania pozawala na wdrażanie pomysłów w życie.

Informacje dotyczące zastosowania

Urządzenia Climatix - do zastosowania w sieciach ciepłowniczych

Potrzeba ochrony klimatu prowadzi do długoterminowych zmian w sektorze energetycznym. Obecnie podejmowane są decyzje polityczne dotyczące zmian w energetyce, jednakże wiele pytań dotyczących ich wdrażania pozostaje bez odpowiedzi. Oczywiste jest, że ciepłownictwo odgrywać będzie główną rolę w tym sektorze przemysłu. Z dzisiejszego punktu widzenia, decyzje inwestycyjne, które zostaną w tych warunkach podjęte przez firmy operujące w branży ciepłowniczej, muszą uwzględniać kwestie ekonomiczne i powinny być planowane w taki sposób, aby brały pod uwagę przyszłe osiągnięcia rozwojowe. Sieciowanie i inteligentna technologia sterowania to dwa z kluczowych warunków skutecznej odpowiedzi na wyzwania, które dotyczą nas wszystkich.

Optymalne zastosowania dzięki sieciom ciepłowniczym Climatix

Efektywność energetyczna

Optymalizacja i zarządzanie energią - dzięki integracji wybiegającej w przyszłość oraz sterowaniu opartemu na zapotrzebowaniu. Sieciowanie i inteligentna technologia sterowania są kluczowe do bezpośredniego i szybkiego spełnienia przyszłych wymogów, dzięki swobodnie programowalnym sterownikom do zindywidualizowanych rozwiązań. Ochrona inwestycji dzięki ulepszonej dyspozycyjności zakładów i optymalizacji kosztów - system zdalnego serwisowania umożliwiający uruchamianie, monitorowanie, konserwację i niestandardową rozbudowę zakładów. Zorientowane na przyszłość zdolności komunikacyjne, sterowanie oparte na zapotrzebowaniu oraz automatyczna wymiana informacji w zakresie dystrybucji energii oraz optymalnego kosztowo magazynowania energii cieplnej i chłodniczej.
 

Nowy sposób myślenia

Elastyczne koncepcje, innowacyjne produkty, funkcje odpowiadające na zapotrzebowanie, dostarczanie istotnych informacji, wszechstronność - bezpieczeństwo inwestycji dzięki kompatybilności wstecznej. Mając na uwadze wymienione osiągnięcia, firma Siemens wprowadziła na rynek rodzinę regulatorów systemów ciepłowniczych Climatix DH, uzupełniając sprawdzone portfolio produktów RVD. Innowacyjne produkty spełniają obecne i przyszłe wymagania. Produkt Climatix DH umożliwia wdrożenie optymalnych kosztowo rozwiązań, uwzględniając również przyszłe potrzeby, w formie zbadanych i dostosowanych do indywidualnego zamówienia rozwiązań. 
 

Zdolności komunikacyjne

Indywidualne, zdecentralizowane pozyskiwanie danych na miejscu na rzecz przyszłej optymalizacji funkcjonowania zakładu, oceny kosztów energii oraz naliczania opłat za zaplanowaną konserwację. W procesie opracowywania regulatorów położono nacisk na zdolności komunikacyjne, aby mieć pewność, że zostaną spełnione wszelkie wymagania w zakresie sieciowania. W ten sposób potrzeby informacyjne klientów z branży ciepłowniczej, właścicieli budynków oraz firm świadczących usługi ciepłownicze mogą zostać spełnione w każdym momencie. Możliwe jest korzystanie z sieci komunikacyjnej zakładu grzewczego lub zewnętrznego dostawcy oraz jej jednoczesne zintegrowanie z systemem zarządzania budynkiem. Modułowe regulatory Climatix DH oferują wszelkie opcje przydatne w przyszłości, nawet jeśli obecne zastosowanie nie zakłada jeszcze konieczności zapewnienia komunikacji.
 

Modernizacja

Modułowa budowa, w razie konieczności bezpośrednia rozbudowa za pomocą sprawdzonych aktualizacji dodatkowych funkcji, bezpieczeństwo i bezpośredni zdalny dostępowi, a także szybkość, prostota i niezawodność - od instalacji do konserwacji. Szeroki wybór czujników i schematów hydraulicznych wynikający z koncepcji grup funkcyjnych sprawia, że regulatory Climatix DH mają szczególne zastosowanie w projektach modernizacji istniejących sieci. Umożliwia to zakładom grzewczym opracowanie etapowej strategii modernizacji istniejących sieci za pomocą zaawansowanej technologii sterowania i komunikacji.
 

Całościowa oferta

Pełna oferta regulatorów - czujniki i siłowniki wspierające zrównoważone rozwiązania. Tylko dzięki dobrze opracowanym rozwiązaniom możliwe jest uzyskanie optymalnych rezultatów. Firma Siemens oferuje kompleksowe portfolio zoptymalizowanych urządzeń obiektowych. Będąc wiodącym dostawcą zaworów i siłowników dla systemów budynkowych, oferujemy łatwe do zainstalowania i niezawodne komponenty. Precyzyjność zaworów wspiera wydajność sterowania podstacjami sieci ciepłowniczej.

Funkcje specjalne na rzecz lepszej efektywności energetycznej