Dyrektywa EMC 2014/30/EU w praktyce

Zapoznaj się z wymaganiami Dyrektywy Europejskiej dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej. W trakcie oceny kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń (szczególnie tych, które przetwarzają energię), w których zintegrowano układy elektroniczne, należy rozważyć kwestię zakłóceń o charakterze elektrycznym, magnetycznym i elektromagnetycznym. Niniejszy dokument powstał po to, aby pomóc użytkownikowi zrozumieć wymagania nowej Dyrektywy Europejskiej 2014/30/EU dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej dla szaf sterowniczych.