Prezentari corporate

 

Siemens in Romania 2012

 

Certificate si Autorizatii Siemens SRL

 

Atestat INSEMEX

Certificat ISO 14001

Certificat ISO 9001

Certificat OHSAS 18001

Certificat MIRA

Licenta MAI

Atestat MAI

Autorizatie AFER

Atestat ANRE

Autorizatie CNCAN manipulare

Autorizatie CNCAN furnizare

 

Protectia datelor personale

 

Protecţia datelor personale este guvernată de Legea nr. 667/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelu-crarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, şi de procesele interne Siemens. Legile de protec-ţie a datelor ale ţărilor membre Uniunii Europene sunt bazate pe “Directiva 95/46/EC a Parlamentului European din 24 Octombrie 1995 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora”. Legislaţia specifică fiecărei ţări poate să impună însă şi alte reguli în completarea Directivei UE.

 

Publicatii de presa

 

Studiul "Indexul Verde al Oraselor din Europa"

Hitech

Pictures of the Future

 

Brosuri Siemens SRL

Siemens Romania 2008

Siemens Romania 2006

 

Contacte

Siemens SRL

Complex West Gate Park

Strada Preciziei, nr. 24, RO-062204. Sector 6, Bucuresti, Romania 

Tel: 0040-21-6296-400; Fax: 0040-21-6296-412

Email: siemens.ro@siemens.com

 

Administratori:

George Catalin Costache –  CEO

Titus Loew – CFO

 

Contacte divizii de business

Contacte departamente centrale

Notificarea Siemens privind protecţia datelor cu caracter personal


Protejarea securității și confidențialității datelor dvs. personale este importantă pentru Siemens. Prin urmare, Siemens (pentru detalii suplimentare despre companie, vă rugăm să consultați secţiunea "Informații" /"Corporate Information", de mai jos) procesează date personale în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor și securitatea datelor.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate, scopul prelucrării și temeiul juridic.

Când vizitați site-urile web, aplicațiile sau instrumentele online ale Siemens (fiecare un "Siemens Online Offering", traducere română: „Oferta Online Siemens”), Siemens poate prelucra următoarele date personale despre dvs.:

 • Datele personale pe care le furnizați în mod activ și voluntar prin Siemens Online Offering (de exemplu, când vă înregistrați, când ne contactați adresându-ne întrebările dvs. sau când participați la sondaje etc.), inclusiv numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, informațiile transmise ca parte a unei cereri de asistență, comentarii sau postări pe forum etc .; și
 • Informațiile care ne sunt trimise automat de către browser-ul sau dispozitivul dvs. web, cum ar fi adresa dvs. IP, tipul de dispozitiv, tipul de browser, site-ul care v-a direcţionat către site-ul Siemens, site-urile accesate în timpul vizitei, data și ora fiecărei solicitări a vizitatorilor.

Noi procesam datele dvs. personale în următoarele scopuri:

 • Să furnizeze serviciile și funcțiile Siemens Online Offering și să vă gestioneze utilizarea dvs. a Siemens Online Offering;
 • Pentru a vă confirma identitatea (dacă v-ați înscris la Siemens Online Offering);
 • Să răspundă și să îndeplinească cererile dvs. specifice; și
 • În măsura în care este necesar, în mod rezonabil, să se aplice condițiile de utilizare aplicabile, în scopul constatării, exercitării sau apărarii unui drept în justiție, în scopul prevenirii fraudei sau alte activități ilegale, inclusiv atacurile asupra sistemelor de tehnologie a informației ale Siemens.

Prelucrarea datelor dvs. personale este necesară pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus. Cu excepția cazului în care se indică altfel la momentul colectării, temeiul nostru legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este acela că:

 • Ați dat consimțământul dvs. explicit cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale (Articolul 6 (1) (a) Regulament general privind protecția datelor);
 • Prelucrarea este necesară pentru executarea unei relații contractuale cu dvs. (Articolul 6 (1) (b) Regulament general privind protecția datelor); sau
 • Prelucrarea este necesară pentru eficientizarea sau gestionarea eficientă a utilizării de către dvs. a Siemens Online Offerings (Articolul 6 (1) (f) Regulamentul general privind protecția datelor).

