Kontrola dostępu

Zintegrowane rozwiązania kontroli dostępu, czasu i obecności - elastyczne, bezpieczne i niezawodne.

Kontrola dostępu służy do uregulowania tego, kto lub co może znaleźć się na terenie kompleksu budynków. Możliwe jest wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy fizyczną i logiczną kontrolą dostępu, gdzie fizyczna kontrola dostępu ogranicza dostęp do kampusów, biur lub pomieszczeń, w których znajdują się fizyczne aktywa informatyczne. Logiczna kontrola dostępu reguluje dostęp do sieci komputerowych, plików systemowych lub danych. Zabezpieczenie dzisiejszego krajobrazu biznesowego zakłada korzystanie ze strategicznej metodologii i proaktywnego podejścia, aby utrzymywać potencjalne ryzyko w bezpiecznej odległości. Osoby zajmujące się kwestią zabezpieczeń wymagają solidnych, przyszłościowych rozwiązań, które mogą być w elastyczny sposób wdrażane wraz z ewolucją wymogów w zakresie zabezpieczeń. Siemens odpowiada na te wyzwania skalowalną ofertą niezawodnych systemów kontroli dostępu. Możemy zaprojektować i wdrożyć rozwiązania w zakresie kontroli dostępu, które są dostosowane do obszarów o ograniczonym dostępie, kompleksów biurowych, pojedynczych budynków i wielu innych. Zaawansowane technologie oferują funkcje, których potrzebujesz, wraz z możliwością ich rozszerzenia w przyszłości, aby Twoja dzisiejsza inwestycja nie okazała się przestarzała w momencie, gdy zmienią się wymogi biznesowe. Dowiedz się więcej o SIPORT, SiPass oraz Siveillance Identity Self-Service Portal.

Przykłady zastosowań

Rozwiązania w zakresie zabezpieczeń w praktyce

Zabezpieczenia mogą przyjmować wiele różnych form. Zapoznaj się z niektórymi projektami, w realizację których byliśmy zaangażowani, aby dowiedzieć się, jak Twoja organizacja może skorzystać z naszego doświadczenia i naszych usług.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.