Training SIMATIC S7 Service

Provocări / obiective / rezultate

Aveți întrebări despre cursurile SITRAIN? Așteptăm cu interes solicitările dumneavoastră.

Contactați-ne

Este un ansamblu de 3 cursuri destinat unui spectru larg de utilizatori și personal de mentenanță și service, cărora le sunt necesare la început cunoștințe minime din domeniul utilizării PC și echipamentelor de comandă. În aceste cursuri sunt incluse atât operațiile importante de programare STEP7 cât și elemente specifice de configurare, punere în funcțiune, testare, diagnoză și depanare pentru S7-300/400. Acest ansamblu de cursuri se adresează următoarelor categorii: personal de service, operatori, utilizatori, personal de mentenanță. 

Durata: 5 zile;


Cerințe prealabile: cunoștințe minimale de utilizare PC;

 

Grupuri țintă: Personal de service, operatori, utilizatori, personal de mentenanță;


Descriere/Obiective: Prima parte a cursului de service SIMATIC oferă cunoștințele de bază privitoare la conceperea sistemelor de automatizare, configurarea și parametrizarea hardware, modul de lucru cu pachetul software de bază STEP7 și fundamentele programării. Se oferă totodată o prezentare de ansamblu a interfațării om-mașină, a rețelelor de comunicație PROFIBUS DP și a modului de integrare a acționărilor reglabile. Veți aprofunda cunoștințele teoretice prin numeroase exerciții practice pe un stand de training SIMATIC constând dintr-un PLC S7-300, un grup de I/O distribuite ET200S, Touch Panel TP 170/177, un convertizor Micromaster 420 și machetă de bandă transportoare. Ceea ce se învață despre automatizarea integrată a unei linii de producție vă ajută să vă formați o vedere de ansamblu asupra instalației și să înțelegeți relațiile dintre componente. La sfârșitul cursului absolvenții vor fi capabili să diagnostigheze erori hardware simple sau să înlocuiască module defecte, să coordoneze componentele în mod optim, să deruleze în siguranță diagnoza de defecte și să reducă timpii de staționare.

 

Conţinutul cursului ST-SERV1:

 • Prezentarea generală a sistemului SIMATIC și caracteristicile principale ale familiei SIMATIC S7;

 • Componentele pachetului software STEP7 de bază;

 • Administrarea unui proiect software STEP7;

 • Descrierea execuţiei programului în automatul programabil (PLC);

 • Arhitectura blocurilor și metode de editare a programului. Simboluri;

 • Operații logice binare și operaţii cu numere;

 • Configurarea și asamblarea unui sistem de automatizare SIMATIC S7;

 • Adresarea și conectarea modulelor de semnal;

 • Startarea inițială hardware și software a sistemului de automatizare;

 • Configurarea hardware și parametrizarea pentru S7-300;

 • Aprofundarea cunoștințelor dobândite prin exerciții pe standul de instruire;

 • Prezentarea introductivă a unui echipament HMI (panou operator) TP177B Touch Panel;

 • Prezentarea introductivă a unei acționări reglabile cu convertizor MicroMaster MM420;

 • Configurația și parametrizarea unei reţele Profibus DP;

 • Realocarea variabilelor;

 • Documentarea, salvarea și arhivarea unor modificări de program;

 • Exercițiu recapitulativ.

  În acest curs se va lucra cu pachetul software SIMATIC STEP 7 V5.x
  Documentația suport pentru acest curs este în limba română.

Durata: 5 zile;


Cerinţe prealabile: Cunoștințe SIMATIC S7 în conformitate cu cursul ST-SERV1;


Grupuri ţintă: Personal de service, operatori, utilizatori, personal de mentenanță;   

 

Descriere/Obiective: A doua parte a cursului de service SIMATIC este corelată cu prima parte, ea oferă în continuare cunoștințe referitoare la STEP7, interfațarea om-mașină, componentele acționărilor reglabile, PROFIBUS DP și extinde prezentarea în direcția depanării. Cursul se axează pe corectarea defectelor, depanarea software si adaptările programului. Veți aprofunda cunoștințele teoretice prin numeroase exerciții practice pe un stand de training SIMATIC constând dintr-un PLC S7-300, un grup de I/O distribuite ET200S, Touch Panel TP 170/177, un convertizor Micromaster 420 și macheta de bandă transportoare. Ceea ce se învață despre automatizarea integrată a unei linii de producție vă ajută să vă formați o vedere de ansamblu asupra instalației și să înțelegeți relațiile dintre componente. La sfârșitul cursului absolvenții vor fi capabili să identifice defectele și să le corecteze sistematic și rapid. Aceasta va crește productivitatea mașinii datorită reducerii timpilor de staționare. Cursanții vor fi capabili să adapteze sistemul de automatizare la noile condiții prin mici schimbări și extinderi de program.