In some cases, we may ask if you consent to the relevant use of your personal data. In such cases, the legal basis for Siemens processing that data about you may (in addition or instead) be that you have consented (Article 6 (1) (a) General Data Protection Regulation).

Cookie-uri

Putem folosi cookie-uri în Siemens Online Offerings. Puteți găsi informații despre modul de utilizare a cookie-urilor de către Siemens, în Politica noastră de cookie-uri. Politica de cookie-uri furnizează, de asemenea, informații despre cum puteţi bloca și obiecta cu privire la utilizarea cookie-urilor și prelucrarea datelor colectate de cookie-uri.

Legături către alte site-uri web

Această Politică de Protecţie a Datelor cu Caracter Personal se aplică numai Siemens Online Offerings și nu altor site-uri sau aplicații operate de terțe părți. Este posibil să furnizăm linkuri către alte site-uri și aplicații despre care credem că ar putea fi de interes pentru dvs. Siemens nu este responsabil pentru practicile legate de protecţia datelor cu caracter personal ale acestor site-uri sau aplicații.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate, scopul prelucrării și temeiul juridic


În contextul relației de afaceri cu Siemens, Siemens poate prelucra următoarele categorii de date personale ale persoanelor de contact actuale și viitoare de la clienții, furnizorii, comerciant și partenerii noștri (fiecare dintre aceștia fiind "Partener de Afaceri"):

 • Informații de contact, cum ar fi numele complet, adresa de serviciu, numărul de telefon de serviciu, numărul de telefon mobil de serviciu, numărul de fax de serviciu și adresa de e-mail de serviciu;
 • Datele legate de plată, cum ar fi datele necesare pentru procesarea plăților și prevenirea fraudei, inclusiv numerele cardurilor de credit / debit, numerele de coduri de securitate și alte informații de facturare aferente;
 • Informații suplimentare prelucrate în mod necesar în cadrul unui proiect sau al unei relații contractuale cu Siemens sau furnizate în mod voluntar de către Partenerul de Afaceri, cum ar fi datele personale referitoare la comenzile plasate, plățile efectuate, solicitările și etapele de proiect;
 • Datele personale colectate din surse publice, bazele de date privind integritatea și agențiile de credit; și
 • Dacă este necesar din punct de vedere legal pentru evaluarea de conformitate a Partenerilor de Afaceri: data nașterii, numerele cărților de identitate și informații privind litigiile relevante și semnificative sau alte proceduri legale în legătură cu Partenerii de Afaceri.

Siemens poate procesa datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Pentru a comunica cu Partenerii de Afaceri despre produse, servicii și proiecte ale Siemens sau ale partenerilor de afaceri, de ex. răspunzând la întrebări sau solicitări sau furnizând informații tehnice despre produsele achiziționate;
 • Planificarea, realizarea și gestionarea relației (contractuale) cu Partenerii de Afaceri; de exemplu. prin efectuarea de tranzacții și comenzi de produse sau servicii, procesarea plăţilor, activități legate de contabilitate, audit, facturare și colectare, organizarea transporturilor și livrărilor, facilitarea reparațiilor și furnizarea de servicii de asistență;
 • Gestionarea și efectuarea sondajelor legate de clienți, a campaniilor de marketing, a analizelor de piață, a tombolelor, a concursurilor sau a altor activități sau evenimente promoționale;
 • Menținerea și protejarea securității produselor noastre, a serviciilor și a site-urilor web, prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, a fraudei sau a altor acţiuni ilegale sau rău intenţionate;
 • Asigurarea conformității cu obligațiile legale (cum ar fi obligațiile de păstrare a evidențelor), controlul exporturilor și vama, obligațiile de verificare a conformității Partenerilor de Afaceri (pentru a preveni infracționalitatea “gulerelor albe” (tradus din “white collar”) , a funcţionarilor, sau pentru a preveni activităţile de spălare a banilor) și politicile Siemens sau standardele industriale; și
 • Rezolvarea litigiilor, punerea în aplicare a acordurilor noastre contractuale și stabilirea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în justiţie.

Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea scopurilor menționate anterior. Cu excepția cazului în care se indică altfel la momentul colectării, baza noastră legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este aceea că:

 • Ați dat consimțământul dvs. explicit cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale (Articolul 6 (1) (a) Regulament general privind protecția datelor);
 • Prelucrarea este necesară pentru executarea unei relații contractuale cu dvs. (Articolul 6 (1) (b) Regulament general privind protecția datelor); sau
 • Prelucrarea este, în caz contrar, necesară pentru eficientizarea performanţei sau gestionarea eficientă a relației noastre de afaceri cu dvs. (Articolul 6 (1) (f) Regulamentul general privind protecția datelor).

Siemens poate transfera date cu caracter personal altor companii sau terțe părți Siemens, dar numai dacă și în măsura în care acest transfer este necesar în scopurile menționate mai sus.

 

În cazul în care acest lucru este permis din punct de vedere legal, Siemens poate transfera date cu caracter personal instanțelor judecătorești, autorităților de aplicare a legii, autorităților de reglementare sau avocaților, dacă acest lucru este necesar pentru a respecta legea sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în justiţie.

 

Siemens comandă servicii, de la furnizori de servicii (așa-numiții împuterniciţi ai operatorului), cum ar fi furnizorii de servicii de găzduire sau de mentenanţă IT, care acționează doar conform instrucțiunilor Siemens și sunt obligați contractual să acționeze în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.

 

Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi localizați în țări din afara Spațiului Economic European ("țări terțe"), în care legile aplicabile nu oferă același nivel de protecție a datelor ca și legislația țării de origine a fiecărui individ.


În astfel de cazuri, Siemens ia măsuri pentru a pune în aplicare măsuri de protecție adecvate și corespunzătoare pentru protecția datelor cu caracter personal prin alte mijloace.

 • Împărtășim date personale cu companiile Siemens în țări terțe numai dacă au implementat Regulile Corporative Obligatorii Siemens ("BCR") pentru protecția datelor cu caracter personal. Mai multe informații despre Siemens BCR pot fi găsite aici.
 • Transferăm datele personale către destinatarii externi din țările terțe numai în cazul în care beneficiarul respectiv (i) a introdus clauze contractuale standard UE cu Siemens, (ii) a implementat Reguli corporative obligatorii în organizația sa sau (iii) - în cazul destinatarilor din SUA - destinatarul este certificat în conformitate cu Privacy Shield. Persoanele afectate pot solicita informații suplimentare și copii ale garanțiilor contactând Siemens.

Datele personale publicate de dvs. pe Siemens Online Offerings (cum ar fi de exemplu camere de chat sau forumuri) pot fi accesate la nivel global pentru alți utilizatori înregistrați ai respectivei Siemens Online Offerings.

Cu excepția cazului în care se indică în mod explicit altfel la momentul colectării datelor personale (de exemplu printr-un formular de consimțământ acceptat de dvs.), ștergem datele cu caracter personal dacă reținerea datelor cu caracter personal nu mai este necesară pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod şi nu mai există nici o obligație de păstrare legală în conformitate cu legislația aplicabilă (cum ar fi dreptul fiscal sau comercial) care să ne oblige să păstrăm în continuare datele cu caracter personal.

În cazul în care v-ați declarat de acord cu privire la prelucrarea anumitor date cu caracter personal de către Siemens, aveți dreptul să retrageți consimțământul în orice moment cu efect în viitor, și anume retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de data retragerii. În cazul retragerii consimțământului, Siemens poate prelucra în continuare datele cu caracter personal în cazul în care există un alt temei juridic pentru prelucrare.

În conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor, puteți - cu condiția respectării cerințelor legale relevante - să vă exercitaţi dreptul:

 • De a obține de la Siemens o confirmare a faptului că datele personale referitoare la dvs. sunt sau nu prelucrate și, dacă este cazul, accesul la datele cu caracter personal;
 • De a obține de la Siemens rectificarea datelor personale inexacte referitoare la dvs.;
 • De a obține de la Siemens ștergerea datelor dvs. personale;
 • De a obține de la Siemens restricții privind prelucrarea datelor dvs. personale;
 • La portabilitatea datelor referitoare la datele cu caracter personal, pe care le-ați furnizat în mod activ; și
 • De a obiecta, din motive legate de situația dvs. particulară, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc.

