Zarządzaj eksploatacją i zgodnością systemu z przepisami

Osiągaj cele organizacji lub zgodność z przepisami dotyczącymi efektywności energetycznej. Nasze kompleksowe usługi utrzymania i konserwacji, opracowane przez wiodących w branży ekspertów z dziedziny usług, utrzymują ciągłą pracę Twoich systemów zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ocena i planowanie obiektu

Usługi doradcze w celu poprawy sposobu korzystania z usług na rzecz zapewnienia funkcjonowania Twoich systemów zgodnie z przeznaczeniem, przy jednoczesnym spełnieniu Twoich wymogów dotyczących zgodności z przepisami i wymogów organizacyjnych.

Zapewnienie pierwszej oceny lub przeglądu systemów zainstalowanych w Twoim budynku, wraz z zaleceniami dopasowanymi do wymaganych wyników i celów biznesowych Twojego obiektu. Określamy wraz z Tobą odpowiednie kluczowe wskaźniki efektywności, aby móc mierzyć wyniki, oraz opracowujemy zindywidualizowany program usług, aby móc te wyniki osiągnąć.

Testy i inspekcje

Regularnie kontrolujemy bieżącą odpowiedniość Twojego systemu względem określonych wymogów i ryzyka związanego z obiektem i przepisami. Rezultatem jest informacja: dokument, zalecenia, sprawozdanie.

Czynności zapobiegawcze

Na podstawie wstępnie ustalonego harmonogramu lub analizy danych, przeprowadzamy czynności konserwacyjne Twojego systemu. Rezultatem jest zweryfikowany i ulepszony stan systemu.

Zarządzanie dokumentacją

Przechowywanie, aktualizowanie i organizacja kluczowych informacji dotyczących systemów zainstalowanych w budynku oraz zgodności z przepisami, zgodnie z Twoimi wymaganiami organizacyjnymi i dotyczącymi zgodności z przepisami.

Usługi korekcyjne

Interweniujemy w przypadku awarii lub usterki i przeprowadzamy naprawę, aby przywrócić funkcjonowanie i integralność Twojego systemu.

Total Energy Management

Dostosowane do indywidualnych potrzeb zarządzanie energią

Od redukcji zużycia energii, do produkcji i zamawiania energii, Siemens wspiera organizacje wszelkiego typu w dostosowywaniu programów zarządzania energią, który odpowiada potrzebom organizacji po obydwu stronach licznika energii. Nasze podejście zapewnia kompleksowy plan na rzecz spełnienia bieżących celów strategicznych i technicznych, jednocześnie chroniąc i optymalizując inwestycje w przyszłości dzięki ciągłym analizom danych i ciągłemu wsparciu. Dowiedz się więcej na temat tego, jak firma Siemens łączy doświadczenie, technologię i usługi obniżające koszty i poziom ryzyka, a także redukuje oddziaływanie na środowisko poprzez korzystanie z pakietów elementów stanowiących część oferty produktów.
Nowe podejście do zarządzania energią i zrównoważeniem

Dowiedz się więcej o podejściu Total Energy Management

Kontakt

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.