Training TIA-PORTAL Programare

Provocări / obiective / rezultate

Aveți întrebări despre cursurile SITRAIN? Așteptăm cu interes solicitările dumneavoastră.

Contactați-ne

În portofoliul nostru de școlarizare, o prezență nouă este reprezentată de cursurile de programare pentru noile echipamente de automatizare Simatic S7-1500 și platforma software TIA-Portal. În aceste cursuri sunt cuprinse detalii despre automatele programabile S7-1500, pachetul software TIA-Portal, dar și despre modalitățile de integrare a echipamentelor de comunicații industriale, acționărilor reglabile și echipamentelor de interfațare om–mașină în sistemele de automatizare SIMATIC. Ansamblul cursurilor de programare TIA-PORTAL cu S7-1500 este destinat următoarelor categorii: programatori, ingineri de configurare și proiectare, ingineri de punere în funcțiune. 

Durata: 5 zile;


Cerințe prealabile: Cunoștințe de bază din domeniul automatizări/sisteme de comandă;


Descriere/Obiective: Pachetul software TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal) constituie mediul de lucru pentru configurarea și dezvoltarea integrată a aplicațiilor cu SIMATIC STEP 7 și SIMATIC WinCC. În această primă parte a ansamblului de cursuri pentru programare SIMATIC TIA Portal vă prezentăm modul de lucru cu TIA Portal, cunoștințele de bază despre structura unui sistem de automatizare cu SIMATIC S7, configurarea și parametrizarea hardware precum și bazele programării standard pentru PLC (automat programabil). Vă va fi prezentată, de asemenea, și o descriere de ansamblu a echipamentelor HMI (comanda operator și monitorizare), PROFINET IO și conectarea acționărilor reglabile.


Conţinutul cursului TIA-PRO1:

 • Prezentarea generală a sistemului SIMATIC și caracteristicile principale ale familiei SIMATIC S7;

 • Componentele pachetului software TIA PORTAL: STEP7, WinCC, comunicații;

 • Execuția programului în sistemele de automatizare;

 • Tipuri de blocuri în STEP 7 și programarea structurată;

 • Operații logice binare și operații numerice în limbajul FBD- schema cu blocuri logice;

 • Programarea blocurilor cu parametri;

 • Gestionarea datelor cu blocurile de date DB;

 • Programarea blocurilor de organizare OB;

 • Utilitare de test pentru informații de sistem, depanare și diagnoză;

 • Configurarea harware și parametrizarea modulelor SIMATIC S7, a sistemului distribuit PROFINET IO (ET-200), pentru panoul operator Touch Panel și pentru convertizor;

 • Documentarea, salvarea și arhivarea unui program;

 • Aprofundarea cunoștințelor prin intermediul exercițiilor practice pe standurile de training cu SIMATIC S7-1500.

Durata: 5 zile;

 

Cerințe prealabile: Cunoștințe corespunzătoare cursului TIA-PRO1 și experiență practică în utilizarea acestor informații. Puteți folosi testul online de intrare la curs pentru a vă verifica nivelul de cunoștințe;


Descriere/Obiective: Această a doua parte a ansamblului de cursuri pentru programare SIMATIC TIA Portal e bazată pe cunoștințele de TIA PORTAL dobândite în cursul TIA-PRO1 incluzând STEP 7, SIMATIC S7, HMI, conectarea la acționările Sinamics și PROFINET IO. Vă veți extinde cunoștințele în domeniul operațiilor complexe în STL (statement list) și SCL (Structured Control Language). Sunt studiate procesarea valorilor analogice, administrarea datelor de tip complex, dar și evaluarea și tratarea erorilor legate de program. Bazat pe aceste cunoștințe veți studia cum să afișați mesaje pe sistemele de comandă operator și monitorizare (HMI). Datorită informațiilor prezentate veți câștiga deprinderi și idei noi pentru programarea eficientă a automatelor programabile. 