Organizația Siemens pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal vă oferă sprijin în legătură cu orice întrebări legate de protecţia datelor cu caracter personal, comentarii, preocupări sau plângeri sau în cazul în care doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile legate de protecția datelor personale. Organizația Siemens pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la: dataprotection@siemens.com

Organizația Siemens pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal va depune întotdeauna cele mai bune eforturi pentru a adresa și pentru a soluționa orice solicitări sau reclamații pe care i le aduceți la cunoştinţă. Pe lângă contactarea Organizația Siemens pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, aveți întotdeauna dreptul de a vă adresa autorității competente pentru protecția datelor cu cererea sau reclamația dvs.

Siemens Cookie Notice

This Cookie Notice applies to the present website operated by the Siemens company referred to under “Corporate Information.”

Status: August 2016

When you visit Siemens websites, information is stored on your terminal device in the form of a "cookie." Cookies are small files that are stored on your terminal device and save certain settings and data to exchange with our websites via your browser.

For example, cookies enable us to tailor a website to better match your interests or to store your password so that you do not have to re-enter it every time. As a general rule, we never collect personal data via cookies, unless you have given us your express permission to do so.

If you do not want us to recognize your terminal device, please configure your Internet browser to erase all cookies from your device, to block all cookies or to receive a warning before a cookie is stored. You will find brief instructions on how to do this below.

Please note that certain functions of our website may no longer work, or not correctly, without cookies.

Types of cookies
Cookies can be assigned to four categories, depending on their function and intended purpose: absolutely necessary cookies, performance cookies, functional cookies, and cookies for marketing purposes.

Absolutely necessary cookies
are needed for you to navigate within Siemens websites and operate basic website functions, such as the issuance of anonymous Session IDs for bundling several related queries to a server.

Performance cookies
collect information on the usage of our websites, including for example the Internet browsers and operating systems used, the domain name of the website which you previously visited, the number of visits, average duration of visit, and pages called up.

These cookies do not store any information that would make it possible to personally identify the user. The information collected with the aid of these cookies is aggregated and is therefore anonymous. Performance cookies serve the purpose of improving the user friendliness of a website and therefore enhancing the user’s experience. You can block the use of such cookies by creating an exclusion cookie (see “managing cookies” below).

Functional cookies
enable a website to store information the user has already entered (such as user ID, language selection, or the user’s location), in order to offer improved, personalized functions to the user. Functional cookies are also used to enable requested functions such as playing videos and to make a user’s decision to block or disable a certain function (e.g. web analysis) - “opt-out cookies”.

Cookies for marketing purposes
are used to offer more relevant content to users, based on their specific interests. They are also used to limit the display frequency of an ad and to measure and control the effectiveness of advertising campaigns. They register whether users have visited a website or not, and which contents were used. This information may possibly also be shared with third parties, such as advertisers, for example. These cookies are often linked to the functions of third-party websites. You can block the use of such cookies by creating an opt-out cookie (see “Managing cookies” below).

Managing cookies:
Please note: Not all of the cookies mentioned below will necessarily be used when you browse our website using a mobile terminal device.

Performance cookies: Adobe Analytics
We use Adobe Analytics on our website for the purpose of constantly improving the website and/or detecting errors. For this purpose, Adobe Analytics anonymously stores and analyzes various kinds of data, including the visited website and the website’s metadata, websites that link to Siemens, the time of the visit, and the browser used.

Please click here to prevent Adobe Analytics from aggregating and analyzing the data collected from your visit to this website. By doing this, you will create a so-called exclusion cookie in your browser. It contains no personal data, but technically enables Adobe Analytics to permanently recognize your preference.

If you delete this exclusion cookie or if you change your computer or web browser, you will need to create the exclusion cookie again.Cookies for marketing purposes.

Cookies for marketing purposes

Adobe Target
We use Adobe Target to provide content that is specifically tailored to the interests of users. For this purpose, Adobe Target analyzes anonymized information about your previous visits to our website.

Please click here to prevent Adobe Target from aggregating and analyzing the data collected from your visit of this website. By doing this, you will create a so-called exclusion cookie in your browser. It contains no personal data, but technically enables Adobe/Siemens to permanently recognize your Preference.

