Training SIMATIC STEP7 v5 PROGRAMARE

Provocări / obiective / rezultate

Aveți întrebări despre cursurile SITRAIN? Așteptăm cu interes solicitările dumneavoastră.

Contactați-ne

În portofoliul nostru de școlarizare un rol important îl ocupă cursurile SIMATIC S7 în varianta TIA (Totally Integrated Automation) cu accent pe programare (ST-PRO). În ele sunt cuprinse detalii despre automatele programabile S7-300/400, pachetul software STEP 7 v5 dar și despre modalitățile de integrare a echipamentelor de comunicații industriale, acționărilor reglabile și echipamentelor de interfațare om – mașină în sistemele de automatizare SIMATIC. Caracteristici: Acest ansamblu de cursuri de programare se adresează personalului cu pregătire în domeniul echipamentelor digitale, având cunoștințe de bază în utilizarea PC-urilor și în utilizarea automatelor programabile, de exemplu programatori, ingineri de concepție și proiectare, specialiști de punere în funcțiune, etc. Sunt disponibile și cursuri avansate pentru opțiuni STEP7: SCL, CFC, S7-Graph. 

Durata: 5 zile;


Cerinţe prealabile: Cunoştinţe de bază din domeniul automatizări/sisteme de comandă;

 

Descriere/Obiective: Acest curs este destinat utilizatorilor cu activități de inginerie care doresc o introducere compactă în programarea SIMATIC S7. Pe lângă programarea S7 se oferă o prezentare de ansamblu pentru echipamentele HMI (interfață om-mașină), PROFIBUS DP și integrarea acționărilor reglabile. Veți aprofunda cunoștințele teoretice prin numeroase exerciții practice pe un stand de training SIMATIC constând dintr-un PLC S7-300, un grup de I/O distribuite ET200S, Touch Panel TP 170/177, un convertizor Micromaster 420 și macheta de bandă transportoare. Ceea ce se învață despre automatizarea integrată a unei linii de producție vă ajută să vă formați o vedere de ansamblu asupra instalației și să înțelegeți relațiile dintre componente. La sfârșitul cursului, absolvenții vor fi capabili să structureze, să creeze și să modifice programe simple S7 și, în plus, să facă o utilizare optimizată a fazei de engineering printr-o întrebuințare eficientă a STEP7.


Grupuri țintă: Programatori, ingineri de punere în funcțiune, ingineri de configurare;


Conţinutul cursului ST-PRO1:

 • Prezentarea generală a sistemului SIMATIC și caracteristicile principale ale familiei SIMATIC S7;

 • Componentele pachetului software STEP7 de bază și utilizarea lui;

 • Configurarea, parametrizarea și startarea hardware pentru modulele sistemului S7-300;

 • Editarea și administrarea unui proiect software STEP7;

 • Adresarea absolută și simbolică;

 • Arhitectura și tipurile blocurilor de program, structurarea programului și descrierea execuţiei programului în PLC; metode de editare a programului în STEP7 (LAD, FBD,STL);

 • Operaţii logice binare;

 • Operații cu numere;

 • Configurarea hardware și parametrizarea pentru un sclav Profibus DP (ET-200S), pentru un echipament HMI (panou operator - Touch Panel) TP 177B și pentru o acționare reglabilă cu convertizor (Micromaster MM420);

 • Programarea blocurilor FC și FB parametrizabile;

 • Gestionarea datelor cu blocurile de date DB;

 • Programarea blocurilor de organizare OB;

 • Utilitare de testare pentru informații despre sistem, diagnoză și depanare;

 • Documentarea, salvarea și arhivarea unui program;

 • Anexa 1: Introducere în Rețele AS-i.

  În acest curs se va lucra cu pachetul software SIMATIC STEP 7 V5.x. Documentația suport pentru acest curs este în limba română.