Conţinutul cursului TIA-PRO2:

 • Instrumente utile pentru crearea de program (de ex. structograme);

 • Procesarea valorilor analogice;

 • Elemente avansate pentru programarea funcțiilor (FC) și a blocurilor de funcții (FB) inclusiv apelarea multi-instanță utilizând ca exemple timere și countere de tip IEC;

 • Comenzi de salt și operații cu acumulatoare;

 • Adresarea indirectă;

 • Manevrarea și evaluarea software a erorilor clasice în blocurile de organizare de erori (OB);

 • Evaluarea datelor de diagnostic;

 • Depanarea și afișarea de mesaje pe un echipament HMI (Touchpanel);

 • Introducere în utilizarea Structured Control Language (SCL) și S7-GRAPH;

 • Fixarea și aprofundarea conținutului prin intermediul exercițiilor practice pe standurile de training SIMATIC S7-1500.

Durata: 5 zile;


Cerințe prealabile: Cunoștințe corespunzătoare cursului TIA-PRO2 sau TIA-SYSUP și experiență practică în utilizarea acestor cunoștințe. Puteți folosi testul online de intrare la curs pentru a vă verifica nivelul de cunoștințe;


Descriere/Obiective: Pachetul software TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal) constituie mediul de lucu pentru configurarea și dezvoltarea integrată a aplicațiilor cu SIMATIC STEP 7 și SIMATIC WinCC. Această a treia parte a ansamblului de cursuri pentru programare SIMATIC TIA Portal este bazată pe cunoștințele dobândite în cursurile TIA-PRO1 și TIA-PRO2 referitoare la STEP 7, SIMATIC S7, HMI, conectarea la acționări Sinamics și PROFINET IO. Vă veți extinde cunoștințele și în domeniul reutilizării blocurilor STEP7 și stocării lor în biblioteci. Veți face cunoștințe cu funcții complexe din Structured Control Language (SCL) și S7-GRAPH. Veți învăța să creați blocuri specifice utilizatorului pentru manevrarea, raportarea și analizarea erorilor în program. Pentru salvarea datelor de mașină veți învăța cum se pot utiliza rețetele în SIMATIC HMI (echipamentul de comandă operator și monitorizare). Veți afla cum se configurează comunicația între CPU-rile SIMATIC bazată pe Industrial Ethernet.

 

Conţinutul cursului TIA-PRO3:

 • Elemente avansate despre funcții (FC), blocuri funcționale (FB) și apelarea multi-instant;

 • Crearea și utilizarea structurilor de date complexe;

 • Adresarea indirectă a structurilor de date complexe și a parametrilor;

 • Funcții din biblioteci pentru manevrarea integrată a erorilor prin „mascarea defectelor”;

 • Comunicații CPU-CPU pe rețele Industrial Ethernet;

 • Administrarea bazei de date din retete în HMI (echipamentul de comandă operator și monitorizare);

 • Prezentare generală a opțiunilor specifice pentru toate aspectele din utilizarea TIA-PORTAL;

 • Aprofundarea cunoștințelor prin intermediul exercițiilor practice pe standurile de training cu SIMATIC S7-1500.

Durata: 5 zile;


Cerințe prealabile: Pentru înscrierea la acest curs de upgrade sunt necesare cunoștințe de SIMATIC S7 minim la nivelul cursului ST-PRO1 și experiență practică în utilizarea acestor cunoștințe. Puteți folosi testele disponibile online pentru a vă asigura că aveți nivelul de cunoștințe cerut de acest curs;

 

Grupuri țintă: Programatori, ingineri de configurare și proiectare, ingineri de punere în funcțiune, specialiști de mentenanță și service, operatori;


Descriere/Obiective: Pachetul software TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal) constituie mediul de lucru pentru configurarea și dezvoltarea integrată a aplicațiilor cu automatele programabile SIMATIC S7, echipamente HMI și acționări reglabile. În acest curs vă prezentăm principalele diferențe între SIMATIC S7-300/400 și SIMATIC S7-1500, între pachetele software STEP 7 V5.x și STEP 7 bazat pe TIA Portal, precum și între utilitarele de dezvoltare SIMATIC Manager și TIA Portal. Cursanții vor învăța posibilitățile de configurare și programare avansată ale sistemului de automatizare SIMATIC S7-1500 cu platforma software "TIA Portal". Dupa parcurgerea acestui curs veți fi capabili: - să utilizați eficient platforma de inginerie TIA Portal; - să configurați și să programați componentele unui sistem de automatizare SIMATIC S7-1500 cu TIA Portal; - să realizați punerea în funcțiune a componentelor TIA.


