Przestrzeń biurowa jest częścią zespołu.

Biuro typu Premium: idealne warunki dla skutecznej pracy dzięki technologii budynkowej dostarczanej przez Siemens. #CreatingPerfectPlaces
Trwałe zmiany w środowisku pracy stale generują nowe wyzwania

Cyfrowe środowisko pracy wymaga inteligentnych przestrzeni roboczych

Cyfryzacja zmienia wszystko: to, jak żyjemy i to, jak pracujemy. Coraz większa liczba urządzeń generuje jeszcze większą ilość danych. Przyjmując formę dużych zbiorów danych oraz Internetu Rzeczy, dane te rewolucjonizują każdy sektor - w tym branże budowlaną. Zaawansowana technologia budowlana umożliwia przekształcenie budynków biurowych w idealne miejsca spełniające szeroki zakres potrzeb. Dzięki odpowiedniemu połączeniu ludzi, technologii i usług, pomagamy Ci stworzyć idealne miejsca pracy: Przestrzenie biurowe, które inteligentnie i elastycznie odpowiadają na wyzwania przyszłości.

Elastyczne, zrównoważone i komfortowe - budynki biurowe również potrzebują „umiejętności niewymiernych”

Oszczędzanie kapitału i kosztów operacyjnych pozostaje kluczowym czynnikiem atrakcyjności budynków, zarówno dla operatorów, jak i inwestorów. W sytuacji, gdy na rynek pracy wchodzi pokolenie „millenialsów”, wahadło ważności wychyla się w stronę użytkownika. Produktywność, elastyczność i zrównoważenie stają się kluczowymi czynnikami w uzyskiwaniu przewagi nad konkurencją. 

Najnowocześniejsze systemy zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej stają się absolutną koniecznością. Towarzyszy im rosnąca presja w postaci jak największej efektywności kosztowej wykonywanej pracy oraz utrzymywania maksymalnej przejrzystości na wszystkich etapach projektowania, budowy i eksploatacji budynku. Operatorzy budynków potrzebują rozwiązań łączących maksymalną elastyczność z najwyższym możliwym komfortem w nowoczesnym, przyjemnym środowisku pracy, aby optymalnie osiągać cele biznesowe szerokiego zakresu interesariuszy.

Idealne miejsca do produktywnej pracy

Idealne rezultaty wymagają idealnego środowiska

Produktywność, elastyczność, bezpieczeństwo, przejrzystość i zrównoważenie: Nowoczesne budynki biurowe muszą stawać przed szerokim zakresem wyzwań w jednym czasie. Do 2030 r. 75% wszystkich pracowników będą stanowili „millenialsi”, a oczekiwania związane ze środowiskiem pracy rosną wprost proporcjonalnie do ich liczby.

W celu osiągnięcia maksymalnej wydajności: Technologia budynków, która wybiega w przyszłość

Idealne środowisko pracy to takie, które czyni pracę łatwiejszą. Gdy znajdujemy się w idealnym otoczeniu, możemy lepiej skupić się na naszych zadaniach. Biuro typu Premium jest tak elastyczne, że można je dostosować do liczebności naszych zespołów. Daje nam to pozytywne uczucie całkowitego bezpieczeństwa i możemy być pewni, że komfort nie został osiągnięty kosztem środowiska.

Nasze portfolio technologii budynkowych&mbsp;oferuje wszystko, czego potrzebujesz do tworzenia biur typu Premium charakteryzujących się idealnymi warunkami w budynku. Platforma zarządzania budynkiem Desigo CC gwarantuje, że zachodzi optymalna interakcja pomiędzy wszystkimi technologiami. Automatyka budynkowa Desigo zapewnia jednolitą strategię kontroli i tworzy idealną interakcję pomiędzy systemami ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji (HVAC), a także oświetlenia i zaciemnienia. Umożliwia to indywidualną kontrolę nad komfortem każdego pracownika. Optymalna jakość powietrza w pomieszczeniach biurowych ma znaczący wpływ na produktywność. Systemy są elastyczne i mogą zostać dostosowane do nowych modeli użytkowania i wymagań stawianych przed pomieszczeniami, bez nadmiernych nakładów czasu lub środków finansowych. Dodatkowo, zaawansowane technologicznie systemy zabezpieczeń i bezpieczeństwa pożarowego gwarantują, że tylko upoważnione osoby mają wstęp do budynku i możliwa jest ich szybka ewakuacja bez jakichkolwiek szkód w razie niebezpieczeństwa.

