Korzystaj z doradztwa w zakresie energii i zrównoważenia

Niezależnie od tego, czy pragniesz skorzystać z przygotowania programu ochrony środowiska, obniżyć zużycie energii i koszty, czy też odpowiedzieć na obawy interesariuszy, firma Siemens może poprowadzić Cię przez proces i umożliwić korzystanie z dogłębnych analiz podczas podejmowania kluczowych decyzji w dziedzinie energii i zrównoważenia. Nasi konsultanci w zakresie usług doradczych pomogą Ci wybrać najlepsze podejście i najlepszą technologię, aby zapewnić zgodność z przepisami i dyrektywami, jednocześnie przyczyniając się do rzeczywistych oszczędności energii, które uwalniają kapitał na rzecz innych inicjatyw - oraz poprawy Twoich kwalifikacji w zakresie zrównoważenia. Nasi technicy świadczący usługi z dziedziny wydajności pomogą Ci przełożyć analizy na namacalną poprawę efektywności energetycznej i zrównoważenia. Od zrównoważonych budynków do redukcji emisji CO2 - jesteś pod naszą opieką.

Wszystko, czego potrzebujesz, aby przełożyć analizy na namacalną poprawę efektywności energetycznej i zrównoważenia.

Pobierz broszurę

Strategia na rzecz energii i zrównoważenia

W ramach procesu konsultacyjnego, Siemens współpracuje z Tobą w celu określenia odpowiedniej proporcji środków oszczędności energii i środków w zakresie udzielania zamówień, aby umożliwić realizację celów strategicznych. 

Końcowy wynik pomoże Ci skorzystać z poprawy wydajności energetycznej i zrównoważenia w kontekście dostępności zasobów, dostępu do kapitału i zwrotu z inwestycji.

Budżetowanie i prognozy

Zwiększ przejrzystość, aby osiągnąć lepszą wydajność budżetu i niższe koszty energii w przyszłości. Otrzymuj codzienne aktualizacje, umożliwiające lepsze zarządzanie kosztami i szybką reakcję na odchylenia.  

Może to stanowić podstawę Twojej strategii składania zamówień na energię i/lub programu zabezpieczeń.

Mapa drogowa zgodności z przepisami dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej

Określa, która opcja zapewnienia zgodności jest dla Ciebie najodpowiedniejsza, by móc stosować się do postanowień dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej UE (EED). Firma Siemens będzie Cię również wspierała w procesie uzyskiwania zgodności z zakładanymi ramami czasowymi.

Usługi w zakresie składania zamówień na energię i dostaw energii

Eksperci firmy Siemens zajmujący się nabywaniem energii będą dokonywać stałego i skrupulatnego przeglądu warunków rynkowych pod kątem zawartych umów świadczenia usług komunalnych oraz celów kosztowych, aby móc zidentyfikować możliwości, które należy wykorzystać, oraz ryzyko, które należy stłumić.  Firma Siemens korzysta z zaawansowanych technologii zamówieniowych i dokona korzystnej dla Ciebie strukturyzacji warunków umowy świadczenia usług komunalnych.

Koncepcje dostaw energii

Firma Siemens będzie współpracować z Tobą w celu opracowania kompleksowej strategii dostaw energii, aby mieć pewność, że cele budżetowe i w zakresie zrównoważenia zostaną osiągnięte, przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa energetycznego. Siemens weźmie pod uwagę wszystkie warunki finansowe, prawne i polityczne oraz może również, w razie potrzeby, świadczyć usługi inżynieryjne, projektowe i budowlane.

Usługi zgodne z ISO 50001

Firma Siemens przeprowadzi Cię przez wszystkie etapy projektowania i wdrażania systemu, aby móc uzyskać certyfikat ISO 50001. Siemens wspiera również wysiłki w zakresie ponownej certyfikacji, stosowania systemów zarządzania energią oraz stałego formułowania sugestii ulepszeń.

Doradztwo rynkowe

Funkcja Siemens Market Advisory zapewnia informacje na temat rynku hurtowej sprzedaży energii oraz raportowanie na temat występujących trendów. Siemens monitoruje rynki w ujęciu ciągłym, w tym kluczowe czynniki napędzające i wskaźniki techniczne, a także określa najlepszy moment nabycia i upłynnienia, zgodnie z określonymi przez Ciebie celami. Usługa ta obejmuje codzienne komunikaty rynkowe (w razie potrzeby), cotygodniowe, pisemne raporty podsumowujące sytuację na rynku oraz szczegółowe, comiesięczne telekonferencje doradcze, skupione na sytuacji na rynku.

Zarządzanie ryzykiem i zabezpieczenia

Zarządzaj swoim programem i polityką zabezpieczeń, aby osiągnąć żądane cele w zakresie kosztów energii. Zmienność związana z towarami energetycznymi stanowi niezwykłe wyzwanie dla konsumentów energii w zakresie zarządzania. Komunikaty są wysyłane konsumentowi, gdy wymagane jest uruchomienie zabezpieczenia w celu dochowania zgodności z polityką. Usługa zapewnia również dostęp do codziennych raportów, które pokazują wartość pozycji hedgingowych oraz warunek protokołów decyzji.

Total Energy Management

Dostosowane do indywidualnych potrzeb zarządzanie energią

Od redukcji zużycia energii, do produkcji i zamówień energii, Siemens wspiera organizacje wszelkiego typu w dostosowywaniu programów zarządzania energią, który odpowiada ich potrzebom organizacji po obydwu stronach licznika energii. Nasze podejście zapewnia kompleksowy plan na rzecz spełnienia bieżących celów strategicznych i technicznych, jednocześnie chroniąc i optymalizując inwestycje w przyszłości, dzięki ciągłym analizom danych i ciągłemu wsparciu. Dowiedz się więcej na temat tego, jak firma Siemens łączy doświadczenie, technologię i usługi obniżające koszty i poziom ryzyka, a także redukuje oddziaływanie na środowisko poprzez korzystanie z pakietów elementów stanowiących część oferty produktów.
Nowe podejście do zarządzania energią i zrównoważeniem

Dowiedz się więcej o podejściu Total Energy Management

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.