Conţinutul cursului TIA-SYSUP:

 • Prezentarea componentelor de dezvoltare din pachetului software TIA PORTAL: STEP7, WinCC;

 • Introducere în caracteristicile hardware pentru SIMATIC S7-1500;

 • Configurarea echipamentelor și rețelelor de comunicație din familia SIMATIC S7 folosind SIMATIC S7-1500 ca exemplu;

 • Utilizarea tabelelor de variabile “PLC Tag Table” în TIA Portal;

 • Programarea blocurilor și editorul de programe;

 • Posibilități de programare avansate ale SIMATIC S7-1500;

 • Depanare cu utilitarele din TIA Portal și cu afișorul CPU-ului SIMATIC S7-1500;

 • Prezentarea editorului SCL (Structured Control Language);

 • Prezentarea sistemului de comandă operator și monitorizare SIMATIC WinCC (din TIA Portal);

 • Migrarea unui program SIMATIC S7-300/400 către SIMATIC S7-1500;

 • Prezentarea componentei de configurare “Startdrive” pentru interfațarea cu un convertizor SINAMICS G120;

 • Aprofundarea cunoștințelor prin intermediul exercițiilor practice pe standurile de training cu SIMATIC S7-1500.

Durata: 3 zile;

 

Cerinţe prealabile: Cunoștințe de SIMATIC STEP 7 din TIA Portal corespunzător cu cele cuprinse în cursurile TIA-PRO1, TIA-SERV2 sau TIA-SYSUP. Solicitanții pot utiza testul online de intrare pentru a se asigura că are cunoștințele minime necesare;

 

Descriere/Obiective: Pachetul software TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal) constituie mediul de lucru pentru configurarea și dezvoltarea integrată a aplicațiilor cu SIMATIC STEP 7 (inclusiv SCL) și SIMATIC WinCC.

La terminarea acestui curs participanții vor putea:

o          Să citească, să înțeleagă, să dezvolte, să testeze și să pună în funcțiune programe scrise în limbajul de programare de nivel înalt SCL;

o          Să reducă timpul pentru crearea de programe pentru aplicații de bază și partea de depanare și mentenanță pentru programele de bază scrise în SCL comparative cu cele din STL (STetement List).

 

Grupuri ţintă: Programatori, ingineri de punere în funcțiune, ingineri de configurare, ingineri de mentenanță, personal de service și depanare.

 

Conţinutul cursului TIA-SCL1:

 • Introducere în limbajul de programare SCL;
 • Familiarizarea cu standul de training și adresarea;
 • Prezentarea configurației hardware și punerea în funcțiune;
 • Editorul SCL și instrucțiuni SCL;
 • Structuri de control: prezentare și utilizare IF și CASE;
 • Tipuri de date și conversii implicite și explicite;
 • Apelarea și editarea de funcții (FC) și blocuri funcționale(FB) în SCL;
 • Metode de control de tip buclă (Loop): FOR, WHILE, REPEAT;
 • Tipuri de data complexe: procesarea matricelor (Array), structurilor (STRUCT) și UDT;
 • Procesarea numelor simbolice de tag-uri și blocuri;
 • Crearea, punerea în funcțiune, testarea și depanarea programelor SCL;
 • Fixarea și aprofundarea cunoștințelor utilizând exerciții practice pe standurile cu SIMATIC S7-1500.

Aveți întrebări?

Siemens România Digital Industries

Eugen Laslău, Head of Training Department

Contactați-ne aici