Identyfikacja i lokalizacja w przemyśle

Identyfikacja i lokalizacja w przemyśle

Niech rozpocznie się podróż danych

SIMATIC Ident: Identyfikacja przemysłowa na potrzeby analizy danych w całej firmie. Procesy przemysłowe w Fabryce 4.0 wymagają całkowitej przejrzystości i wysokiego poziomu personalizacji. Nasze rozwiązania wypełniają lukę między światem rzeczywistym a cyfrowym - i tworzą korzyści w całym łańcuchu produkcji i dostaw. Już teraz oferujemy przemysłowi przyszłości unikalną, spójną, kompleksową gamę systemów identyfikacji i lokalizacji do specyficznych zastosowań. Połączenie z TIA Portal umożliwia bezproblemową integrację produktów z istniejącymi systemami automatyki. Połączenie z aplikacjami w chmurze maksymalizuje elastyczność i gwarantuje, że produkcja pozostanie opłacalna w przyszłości. MindSphere umożliwia również efektywną analizę i wykorzystanie dużych ilości danych. Wykorzystanie mocy produkcyjnych i możliwości oszczędzania energii są przejrzyste. Wszystko po to, aby zapewnić konkurencyjność i elastyczną przyszłość.

                                                                                                                                                                                                                           

Pobierz broszurę

Wprowadzenie

Identyfikacja w przemyśle – film

Aplikacje

Wartość dodana dzięki naszym systemom

Zwiększenie liczby wersji produktów komplikuje zarówno produkcję, jak i łańcuch dostaw. Dlatego ważne jest, aby wybierać procedury, które ułatwią zarządzanie zarówno złożonością, jak i kosztami. Odpowiednie narzędzia i procesy są kluczem do efektywnej strukturyzacji zadań składających się w pełen proces. Czy chcesz mieć możliwość elastycznej kontroli produkcji, efektywnego zarządzania zasobami, niezawodnego śledzenia produktów i komponentów oraz inteligentnej synchronizacji dostaw? Odkryj teraz szeroką gamę produktów i rozwiązań SIMATIC Ident.

Wydajna produkcja

Zoptymalizuj produkcję i przepływ materiałów

Bezobsługowe, zautomatyzowane i bezkontaktowe systemy identyfikacji usprawnią produkcję oraz zarządzanie dostawami: można zmniejszyć liczbę ręcznych etapów pracy, zidentyfikować potencjalne źródła błędów i uniknąćn ich oraz zwiększyć wydajność fabryki. Produkcja może mieć bardziej elastyczną strukturę i może być wykonana szybciej, nawet przy wysokim stopniu personalizacji. Na przykład, poprawna dostawa elementów pozwala na elastyczne planowanie autonomicznych etapów produkcji, co zapobiega błędom montażowym i konieczności naprawiania usterek. Zyskujesz większą wydajność i oszczędności w logistyce, zarządzaniu materiałami, produkcji i serwisie w wielu odmianach.

Zapewnij jakość

Popraw satysfakcję klientów

Dzięki SIMATIC Ident każdy produkt pozostawia cyfrowy ślad, który można udokumentować na każdym etapie, od tworzenia poszczególnych komponentów po recykling. Oznacza to, że można śledzić wahania jakości produktu oraz identyfikować i usuwać źródła błędów na wczesnym etapie. W logistyce systemy umożliwiają identyfikację, analizę i naprawę słabych punktów procesu. Wymagania prawne - na przykład w przemyśle farmaceutycznym lub spożywczym - można niezawodnie spełnić za pomocą identyfikacji przemysłowej.

Stwórz przejrzystość

Planować naprzód

Jakie produkty lub komponenty są dostępne, kiedy, gdzie i w jakim stanie? SIMATIC Ident zapewnia szybkie i wiarygodne odpowiedzi na te pytania. Dzięki RFID i systemom optycznej identyfikacji firmy Siemens wszystkie produkty i części można monitorować w czasie rzeczywistym na wszystkich etapach procesu transportu, a zewnętrzne procesy można lepiej zintegrować z rzeczywistą produkcją. Wraz z postępem transformacji cyfrowej możemy osiągnąć jeszcze więcej: wirtualny przepływ danych i rzeczywisty przepływ produktów połączą się, aby zapewnić maksymalną przejrzystość zarówno w procesach produkcyjnych, jak i logistycznych. Umożliwia to nie tylko analizę i wizualizację informacji o śledzeniu, ale także zapewnia, że przeanalizowane dane są dostępne na całym świecie, aby produkty docierały szybciej tam, gdzie powinny: do klientów.