 

Conţinutul cursului ST-SERV2:

 • Recapitulare noţiunilor de bază din cursul anterior;

 • Punerea în funcţiune Hardware și Software cu detectarea și corectarea greşelilor elementare;

 • Aplicații posibile ale diverselor tipuri de blocuri de program (FC, FB, OB, DB): stocarea datelor în blocuri; funcţii și blocuri de funcţii parametrizabile; blocurile de organizare;

 • Principii de procesare a mărimilor analogice;

 • Utilizarea pachetului STEP7 pentru depanare;

 • Detectarea și eliminarea erorilor software ce opresc PLC-ul și a erorilor logice;

 • Conectarea sclavilor la reţeaua PROFIBUS DP;

 • Prezentarea variabilelor și mesajelor HMI; modificarea configuraţiei unui panou operator TP177B;

 • Parametrizarea și schimbul de date cu un convertizor MicroMaster MM420 pe PROFIBUS;

 • Sistem de comandă secvenţială.

  În acest curs se va lucra cu pachetul software SIMATIC STEP 7 V5.x.
  Documentația suport pentru acest curs este în limba română.

Durata: 5 zile;


Cerinţe prealabile: Cunoştinţe corespunzătoare cursurilor ST-SERV1 și ST-SERV2 și experiență practică în utilizarea acestor cunoștințe. Puteți folosi testul online de intrare la curs pentru a vă verifica nivelul de cunoștințe;


Grupuri ţintă: Personal de service, operatori, utilizatori, personal de mentenanță;


Descriere/Obiective: Constituit pe fundamentele activității de service SIMATIC, acest curs este focalizat pe utilizarea funcțiilor de sistem STEP7 precum și pe corectarea defectelor utilizând software-ul STARTER și WinCC flexible. Se va concepe și starta de asemenea o configurație descentralizată PROFINET IO. Veți aprofunda cunoștințele teoretice prin numeroase exerciții practice pe un stand de training SIMATIC constând dintr-un PLC S7-300, un grup de I/O distribuite ET200S, Touch Panel TP 170/177, un convertizor Micromaster 420 și macheta de bandă transportoare. Ceea ce se învață despre automatizarea integrată a unei linii de producție va ajuta să vă formați o vedere globală asupra instalației și să întelegeți relațiile dintre componente. La final, cursanții vor fi capabili să facă un diagnostic sigur și să corecteze defectele complexe. Înțelegerea cuprinzătoare asupra sistemului câștigată pe parcurs va oferi perspective noi pentru optimizarea producției.

 

Conţinutul cursului ST-SERV3:

 • Punerea în funcţiune și depanarea programului PLC cu aplicaţie pe standul - linie de asamblare;

 • Integrarea funcțiilor FC, blocurilor funcționale FB și apelarea multiinstanță;

 • Adresarea indirectă;

 • Integrarea blocurilor de sistem SFC și SFB în program;

 • Posibilităţi de utilizare ale blocurilor de organizare pentru erori;

 • Suplimentarea și analizarea mesajelor de diagnostic;

 • Depanarea software și eliminarea avariilor;

 • Startarea configurațiilor cu periferii I/O distribuite;

 • Diagnoza erorilor în reţeaua PROFIBUS DP;

 • Facilități de diagnoză cu programul „Starter” pentru convertizoare Siemens;

 • Startarea unei aplicaţii HMI cu WinCC flexible;

 • Posibilităţi de diagnoză cu WinCC flexible;

 • Utilizarea rețelei PROFINET IO cu SIMATIC S7;

 • Elemente suplimentare de mentenanţă.

  În acest curs se va lucra cu pachetul software SIMATIC STEP 7 V5.x.


  Documentația suport pentru acest curs este în limba română.

Aveți întrebări?

Siemens România Digital Industries

Eugen Laslău, Head of Training Department

Contactați-ne aici