Adobe Media Optimizer
We sometimes run online advertisement campaigns that display advertisements (“ads”) to you based on your likely interests. We may learn your likely interests based on your use of our websites and applications, or from other companies and websites that we work with to help us understand your likely interests. These types of ads are often called “online behavioral advertising.” We use Adobe Media Optimizer (“AMO”) to display our ads on websites across the Internet. For this purpose several cookies will be set in your browser allowing both AMO and so-called ad exchanges to recognize your terminal device based on anonymous identifiers and to thus show you ads tailored to your likely interests. Please click here to prevent AMO from aggregating and analyzing the data collected from your visit of this website (web viewing data) and serving you tailored ads shown on other websites based on your activity on our websites and online services. If you opt out, you may still see our ads on other companies’ websites, but they will not be specifically tailored to you based on your activity on our websites and online services. In addition you may also opt out from the collection of web viewing data for interest-based advertising by some or all of the companies participating in the Digital Advertising Alliance on the Digital Advertising Alliance Consumer Choice page.

Xaxis
We permit the company Xaxis (a division of GroupM Competence Center GmbH, Derendorfer Allee 10, 40476 Düsseldorf), to place cookies on our websites that collect information on usage-based online advertising; this is also known as “targeting.”

For this purpose, Xaxis collects and stores anonymized data on our website. The cookie stored on your computer collects information about your activities on the websites you have visited (e.g., surfing behavior, sub-pages visited, ad banners clicked, etc.). Based on this data, Xaxis generates profiles that do cannot be used for personal identification, meaning that you as the user cannot be personally identified; in particular, the IP address you use is not stored.

Your computer is then identified for ad delivery purposes and assigned to a target group. This information makes it possible to display advertising that is more relevant to you on the websites of other providers.

You will find additional information on the technology used on our website and on data privacy at the following link: http://www.xaxis.com/page/privacy-policy
You can always block the future collection and storage of data by creating an exclusion cookie.


How can I deactivate cookies?
In the following you will find a summary of links that provide detailed information on the deactivation of cookies in commonly used browsers.

    Mozilla Firefox
    Internet Explorer
    Google Chrome
    Safari

If you have any further questions about our Cookie Notice, please click on “Contact” to send us your questions and suggestions.

This Cookie Notice is updated from time to time. You will find the date of the latest update at the top of this page.

   1.1 Orice utilizare a acestei pagini web furnizate de Siemens sau / şi afiliaţii săi ("Siemens"), "Siemens Web Site", este subiect al acestor Termeni de utilizare. Aceşti Termeni de utilizare pot fi modificaţi sau înlocuiţi de alţi termeni şi condiţii, de ex. pentru achiziţionarea de produse şi servicii. Prin logare, sau dacă logarea nu este solicitată prin accesarea sau utilizarea site-ului Siemens, aceşti Termeni de utilizare sunt acceptaţi în versiunea lor valabilă în acel moment. Prevederile acestor Termeni de utilizare vor fi considerate cerinţe minime şi se vor completa cu prevederile legislaţiei în vigoare. Site-ul www.siemens.ro si toate informatiile continute sint proprietatea Siemens SRL si nu pot fi valorificate, copiate sau reproduse in nici un fel, pe nici un suport fara acordul prealabil scris al Siemens SRL. Site-ul www.siemens.ro incluzind nelimitativ textele, imaginile, reprezentarile video sau audio continute de acesta, sunt protejate de prevederile legislatiei in vigoare privind drepturile de proprietate intelectuala. Siemens SRL nu va fi in nici o imprejurare raspunzator pentru vreo dauna, oricare ar fi aceasta (incluzind, dar fara a se limita la, daunele cu privire la pierderea profiturilor, intreruperea fluxurilor de afaceri sau pierderea informatiilor) care provine din utilizarea sau din imposibilitatea de a utiliza site-ul sau informatia cuprinsa in el.

2.1       Acest site Siemens conţine informaţii şi software specific, precum şi documentaţiile respective, dacă este cazul, pentru a fi vizionate sau descărcate.

2.2       Siemens poate întrerupe oricând, parţial sau în totalitate, funcţionarea site-ului. Datorită naturii sistemelor de internet şi de calculator, Siemens nu poate accepta nici o răspundere pentru disponibilitatea continuă a site-ului.

