Inwestycje w cykl eksploatacji

Systemy budynkowe to znacząca inwestycja; nasze usługi migracji i aktualizacji pomagają chronić wartość tych aktywów przez lata. Dzięki rozszerzeniom systemu i progresywnej modernizacji, będziemy na bieżąco reagować na pojawianie się najnowszych technologii i zapewnimy najnowocześniejsze funkcje.

Planowanie technologiczne

Począwszy od określenia stanu systemu w cyklu eksploatacji i najnowszej dostępnej technologii, zapewniamy usługi konsultacyjne, aby mieć pewność, że zostały wdrożone plany uzyskania najwyższego poziomu funkcjonalności, zgodnie z  Twoimi bieżącymi wymogami obiektowymi. Plany będą obejmować podejścia etapowe, aby wykorzystać najnowszą technologię w połączeniu z inwestycjami z przeszłości.

Aktualizacje / modernizacje systemu

Ulepszamy Twoje bieżące systemy poprzez aktualizacje oprogramowania i oprogramowania firmowego do bieżącej wersji, co zapewnia najwyższy poziom technologii, funkcjonalności i wydajności.

Migracja / modernizacja systemu

Ulepszamy Twoje systemy poprzez przeniesienie ich na najnowocześniejsze platformy sprzętowe i oprogramowania, co zapewnia najwyższy poziom technologii, funkcjonalności i wydajności.

Modernizacje i rozbudowy

Modyfikujemy Twój obecny system w przypadku zmian w wymaganiach, takich jak zmiana przeznaczenia powierzchni użytkowej (modernizacja). Modyfikujemy Twój obecny system, aby uwzględnić dodatkową przestrzeń użytkową (rozbudowa).

Nowe usługi montażowe

Świadczymy usługi w zakresie nowych urządzeń (obecnie w szczególności usługi dotyczące urządzeń elektrycznych).

Total Energy Management

Dostosowane do indywidualnych potrzeb zarządzanie energią

Od redukcji zużycia energii, do produkcji i zamówień energii, Siemens wspiera organizacje wszelkiego typu w dostosowywaniu programów zarządzania energią, który odpowiada potrzebom organizacji po obu stronach licznika energii. Nasze podejście zapewnia kompleksowy plan na rzecz realizacji bieżących celów strategicznych i technicznych, jednocześnie chroniąc i optymalizując inwestycje w przyszłości dzięki ciągłym analizom danych i ciągłemu wsparciu. Dowiedz się więcej na temat tego, jak firma Siemens łączy doświadczenie, technologię i usługi obniżające koszty i poziom ryzyka, a także redukuje oddziaływanie na środowisko poprzez korzystanie z pakietów elementów stanowiących część oferty produktów.
Nowe podejście do zarządzania energią i zrównoważeniem

Dowiedz się więcej o podejściu Total Energy Management

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.