Zarządzanie bezpieczeństwem

Zarządzanie bezpieczeństwem

Zarządzanie bezpieczeństwem dzięki pakietowi Siveillance Suite

Potencjalne zagrożenia dla aktywów i procesów biznesowych wzmagają konieczność zapewnienia sposobu wykrywania zagrożeń i lepszej ochrony. Bezpieczeństwo i ochrona stały się kluczowymi kwestiami w życiu gospodarczym i domowym. Poziom inwestycji w technologie ochrony rośnie od kilku lat. Obecnie w budynkach publicznych i biurowych zainstalowany jest zwykle więcej niż jeden system zabezpieczeń. Niezawodne systemy wykrywania zagrożeń oraz sprawowania kontroli i sterowania oferują aplikację umożliwiającą zarządzanie z jednego źródła, które staje się jednym doświadczeniem użytkownika. 

Informacje dotyczące oferty produktowej

Najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony dzięki kompleksowemu zarządzaniu ochroną

Oparty na innowacyjnym podejściu do bezpieczeństwa, nasz pakiet Siveillance Suite obejmuje kompleksową rodzinę rozwiązań i systemów bezpieczeństwa - od inteligentnego nadzoru wizyjnego, kontroli dostępu i zarządzania tożsamością, przez wykrywanie wtargnięć i ochronę obwodową, do przemysłowej technologii kontroli i sterowania - która może zostać skonfigurowana, aby spełniać konkretne wymogi, w zależności od potrzeb poszczególnych klientów w odniesieniu do konkretnego obiektu lub branży

Głównym warunkiem wstępnym szybkiego reagowania na zdarzenia jest skuteczne planowanie i koordynacja wszystkich procedur naprawczych lub zapobiegawczych. Zdolność podejmowania prawidłowych decyzji w niebezpiecznych sytuacjach dotyczących kluczowej infrastruktury wymaga pełnego przeglądu bieżącej sytuacji oraz dostępnego personelu ratunkowego. Ustrukturyzowane procedury operacyjne oraz obsługa zdarzeń oparta na przepływie pracy również zapewniają najszybsze możliwe i najskuteczniejsze wdrażanie.

Przykłady zastosowań

Rozwiązania w zakresie zabezpieczeń w praktyce

Zabezpieczenia mogą przyjmować wiele różnych form. Zapoznaj się z niektórymi projektami, w realizację których byliśmy zaangażowani, aby dowiedzieć się, jak Twoja organizacja może skorzystać z naszego doświadczenia i naszych usług.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.