White Paper -Edycja 6.0 normy IEC 60204-1

White Paper

Edycja 6.0 normy IEC 60204-1

Sprawdź jakie są  najnowsze zmiany w standardzie IEC 60204-1 - istotne dla wyposażenia elektrycznego maszyn

Jedną z ważniejszych norm dotyczących bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych jest norma IEC 60204-1 (PN-EN 60204-1) „Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 1: Wymagania ogólne". W ostatnich latach Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC) pracowała nad jej nową edycją, która została opublikowana w październiku 2016 roku. Dokument zawiera podstawowe informacje oraz przegląd najistotniejszych zmian.