Dobre biura w zrównoważony sposób: lepsza wydajność, mniejsza presja na środowisko

Zrównoważona działalność to coś więcej niż tylko koszty. W ramach kosztów operacyjnych budynków koszty energii są jednymi z najważniejszych czynników, ponadto wzrastają oczekiwania ogółu względem odpowiedzialności społecznej: Opinia publiczna oczekuje od przedsiębiorstw odpowiedzialnego zarządzania zasobami naturalnymi. Tym samym ochrona środowiska zaczyna się już w biurze. Kluczem do skutecznego funkcjonowania budynku jest digitalizacja. Budynki komunikują się z nami i generują dane, które zapewniają dokładny wgląd we wszystkie procesy zachodzące w budynkach. Platforma zarządzania budynkiem Desigo CC : sprawia, że dane te są przejrzyste i zapewnia wartościowy wgląd w sposoby redukcji kosztów i emisji, a także zwiększa niezawodność planowania robót utrzymaniowych. To czyni budynek wydajniejszym kosztowo i przyjaźniejszym dla środowiska, a także bezpośrednio angażuje użytkowników budynku w indywidualne sposoby oszczędzania energii.

Przykładowa realizacja DB Schenker

Ten budynek daje Ci dużo przestrzeni na rozwiązania

Przenoszenie przedmiotów z punktu A do punktu B brzmi jak proste zadanie. W rzeczywistości największa niemiecka firma logistyczna, DB Schenker, robi znacznie więcej - z racji tego, że zwiększająca się liczba ludzi, którzy zamawiają coraz więcej produktów, ma ogromny wpływ na środowisko, ruch drogowy i miasta. Zespół DB Schenker reaguje na te wyzwania i kontynuuje wysiłki w zakresie opracowywania nowych rozwiązań mających zapewnić, że zamówienia docierają na miejsce wtedy, gdy są potrzebne.

Muszą zostać spełnione konkretne przesłanki, aby kontynuować poszukiwanie nowych idei: Pracownicy muszą czuć się komfortowo i bezpiecznie, aby świadczyć pracę wysokiej jakości. Technologia budynków Siemens spełnia dokładnie to zapotrzebowanie:  Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, zabezpieczeń i zarządzania budynkiem tworzą idealne warunki dla 900 pracowników na obszarze 19.000 metrów kwadratowych. Wysoki stopień cyfryzacji rozwiązania, centralnie sterowanego przez platformę zarządzania budynkiem Desigo CC, robi szczególne wrażenie. Obejmuje ono 560 jednostek operatora pomieszczeń, system sygnalizacji pożaru wyposażony w 1500 czujek pożaru, system kontroli dostępu wyposażony w 40 czytników, system wykrywania i zapobiegania włamaniom, system nadzoru wideo oraz system regulacji oświetlenia DALI.

W połączeniu z koncepcją zrównoważenia, która otrzymała srebrny certyfikat LEED, centrala DB Schenker jest więc idealnym miejscem, które przyciąga młode talenty do opracowywania nowych rozwiązań. Bezpieczne, komfortowe i zrównoważone.

Jestem przekonany, że nasze nowoczesne, wydajne i elastyczne budynki sprawiają, że jesteśmy atrakcyjnym pracodawcą dla młodych talentów.
Sandra Klein, Marketing Manager, DB Schenker AG
Referencje

#CreatingPerfectPlaces around the world

Portfolio

Idealne urządzenia do tworzenia idealnych warunków pracy

Dysponujemy produktami, których potrzebujesz, aby uczynić przestrzenie biurowe atrakcyjnymi, zrównoważonymi i inteligentnymi,  oraz by przekształcić budynek w idealne miejsce.