3.1       Unele pagini de pe site-ul Siemens pot fi protejate de parolă. În scopul siguranţei şi securităţii tranzacţiilor comerciale, numai utilizatorii înregistraţi pot accesa paginile menţionate. Siemens îşi rezervă dreptul de a nu accepta înregistrarea oricărui utilizator. Siemens în particular îşi rezervă dreptul de a stabili ca anumite site-uri, care au fost accesate liber în prealabil, să fie accesate prin înregistrare. Siemens are oricând şi fără a fi obligat să indice motivele, dreptul de a anula dreptul unui utilizator de a accesa zona protejată de parolă prin blocarea datelor sale de utilizator (după cum se specifică mai jos), în special atunci când utilizatorul utilizează date false în scopul înregistrării; încalcă aceşti Termeni de utilizare sau nu respectă obligaţia de a furniza cu grijă datele de utilizator; încalcă legile aplicabile în ceea ce priveşte accesarea sau utilizarea site-ului Siemens; sau·dacă nu a mai utilizat site-ul Siemens de o perioadă lungă de timp.

3.2       La înregistrare, utilizatorul trebuie să dea informaţii corecte, pe care să le actualizeze pe măsură ce acestea se modifică (pe cât posibil: online) fără întârziere. Utilizatorul se va asigura ca adresa de e-mail furnizată către Siemens să fie valabilă permanent şi va furniza şi o adresă la care să poată fi contactat.

3.3       După înregistrare utilizatorul ca primi un cod de access, care conţine un User ID şi o parolă ("Date de utilizator"). La primul access, utilizatorul va schimba imediat parola primită de la Siemens cu o parolă cunoscută doare de utilizator. Datele de utilizator permit utilizatorului să îşi vizioneze sau să îşi modifice datele, sau, dacă e cazul, să îşi retragă consimţământul pentru procesarea datelor.

3.4       Utilizatorul se va asigura ca datele de utilizator să nu fie accesibile terţilor şi răspunde pentru toate tranzacţiile şi alte activităţi efectuate în baza datelor sale de utilizator. La finalul fiecărei sesiuni online, utilizatorul se va deconecta de la zonele protejate de parole. Dacă şi în măsura în care utilizatorul află că terţe persoane abuzează de datele sale de utilizator, utilizatorul trebuie să comunice imediat în scris către Siemens acest lucru, sau, dacă este cazul, prin e-mail.

3.5       După primirea notificării de la paragraful 3.4, Siemens va anula accesul la zona protejată de parolă pe baza datelor de utilizator. Accesul utilizatorului va mai fi posibil numai după o cerere făcută de utilizator către Siemens sau după o nouă înregistrare.

3.6       Utilizatorul poate solicita în orice moment în scris anularea înregistrării sale, cu condiţia ca anularea să nu încalce buna performanţa a relaţiilor contractuale. În acest caz Siemens va şterge toate datele de utilizator şi alte date stocate ale utilizatorului, identificabile personal, imediat ce acestea nu mai sunt necesare.

4.1       Utilizarea oricăror informaţii, software şi documentaţii puse la dispoziţie pe sau prin acest site este subiectul acestor Termeni de utilizare sau, în cazul actualizării informaţiilor, software-ului sau documentaţiilor, subiect al condiţiilor de licenţă aplicabile, stabilite în prealabil cu Siemens. Condiţiile de licenţă stabilite separat vor prevala asupra acestor Termeni de utilizare.

4.2       Siemens acordă utilizatorului posibilitatea neexclusivă şi netransferabilă, ce nu poate fi sublicenţiată, de a utiliza informaţiile, software-ul şi documentaţiile puse la dispoziţia utilizatorului pe sau prin site-ul Siemens, în cuantumul stabilit, sau în cazul în care nu există un astfel de acord, în cuantumul stabilit de Siemens.

4.3       Informaţiile, software-ul şi documentaţiile nu pot fi distribuite niciodată de către utilizator vreunei terţe părţi şi nici nu pot fi închiriate sau făcute accesibile în vreun alt mod.

4.4       Informaţiile, software-ul şi documentaţiile sunt protejate prin legile drepturilor de autor precum şi prin tratate internaţionale, prin alte legi şi convenţii referitoare la proprietatea intelectuală. Utilizatorul va respecta aceste legi şi în particular nu va modifica, tăinui sau şterge vreun cod alfanumeric, mărci sau menţiuni despre drepturile de autor, nici din informaţii, nici de pe software sau documentaţii, sau de pe copiile acestora.

