Wizja nowego przebiegu pracy inżynierskiej 

Bezproblemowa budowa maszyn ze zintegrowaną inżynierią elektryczną

Konstruktorzy maszyn na całym świecie nieustannie konkurują między sobą. Ich klienci oczekują innowacyjnych koncepcji maszyn, które można uzyskać szybko i niezawodnie. Cyfryzacja rozwiązań zapewnia maksymalizację wydajności i elastyczności. Pozwala na niezbędną standaryzację i integrację w inżynierii, aby rozwijać maszyny w sposób interdyscyplinarny. Potencjał cyfryzacji w elektrotechnice nie jest obecnie w pełni wykorzystany. Przyszłość leży w integracji procesów inżynieryjnych, zarówno elektrycznych jak i mechanicznych. Co to oznacza w praktyce?

Control Panel Design w TIA Selection Tool (wypełnij broszurę i pobierz)

Pobierz za darmo

control panel design

Czy spotkałeś się z nowym standardem w projektowaniu instalacji? 

Dzięki Control Panel Design, oferujemy funkcję w TIA Selection Tool, która umożliwia projektowanie instalacji elektrycznych zgodnie z normami - zarówno dla IEC, jak i dla Ameryki Północnej. Za naciśnięciem jednego przycisku otrzymasz odpowiednie układy stycznikowe i zabezpieczające dla swojego silnika, w tym zgodne z normami przekroje przewodów i wartości zwarciowe dla rozłączników z wkładką lub bez wkładki bezpiecznikowej. 

Zintegrowane dziedziny

Inżynieria funkcjonalna - łatwo i szybko konfiguruj złożone projekty

W projektowaniu instalacji elektrycznych ważna jest możliwość podjęcia szybkiego działania. Aby, to było możliwe poszczególne zadania są zmodularyzowane, poprzez definiowanie indywidualnych funkcji maszyny odbiorczej.

Dzięki konsekwentnej, modułowej inżynierii poszczególnych funkcji maszyny, dane mechaniczne, elektryczne i automatyki są zapisywane tylko raz. Wszystko oparte jest na współdzielonej, centralnej platformie danych (np. Teamcenter). Zmiany w różnych domenach stają się widoczne i są bezpośrednio dostępne dla inżynierów w innych domenach.

Jeśli zaprojektowane odgałęzienie silnikowe jest skalowane do następnego projektu i na przykład moc odbiornika zostanie zwiększona, funkcje maszyny mogą być ponownie wykorzystane w nieco zmodyfikowanej formie, a tym samym zaprojektowane w prostszy sposób. Oszczędza to dużo czasu podczas wdrażania i zmniejsza koszty.

Jeśli maszyna jest skalowana do następnego projektu i na przykład moc silnika zostanie zwiększona, funkcje maszyny mogą być ponownie wykorzystane w nieco zmodyfikowanej formie, a tym samym zaprojektowane w prostszy sposób, zgodnie z zasadą „użyj ponownie i zastosuj”. Oszczędza to dużo czasu podczas wdrażania i zmniejsza koszty.

Inżynieria oparta na współpracy - Collaborative Engineering

Dzięki pracy równoległej, cel osiągniesz szybciej

Projekt mechaniki, część instalacji elektrycznych i automatyki jest na ogół wykonywany jeden po drugim, przez co na realizację całego projektu należy poświęcić więcej czasu. Jednak dzięki standaryzacji, umożliwieniu współużytkowania danych i odpowiednim narzędziom inżynieryjnym, nad projektem może pracować jednocześnie kilka osób.

Rozwijaj się szybciej razem z Collaborative Engineering

Standaryzacja i modularyzacja umożliwiają wydajniejsze tworzenie dokumentacji projektowej. Jasno zdefiniowane, zrównoleglone procesy oparte na wdrożonych standardach umożliwiają równoległą i wspólną pracę nad projektem z zakresu mechaniki, elektryki i automatyki. W czasie projektowania można osiągnąć ogromne potencjalne oszczędności, gdy seria maszyn jest modyfikowana lub dostosowywana. Ponad to, tworzony projekt jest zgodny z normami,  dzięki umożliwieniu weryfikacji poprawności komponentów za pomocą odpowiednich modułów, po naciśnięciu przycisku.

Collaborative Automation Design dla maszyn zasilanych zgodnie ze standardem projektowania instalacji elektrycznych 

Projektowanie instalacji elektrycznych może być bardzo złożone i czasochłonne. Dowiedz się, jak przyspieszyć i poprawić jakość procesu projektowania.