Durata: 5 zile;


Cerinţe prealabile: Cunoştinţe corespunzatoare cursului ST-PRO1;


Descriere/Obiective: Acest curs este destinat utilizatorilor cu activități de inginerie care doresc să se familiarizeze cu mijloacele extinse de programare a SIMATIC S7. Pe lângă programarea S7, se oferă continuarea prezentării de ansamblu pentru echipamentele HMI (interfață om-mașină), PROFIBUS DP și integrarea acționărilor reglabile. Veți aprofunda cunoștințele teoretice prin numeroase exerciții practice pe un stand de training SIMATIC constând dintr-un PLC S7-300, un grup de I/O distribuite ET200S, Touch Panel TP 170/177, un convertizor Micromaster 420 și macheta de bandă transportoare. Ceea ce se învață despre automatizarea total integrata (TIA) vă permite să aveți o perspectivă de ansamblu a unei linii de producție sau instalație și să înțelegeți relațiile dintre componentele individuale. Veți învăța cum să structurați și să creați programe S7 complexe. Aceasta vă permite la sfârșitul cursului să lucrați eficient cu STEP 7, să scurtați perioada de engineering și să minimizați sursele de defect prin configurarea optimală a instalației dumneavoastră. Înțelegerea completă pe care o obțineți vă va da noi imbolduri și idei pentru optimizarea producției.


Conţinutul cursului ST-PRO2:

 • Recapitularea noţiunilor din partea 1: punerea în funcţiune Hardware și Software cu corectarea greşelilor elementare;

 • Metode de concepere a programelor PLC (inclusiv structograme);

 • Blocuri funcție FC și blocuri funcționale FB parametrizabile și apelarea multiinstanță (utilizând exemplul timerelor și numărătoarelor IEC);

 • Procesarea mărimilor analogice;

 • Instrucțiuni de salt la etichete și operații cu acumulatoarele;

 • Adresarea indirectă (partea 1);

 • Utilizarea blocurilor de sistem;

 • Integrarea unui convertizor MicroMaster MM420 pe PROFIBUS DP;

 • Monitorizarea și comanda unui convertizor cu programul "Starter";

 • Gestionarea erorilor (detectarea și eliminarea lor) cu blocurile de organizare de erori;

 • Prezentarea variabilelor și mesajelor în sistemele HMI (panou operator TP177B);

 • Evaluarea datelor de diagnoză de sistem S7 și WinCC Flexible;

 • Anexa 1: Editorul de surse STL;

 • Anexa 2: Prezentare generală PROFINET IO;

  La acest curs se va lucra cu pachetul software SIMATIC STEP 7 V5.x. Documentația suport pentru acest curs este în limba română.

Durata: 5 zile;


Cerinţe prealabile:  Cursurile ST-PRO1 și ST-PRO2;            

 

Grupuri ţintă: Programatori, ingineri de configurare şi proiectare, ingineri de punere în funcţiune, specialiști de mentenanță și service, operatori;


Descriere/Obiective: Acest curs este destinat utilizatorilor cu activități de inginerie care doresc să extindă cunoștințele lor din cursurile anterioare de programare și să învețe posibilitățile de programare complexă pentru SIMATIC S7. Pe lângă programarea complexă S7 se prezintă utilizarea WinCC Flexible pentru gestionarea rețetelor și startarea unei configurații distribuite utilizând rețeaua PROFINET IO. Ceea ce se învață despre automatizarea total integrata (TIA) vă permite să aveți o perspectivă de ansamblu a unei linii de producție sau instalație și să înțelegeți relațiile dintre componentele individuale. La sfârșitul acestui curs veți fi capabili să structurați și să creați programe S7 complexe. Utilizând exemplul unei linii de producție veți învăța cum să creați blocuri reutilizabile care pot fi integrate în orice programe. Timpul de configurare a liniei este redus datorită standardizării programelelor create și faza de engineering este astfel scurtată. Veți căpăta perspective și idei noi pentru optimizarea producției datorită înțelegerii cuprinzătoare a automatizării total integrate (TIA). Veți aprofunda cunoștințele teoretice prin numeroase exerciții practice pe un stand de training SIMATIC constând dintr-un PLC S7-300, un grup de I/O distribuite ET200S, Touch Panel TP 170/177, un convertizor Micromaster 420 și macheta de bandă transportoare.


