Optymalizuj wydajność systemu i personelu

Wprowadź wydajność systemu na wyższy poziom. Pomagamy z określeniu i wdrożeniu środków optymalizacyjnych, które zwiększają Twoją wydajność. Mogą one obejmować szkolenie Twojego personelu, ponowne oddanie do eksploatacji Twoich systemów i zlecenie niektórych zadań podmiotom zewnętrznym, maksymalizując tym samym wyniki osiągane przez Twoje systemy.

Planowanie optymalizacji

Wprowadzamy wydajność budynku i/lub procesu na wyższy poziom, dzięki konkretnym środkom ulepszającym, które poprawiają wydajność Twoich systemów oraz personelu, a także przynoszą dalsze korzyści w postaci zwiększenia efektywności operacyjnej i energetycznej. Zapoznawszy się z Twoimi celami, dokonujemy oceny konfiguracji i wymogów nałożonych na Twoją infrastrukturę. Rezultatem jest plan oraz zestaw priorytetowych środków na rzecz poprawy wydajności.

Usługi predykcyjne

Korzystając z doświadczenia i analiz, przeprowadzamy audyt lub monitorujemy system i wykrywamy przypadki nieprawidłowego funkcjonowania lub usterek systemu, aby wspierać działania podejmowane przed wystąpieniem dodatkowej degradacji lub utraty wydajności. 

Grupujemy usterki w trzy kategorie: proaktywna (występuje nieprawidłowość, która może, lecz nie musi, doprowadzić do stanu alarmowego), predykcyjna (istnieje duże prawdopodobieństwo, że nieprawidłowość wystąpi w przyszłości) oraz optymalizacyjna (BT sporządza zalecenia dla klienta w celu maksymalizacji dostępności, wydajności i efektywności, w oparciu o stan idealny). W zależności od umowy dotyczącej gwarancji jakości świadczonych usług (SLA) zawartej z klientem, sporządzamy zalecenia wyjaśniające potencjalne oddziaływanie i sugerowane działanie lub skutecznie przeprowadzamy niezbędne czynności. 

(Przykłady: Proaktywna: jednoczesne chłodzenie  i ogrzewanie; predykcyjna: obniżona wrażliwość czujek ognia; optymalizacyjna: optymalizacja popytu i podaży).

Ulepszenia i integracja systemu

Korzystając z doświadczenia i analiz, przeprowadzamy audyt lub monitorujemy system i wykrywamy przypadki nieprawidłowego funkcjonowania lub usterek systemu, aby wspierać działania podejmowane przed wystąpieniem dodatkowej degradacji lub utraty wydajności. 

Grupujemy usterki w trzy kategorie: proaktywna (występuje nieprawidłowość, która może, lecz nie musi, doprowadzić do stanu alarmowego), predykcyjna (istnieje duże prawdopodobieństwo, że nieprawidłowość wystąpi w przyszłości) oraz optymalizacyjna (BT sporządza zalecenia dla klienta w celu maksymalizacji dostępności, wydajności i efektywności, w oparciu o stan idealny). W zależności od umowy dotyczącej gwarancji jakości świadczonych usług (SLA) zawartej z klientem, sporządzamy zalecenia wyjaśniające potencjalne oddziaływanie i sugerowane działanie lub skutecznie przeprowadzamy niezbędne czynności. 

(Przykłady: Proaktywna: jednoczesne chłodzenie  i ogrzewanie; predykcyjna: obniżona wrażliwość czujek ognia; optymalizacyjna: optymalizacja popytu i podaży).

Szkolenia i wsparcie operacyjne

Pomagamy Twojemu personelowi w wydajniejszym wykonywaniu czynności, poprzez poszerzanie wiedzy lub świadczenie wykwalifikowanego wsparcia. Obejmuje to szkolenia, coaching oraz wsparcie  na miejscu.

Usługi zarządzane

Poprzez dedykowany zespół terenowy Siemens lub nasze Centra Obsługi dostępne dzięki połączeniom zdalnym:

  • nadzorujemy zdarzenia i& alarmy występujące w Twoim systemie i uruchamiamy odpowiednią reakcję,
  • zapewniamy i zarządzamy funkcjami Twojego systemu w uzgodnionym zakresie i na uzgodnionym poziomie serwisowym.
Total Energy Management

Zarządzanie energią dostosowane do indywidualnych potrzeb

Od redukcji zużycia energii, do produkcji i udzielania zamówień na energię, Siemens wspiera organizacje wszelkiego typu w indywidualizacji programów zarządzania energią, która odpowiada potrzebom organizacji po obydwu stronach licznika energii. Nasze podejście zapewnia kompleksowy plan na rzecz spełnienia bieżących celów strategicznych i technicznych, jednocześnie chroniąc i optymalizując inwestycje w przyszłości, dzięki ciągłym analizom danych i ciągłemu wsparciu. Dowiedz się więcej na temat tego, jak firma Siemens łączy doświadczenie, technologię i usługi obniżające koszty i poziom ryzyka, a także redukuje oddziaływanie na środowisko poprzez korzystanie z pakietów elementów stanowiących część oferty produktów.
Nowe podejście do zarządzania energią i zrównoważeniem

Dowiedz się więcej o podejściu Total Energy Management

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.