Korzystając z Collaborative Automation Designer i TIA Selection Tool, można połączyć zalety wysoce wydajnej inżynierii, z bezpiecznym i zgodnym z normami projektowaniem instalacji elektrycznych. Zobacz więcej w naszym filmie.

Inżynieria elektryczna ma największy potencjał digitalizacji 

Projektowanie instalacji elektrycznych, zgodnie z obowiązującymi normami jest znacznie ułatwione, dzięki Smart Control Panel Design, ponieważ niezbędne obliczenia można wykonać za naciśnięciem jednego przycisku. Ponadto nasze inteligentne narzędzia pozwalają na ocenę ryzyka i generowanie dokumentacji. Umożliwiają szybkie uzyskiwanie wymagań z zakresu mechaniki i automatyki. Wszystko to zapewnia, że ​​zaprojektowany układ zasilający maszyny jest zgodny z normami i wolny od błędów.

Kompleksowe narzędzia inżynierskie

Niezależnie od tego, jakiego rozwiązania programowego używasz, Siemens zapewni Ci ciągłe wsparcie w zakresie budowy twojej instalacji: od mechaniki po automatykę i elektrykę. Nasze oprogramowanie pomaga w ścisłym powiązaniu projektu mechanicznego z projektem instalacji elektrycznej i automatyki. W przypadku wszystkich trzech dyscyplin dostępne są narzędzia inżynieryjne umożliwiające odtworzenie bliźniaczej maszyny cyfrowej i wdrożenie projektowania elektrycznego, automatyzacji i projektowania mechanicznego w jednym modelu.

Szybko i łatwo wymiaruj i konfiguruj sprzęt

Wymiarowanie instalacji elektrycznej 

Szybko i łatwo wymiaruj i konfiguruj sprzęt

TIA Selection Tool wspiera Cię w planowaniu całego projektu: od wyboru komponentów, przez wymiarowanie elektryczne, aż po konfigurację - wszystko zintegrowane w jednym narzędziu.

Professional network planning with the software SIMARIS design

Profesjonalne planowanie sieci

Profesjonalne planowanie sieci

Dzięki SIMARIS design możesz przeprowadzić obliczenia dla całego zakładu produkcyjnego, takie jak prądy zwarciowe i bilanse energii. Wszystko to w oparciu o rzeczywiste komponenty i przy minimalnym nakładzie pracy.

The free SIMARIS therm tool enables you to quickly perform a thermal analysis in the control panel in accordance with standards.

Łatwa optymalizacja termiczna

Łatwa optymalizacja termiczna

Darmowe narzędzie SIMARIS therm umożliwia szybkie wykonanie analizy termicznej w rozdzielnicy zgodnie z normami.

Wysokiej jakości dane do Twojego systemu CAE/CAD

Wysokiej jakości dane do Twojego systemu CAE/CAD

Wysokiej jakości dane do Twojego systemu CAE/CAD

Oferujemy standardowe dane i gotowe moduły do ​​Twojego systemu E-CAD.

Projektuj prawidłowo od samego początku

Dzięki narzędziom do konstrukcji mechanicznych możesz zapewnić, że Twoje rozwiązania będą funkcjonalne od samego początku. Narzędzie inżynieryjne SIZER zapewnia wsparcie krok po kroku w wymiarowaniu i projektowaniu kompletnych rozwiązań napędowych. W ten sposób odpowiednie silniki, przetwornice częstotliwości, aparatura rozdzielcza i sterowanie są dobierane zgodnie z wymaganiami. Dzięki NX Mechatronic Concept Designer (MCD) otrzymujesz zintegrowane rozwiązanie do współpracy interdyscyplinarnej i możesz ponownie wykorzystać istniejącą wiedzę, skrócić czas wprowadzenia produktu na rynek i podejmować bardziej uzasadnione decyzje.

Bardziej wydajna automatyzacja

Zwiększ produktywność inżynierską dzięki narzędziom automatyzacji, które oszczędzają czas i znacznie ułatwiają przepływy pracy. Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) jest centralnym narzędziem do wszystkich zadań automatyzacji. TIA Selection Tool upraszcza konfigurację niezbędnego sprzętu, a dzięki Automation Designer system mechaniczny, elektryczny i automatyki można edytować równolegle w uporządkowany sposób.