Training Acționări reglabile SINAMICS

Provocări / obiective / rezultate

Aveți întrebări despre cursurile SITRAIN? Așteptăm cu interes solicitările dumneavoastră.

Contactați-ne

În oferta noastră curentă sunt prezente și cursurile pentru acționări reglabile Sinamics S120, Sinamics G120 și Micromaster. Aceste cursuri se adresează în principal următoarelor categorii: programatori, ingineri PIF, ingineri configurare, personal de service, personal întreținere. 

Durata: 5 zile;


Cerințe prealibile: Cunoștințe de bază de automatizări și acționări electrice;


Grupuri țintă: Programatori, ingineri PIF, ingineri configurare, personal de service, personal întreținere;


Descriere/Obiective: Acest curs cuprinde bazele sistemului de acționări SINAMICS S120. Cursul furnizează cunoștințele tehnice necesare pentru punerea în funcțiune (PIF), parametrizare, optimizare acționări și eliminare defecte. Exercițiile practice se pot derula pe standurile dotate cu SINAMICS S120. La încheierea cursului participanții vor fi capabili să implementeze soluții de automatizare cu SINAMICS S120. Ei vor putea efectua rapid puneri în funcțiune și optimizări ale SINAMICS S120 prin utilizarea eficientă a pachetului soft STARTER. În acest mod vor reduce costurile de inginerie și vor minimiza timpii de staționare în fabrică.


Conținutul cursului DR-SNS-SI:

 • Vedere generală a sistemului de acționări și a documentației / serviciilor;

 • Punere în funcțiune și parametrizare cu STARTER;

 • Diagnoză și remediere erori;

 • Bazele comunicației cu PROFIBUS;

 • Funcții soft, control buclă închisă și optimizarea acționărilor SERVO și VECTOR;

 • PIF a modulului de poziționare de bază integrat (EPOS);

 • Exerciții practice;


  Documentația suport pentru acest curs este în limba română.

Durata: 2 zile;


Cerințe prealabile: Cunoștințe de bază din domeniul automatizări / sisteme de comandă;


Grupuri țintă: Ingineri de punere în funcțiune, ingineri de configurare, personal de service, personal întreținere;


Descriere/Obiective: Acest curs cuprinde cunoștințele tehnice necesare pentru configurarea, punerea în funcțiune, parametrizarea și utilizarea unui sistem de acționare electrică Sinamics G120. O componentă importantă a cursului este constituită de exercițiile practice ce se derulează pe standurile de training dotate cu convertizoare Sinamics G120. La încheierea cursului participanţii vor fi capabili să utilizeze corect pachetul software de configurare și punere în funcțiune STARTER, ceea ce vă va permite să utilizați imediat diferite funcții ale convertizorului, să optimizați buclele de reglaj și în felul acesta să utilizați cu succes convertizoarele Sinamics G120.


Conţinutul cursului DR-G120:

 • Prezentarea sistemului de acționări SINAMICS G120 și a componetelor (Control Unit, Operator Panel, Power Module, etc.);

 • Punere în funcțiune și parametrizare cu programul STARTER;

 • Configurarea flexibilă a semnalelor cu tehnologia BICO (Semnale de comandă, interconexiuni);

 • Canale de valoare prescrisă și moduri de reglare;

 • Mentenanța datelor (backup de date, arhivare);

 • Diagnoză și depanare erori;

 • Funcții specifice convertizorului (flying restart, brake, closed-loop control, etc.);

 • Funcții de siguranță intrinsecă (Safety Integrated);

 • Exerciții practice pe standurile Sinamics G120.

  Prezentarea și documentația în limba română.

Durata: 2 zile;


Cerințe prealabile: Cunoștințe elementare acționări electrice;


Grupuri țintă: Programatori, ingineri de configurare şi proiectare, ingineri de punere în funcțiune, specialiști de mentenanță și service, operatori;


Descriere/Obiective: Convertizoarele de frecvență sunt utilizate pe o scară tot mai intensă în aplicațiile industriale. Acest curs oferă cunoștințe utile referitoare la funcționarea și utilizarea convertizoarele de curent alternativ (cu exemplificare pentru Micromaster 4);


Conținutul cursului SD-WSMM4:

 • Prezentare convertizoare MICROMASTER 4: principii de funcționare, componență, parametrizare, tipuri de aplicații;

 • Descriere BOP (Basic Operator Panel);

 • Prezentarea ghidului de operare MICROMASTER 420;

 • Utilizarea software STARTER prin conectarea pe interfața serială sau PROFIBUS;

 • Detalii privind moduri de control, funcții specifice convertizorului, structura pentru control word, canale de referință (Setpoint Channel);

 • Scurtă prezentare pentru convertizoarele SINAMICS G110 și SIMATIC ET200S FC;

 • Lista de parametri MICROMASTER 440/420;

 • Aplicații practice prin numeroase exerciții.

  Documentația suport pentru acest curs este în limba engleză.

Aveți întrebări?

Siemens România Digital Industries

Eugen Laslău, Head of Training Department

Contactați-ne aici