5.1       În ciuda prevederilor particulare de la § 4 al acestor Termeni de utilizare, informaţiile, numele de mărci şi alte specificaţii de pe site nu pot fi modificate, copiate, reproduse, vândute, închiriate, utilizate, suplimentate sau utilizate în vreun alt fel, făr permisiunea scrisă prealabilă din partea Siemens.

5.2       Exceptând drepturile de utilizare şi alte drepturi acordate în mod expres aici, utilizatorului nu îi sunt acordate alte drepturi, şi nici nu va exista vreo altă obligaţie referitoare la acordarea de alte drepturi. Oricare şi toate drepturile de patent precum şi licenţele sunt excluse în mod expres.

6.1       La accesarea sau utilizarea site-ului Siemens, utilizatorul·   nu va aduce prejudicii altor persoane, în special minorilor, şi nici drepturilor personal ale acestora; nu va prejudicia moralitatea publică prin modul de utilizare;· nu va încălca vreun drept de proprietate intelectuală sau vreun alt drept de proprietate; nu va încărca texte ce conţin viruşi, aşa numitul Cal Troian, sau vreun alt program care ar putea afecta datele; nu va transmite, stoca sau încărca hyperlinkuri sau texte la care utilizatorul nu are dreptul, în special în cazurile în care aceste hyperlinkuri sua texte contravin obligaţiilor de confidenţialitate sau sunt ilegale; sau· nu va distribui e-mail-uri publicitare sau nesolicitate (aşa-numitele "spam"-uri) sau false avertismente de viruşi, de erorisau alte materiale similare, şi nu va solicita participarea la vreo loterie, sistem snowball, lanţuri de scrisori, jocuri tip piramidă sau alte activităţi similare.

6.2       Siemens poate anula oricând accesul la site, în special în cazul în care utilizatorul încalcă vreo obligaţie din Termenii de utilizare.

Site-ul Siemens poate conţine hyperlinkuri la paginile web ale terţilor. Siemens nu poartă răspunderea pentru conţinutul paginilor respective şi nu face reprezentări şi nu va susţine aceste pagini web sau conţinuturile acestora precum face cu ale sale, deoarece Siemens nu controlează informaţiile de pe aceste pagini şi nici nu răspunde pentru conţinutul şi informaţiile de pe aceste pagini. Riscurile pentru utilizarea acestor pagini web vor fi transferate către utilizator.

8.1       În măsura în care anumite informaţii, software sau documentaţii sunt puse la dispoziţie gratuit, este exclusă orice răspundere pentru erori de calitate sau titlu de informaţii, software şi documentaţii, în special în ceea ce priveşte corectitudinea sau prezenţa  erorilor sau prezenţa reclamaţiilor din partea terţilor sau referitoare la completitudinea şi/sau adecvarea pentru scopul propus.

8.2       Informaţiile de pe site-ul Siemens pot conţine specificaţii sau descrieri generale referitoare la posibilităţile tehnice ale produselor individuale care pot fi puse la dispoziţie în anumite cazuri (de ex. datorită  modificărilor produse). Performanţa necesară a produsului va fi astfel stabilită de comun acord în fiecare caz la momentul achiziţiei.

9.1       Răspunderea Siemens pentru erori în ceea ce priveşte calitatea şi titlul vor fi determinate în conformitate cu prevederile § 8 din aceşti Termeni de utilizare. Orice altă răspundere pentru Siemens este exclusă.

9.2       Deşi Siemens depune orice efort pentru a proteja site-ul Siemens de viruşi, Siemens nu poate garanta că acesta nu conţine viruşi. Pentru protecţia sa, utilizatorul va lua măsurile necesare pentru a asigura securitatea adecvată şi va utiliza un scanner de viruşi înainte de a descărca orice informaţii, software sau documentaţii.

Pentru colectarea, utilizarea şi procesarea datelor identificabile personal, ale utilizatorului site-ului Siemens, Siemens va respecta legile aplicabile referitoare la protecţia securităţii datelor şi Politica de securitate a datelor de pe site-ul Siemens, care este disponibilă ca hyperlink pe site-ul Siemens şi/sau pe www.siemens.com.