Conţinutul cursului ST-PRO3:

 • Funcții (FC), blocuri funcționale (FB) și apelarea multiinstanță (utilizând exemplul unei linii de producție);

 • Crearea și utilizarea structurilor complexe de date;

 • Adresarea indirectă a structurilor complexe de date și a parametrilor; instrucţiuni cu registrele de adrese;

 • Apelări de blocuri și atribuiri de parametri;

 • Gestionarea erorilor în program cu ajutorul blocurilor de organizare și a blocurilor de sistem;

 • Rețete și mesaje de tip ALARM S în sistemele HMI; managementul unei baze de date cu WinCC flexible;

 • Introducere în Industrial Ethernet; comunicația de date pe Industrial Ethernet;

 • Comunicația S7 (date globale, comunicația cu SFC și SFB);

 • Prezentarea de ansamblu a pachetelor opționale Simatic S7 de dezvoltare – engineering (S7-Graph, Higraph, S7-SCL, CFC, etc.);

 • Utilizarea rețelei PROFINET IO cu SIMATIC S7;

 • Anexa 1: Pasarea de parametri la FC / FB;

 • Anexa 2: PID Control;

 • Anexa 3: Introducere în WINAC.

  La acest curs se va lucra cu pachetul software SIMATIC STEP 7 V5.x. Documentația suport pentru acest curs este în limba română.

ST-7 SCL: Programare cu S7- SCL  

Durata: 5 zile;


Cerinţe prealabile: Cunoştinţe S7 la nivelul cursului ST-Serv2 sau ST-Pro2;


Descriere/Obiective: Cursul ST-7 SCL cuprinde: prezentare de ansamblu S7- SCL, îmbinare S7- SCL cu SIMATIC Manager, crearea și apelarea blocurilor (FB, FC si OB) cu editorul SCL, descrierea tipurilor de date și instrucțiunilor din limbajul SCL, utilizarea variabilelor cu nume simbolice, structurile operațiilor complexe IF, WHILE, REPEAT, testare și documentare, exerciții cu S7- SCL. Documentația suport pentru acest curs este în limba engleză.

ST-7CFC: Programarea grafică cu CFC 

Durata: 2 zile;


Cerinţe prealabile: Cunoştinţe S7 la nivelul cursului ST-Serv2 sau ST-Pro2;


Conținut:
Cursul ST-7CFC cuprinde: prezentare de ansamblu CFC ca interfață grafică de configurare și programare, principii de bază ale CFC, cerințe ale sistemului, instalarea aplicațiilor și bibliotecilor, detalii de utilizare CFC (poziționare, conectare, parametrizare și apelare blocuri), compilare, încărcare și testare programe CFC, funcții adiționale CFC, exerciți.

 

Documentația suport pentru acest curs este în limba engleză.

S7-GRAPH: Programarea comenzilor secvențiale cu S7-GRAPH

Durata: 2 zile;


Cerinţe prealabile: Cunoştinţe S7 la nivelul cursului ST-Serv2 sau ST-Pro2;


Conținut:
Cursul cuprinde prezentarea structurii și metodelor de reprezentare a secvențiatoarelor cu S7 –GRAPH, proiectarea, programarea, configurarea și testarea secvențiatoarelor, programarea și monitorizarea interblocajelor, proprietăți ale ramificărilor alternative sau simultane, documentarea și salvarea programelor, funcții de testare și facilități de diagnoză cu S7- Graph, exerciții.

Documentația suport pentru acest curs este în limba engleză.

Aveți întrebări?

Siemens România Digital Industries

Eugen Laslău, Head of Training Department

Contactați-ne aici