Bezpieczeństwo pożarowe na uniwersytetach i w szkołach

Zabezpieczanie naszej przyszłości

Instytucje edukacyjne codziennie dźwigają na swoich barkach ogromną odpowiedzialność za młodych ludzi, wprowadzając ich w dorosłe życie. Zapewnienie im bezpieczeństwa jest kluczowym wymogiem dla każdego rodzaju szkoły czy uniwersytetu. Od przedszkoli do wielkich kampusów uniwersyteckich, nasza kompleksowa oferta systemów ochrony przeciwpożarowej spełnia wszelkie wymogi niezależnie od rozmiaru i złożoności obiektu.

Nasza oferta

Doskonalenie złożoności - inspirowanie pewności

Z natury struktury uniwersytetów i szkół charakteryzują się różnorodnością. Oprócz różnic wieku pomiędzy uczniami/studentami stykamy się również z różnorodnością środowisk edukacyjnych, które mogą począwszy od zwykłych sal lekcyjnych mogą rozszerzać się, obejmując inne budynki, czy nawet dzielnice. Placówki edukacyjne obejmują również zwykle znaczne liczby przedmiotów o wysokiej wartości, takie jak niezastąpione dokumentacje, infrastruktura informatyczna oraz konkretne wyposażenie. W takich środowiskach największym zagrożeniem jest pożar. Wedle oficjalnych statystyk, liczba obrażeń i wypadków śmiertelnych wywołanych pożarami na uniwersytetach i w szkołach jest na całe szczęście bardzo niska. Jednak nie powinno to w żaden sposób wywoływać u nas poczucia samozadowolenia, gdyż nadal zbyt wiele pożarów powoduje znaczne straty. Przykładowo, w 2014 r. warty 20 milionów funtów budynek laboratorium na Uniwersytecie w Nottingham w Anglii został całkowicie zniszczony w fazie budowy. Mimo iż nie są dostępne jakiekolwiek kwoty konsekwencji finansowych szacowanego dwuletniego opóźnienia otwarcia laboratorium, możemy przyjąć, że nie będą one niskie. Minimalizacja liczby wypadków wywołanych pożarem oraz wynikających z nich kosztów szkód jest najwyższym priorytetem. Nasza zaawansowana oferta zapewnia optymalną ochronę przeciwpożarową osób i infrastruktury.

Nasza obietnica

Optymalne rozwiązania do wszystkich zastosowań

Siemens oferuje zaawansowany portfel niezawodnych systemów ochrony przeciwpożarowej dla wszystkich zastosowań w szkołach i na uniwersytetach, z których każdy stawia czoła konkretnym wyzwaniom.

Oto, co mówią nasi klienci

Skutecznie wyposażamy placówki edukacyjne na całym świecie w systemy bezpieczeństwa pożarowego dostosowane do konkretnych potrzeb. Nasze rozwiązania nigdy nie zawodzą naszych klientów - przekonaj się sam/a:

Niezrównana analiza sygnałów: Technologia ASA

Przykładowo, w akademikach lub jadalniach często występują wprowadzające w błąd zjawiska: Opary kuchenne, dym papierosowy i para wodna z łazienek to tylko niektóre przykłady. Technologia ASA (Advanced Signal Analysis - zaawansowana analiza sygnałów) jest unikalną technologią Siemens, która przetwarza sygnały na dane matematyczne, które są porównywane z zaprogramowanymi wartościami w czasie rzeczywistym za pomocą inteligentnych algorytmów. Specjalny proces analizy sygnałów jest bardzo wiarygodny w zapobieganiu powstawania fałszywych alarmów spowodowanych występowaniem na miejscu wprowadzających w błąd zjawisk, takich jak para wodna, dym papierosowy lub spaliny.

Referencje

Odkryj nasze projekty