11.1     Orice clauză suplimentară trebuie efectuată în scris.

11.2     Instanţa competentă va fi Bucureşti, dacă utilizatorul este comerciant în termenii Codului Comercial Român.

11.3     Paginile individuale ale site-ului Siemens sunt operate şi administrate de Siemens şi/sau afiliaţii săi. Paginile respectă legea aplicabilă din ţara unde compania responsabilă îşi are reşedinţa comercială. Siemens nu garantează că aceste informaţii, software şi/sau documentaţii de pe site-ul Siemens sunt decvate sau disponibile pentru a fi vizionate sau descărcate în locaţii din afara ţării. Dacă utilizatorii accesează site-ul Siemens din afara ţării respective, ei sunt exclusiv responsabili pentru respectarea tuturor legilor locale aplicabile. Este interzis accesul la informaţiile, software-ul şi/sau documentaţiile de pe site-ul Siemens din ţările în care acest conţinut este ilegal. În acest caz şi în cazul în care utilizatorul doreşte s facă afaceri cu Siemens, utilizatorul trebuie să contacteze reprezentantul Siemens pentru ţara respectivă şi afacerea specifică.

11.4     Aceşti Termeni de utilizare vor fi guvernaţi de – şi toate litigiile referitoare sau care au legătură cu aceşti Termeni de utilizare vor fi soluţionate în conformitate cu – legislaţia României. Aplicarea Convenţiei Naţiunilor Unite referitoare la Contractele pentru Vânzări Internaţionale de Bunuri (CISG) din data de 11 aprilie 1980 este exclusă.

Siemens issues digital certificates ("Certificates", also known as "Digital IDs") to its employees and agents, to its known business partners and to Siemens web sites in accordance with its "Siemens Issuing CA“.

Certification Authority ("CA") contact information
Siemens AG
GS IT ISEC, Attn. Siemens Issuing CA(s)
81739 Munich
Federal Republic of Germany

E-mail: contact.pki[AT]siemens[DOT]com;
Certificate Problem Reports to be reached out to: certificate-problem-report[AT]siemens[DOT]com

(For external use only – Siemens Employees can get support at https://intranet.siemens.com/pkihelpdesk)

 

Website: https://www.siemens.com/pki/


Certificate Policy / Certification Practice Statement (“CP/CPS”)


CA and repository, licenses, confidentiality and audit
The Siemens PKI is classified as critical IT infrastructure of the company and was audited and certified in accordance with ETSI TS 102042 V2.4.1.


Limited warranty and disclaimer / Limitation of liability
Included in Siemens Certificate Policy ("CP")

CA Certificates
Siemens has made the Siemens CA(s) Certificates available for downloading. Please find an overview of the structure and different CA Certificates in Siemens PKI CA Hierarchy (PDF).


Certificate Revocation Lists
Siemens has made the Certificate Revocation Lists (CRL(s)) below for Certificates issued by the Siemens Issuing CA(s) available for downloading.


Certificate Test Site
The Siemens CA provides a certificate test site for all valid Issuing CAs under https://catestsite.siemens.com

Public Certificate Repository
Siemens operates a publicly accessible Certificate Repository. In the Certificate Repository the Certificates of the Siemens PKI are stored. The Certificate Repository is available on the Internet to enable the exchange of secure e-mails with Siemens.
The Certificate Repository offers an Online Search for Siemens certificates. To retrieve Certificates directly from the Certificate Repository, it must be set up and configured as LDAP directory in the respective e-mail encryption program.


Access       Domain Name       IP-Address            Port    Search Base
Siemens    cl.siemens.com    194.138.20.37    389    o=trustcenter


Authentication with Siemens PKI


PGP certificates in the Certificate Repository
The Certificate Repository also contains the Siemens PGP certificates. It can be used with all PGP clients supporting LDAP.

European Bridge CA
Siemens is a member of the European Bridge CA.

The European Bridge CA operates a virtual Directory Service. Certificates of participants from different companies can be called up via this Directory Service.
To use the Bridge-CA Repository it must be set up and configured as an LDAP directory the respective e-mail encryption program:

Access    Domain Name        IP-Address         Port    Search Base
EBCA        dir.ebca.de            81.16.50.37     389     o=ebcaRelated Links