Training TIA-PORTAL Service

Provocări / obiective / rezultate

Aveți întrebări despre cursurile SITRAIN? Așteptăm cu interes solicitările dumneavoastră.

Contactați-ne

În portofoliul nostru de școlarizare o prezență nouă este reprezentată de cursurile de service pentru noile echipamente de automatizare Simatic S7-1500 și platforma software TIA-Portal. În aceste cursuri sunt cuprinse detalii despre automatele programabile S7-1500, pachetul software TIA-Portal, dar și despre modalitățile de integrare a echipamentelor de comunicații industriale, acționărilor reglabile și echipamentelor de interfațare om–mașină în sistemele de automatizare SIMATIC. Ansamblul cursurilor de service TIA-PORTAL cu S7-1500 este destinat în principal următoarelor categorii: personal de service, operatori, utilizatori, personal de mentenanță. 

Durata: 5 zile;


Cerințe prealabile: Cunoștinte de bază din domeniul automatizări/sisteme de comandă;


Descriere/Obiective: Pachetul software TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal) constituie mediul de lucru pentru configurarea și dezvoltarea integrată a aplicațiilor cu SIMATIC STEP 7 și SIMATIC WinCC. În această primă parte a ansamblului de cursuri pentru service SIMATIC TIA Portal și S7 vă prezentăm modul de lucru cu TIA Portal, cunoștințele de bază despre structura unui sistem de automatizare cu SIMATIC S7, configurarea și parametrizarea hardware precum și bazele programării standard pentru PLC (automat programabil). Vă va fi prezentată, de asemenea, și o descriere de ansamblu a echipamentelor HMI (comandă operator și monitorizare), PROFINET IO și conectarea acționărilor reglabile Sinamics. Veți învăța cum să faceți diagnosticarea și să rezolvați erorile hardware și software, reducând în acest mod timpii de întrerupere din instalații.

 

Conținutul cursului TIA-SERV1:

 • Prezentarea generală a sistemului SIMATIC și caracteristicile principale ale familiei SIMATIC S7;

 • Componentele pachetului software TIA PORTAL: STEP7, WinCC, comunicații;

 • Execuția programului în sistemele de automatizare;

 • Operații logice binare și operatii numerice în limbajul FBD - schema cu blocuri logice/ LAD- schema cu contacte;

 • Configurarea și asamblarea unui sistem de automatizare;

 • Adresarea și conectarea modulelor de semnal;

 • Punerea în funcțiune hardware și software pentru un sistem de automatizare SIMATIC S7 cu TIA Portal ;

 • Configurarea hardware și parametrizarea pentru SIMATIC S7;

 • Prezentarea unui panou operator (Touchpanel);

 • Prezentarea unei acționări reglabile SINAMICS;

 • Configurarea și parametrizarea unui sistem distribuit PROFINET IO;

 • Documentarea, salvarea şi arhivarea unui program cu TIA-Portal;

 • Aprofundarea cunoștințelor prin intermediul exercițiilor practice pe standurile de training cu SIMATIC S7-1500.

Durata: 5 zile;


Cerințe prealabile: Cunoștințe corespunzătoare cursului TIA-SERV1 și experiență practică în utilizarea acestor informații;                                                                                                            

Descriere/Obiective: Cea de-a doua parte a ansamblului de cursuri pentru service SIMATIC TIA Portal e bazată pe cunoștințele de TIA PORTAL dobândite în cursul TIA-SERV1 incluzând STEP 7, SIMATIC S7, HMI, conectarea la acționările Sinamics și PROFINET IO. Vă veți extinde cunoștințele în domeniul diagnosticării și depanării erorilor utilizând componentele de diagnoză din TIA Portal atât în faza de punere în funcțiune cât și în faza de producție. Sunt afișate alarmele pe echipamentul HMI (comanda operator și monitorizare). Veți studia funcțiile de testare incluse pentru programe de comandă realizate cu SCL (Structured Control Language). Veți implementa un program de comandă secvențială în SIMATIC S7-GRAPH și veți integra procesarea de valori analogice. În felul acesta veți putea adapta aplicația dumneavoastră la noi cerințe și veți reduce timpii de întrerupere.

 

Conținutul cursului TIA-SERV2:

 • Funcții de diagnostic hardware din TIA-Portal aplicate în sistemele de automatizare SIMATIC S7;

   

 • Funcții de diagnostic software din TIA-Portal aplicate în sistemele de automatizare SIMATIC S7;
 • Aplicații posibile pentru diversele tipuri de blocuri de program: funcții (FC), blocuri funcționale (FB), blocuri de organizare (OB), blocuri de date (DB);

 • Principii ale procesării valorilor analogice;

 • Comandă secvențială cu S7-Graph;

 • Punerea în funcțiune a rețelelor distribuite PROFINET IO;

 • Configurarea mesajelor de alarme pe un echipament HMI;

 • Parametrizarea unui convertizor Sinamics;

 • Funcțiile de test în SCL (Structured Control Language);

 • Fixarea și aprofundarea conținutului prin intermediul exercițiilor practice pe standurile de training SIMATIC S7-1500.

   

   

Durata: 5 zile;


Cerințe prealabile: Cunoștințe corespunzătoare cursului TIA-SERV2 sau TIA-SYSUP și experiență practică în utilizarea acestor cunoștințe. Puteți folosi testul online de intrare la curs pentru a vă verifica nivelul de cunoștințe;


Grupuri țintă: Programatori, ingineri de configurare și proiectare, ingineri de punere în funcțiune, specialiști de mentenanță și service, operatori;


Descriere/Obiective: Cea de-a treia parte a ansamblului de cursuri pentru service SIMATIC TIA Portal este bazată pe cunoștințele dobândite în cursurile TIA-SERV1 și TIA-SERV2 referitoare la STEP 7, SIMATIC S7, HMI, conectarea la acționări Sinamics și PROFINET IO. Vă veți extinde cunoștințele și în domeniul depanării în program și tratării erorilor și veți învăța cum se afișează aceste erori într-un echipament de comandă operator și monitorizare. La baza acestor acțiuni se află înțelegerea, interpretarea și eventuala extindere a programelor existente în metodele de programare specifice, inclusiv Structured Control Language (SCL) și S7-GRAPH. Veți configura și starta comunicații de date între CPU-rile SIMATIC bazate pe Industrial Ethernet. În felul acesta, datorită înțelegerii în detaliu a aplicației veți câștiga idei și direcții pentru a vă optimiza instalațiile și pentru a reduce timpii de întrerupere.

 

Conținutul cursului TIA-SERV3:

 • Punerea în funcțiune a unui sistem TIA inclusiv depanarea software și testarea;

 • Analiza și tratarea erorilor în programul SIMATIC STEP 7: utilizări posibile ale blocurilor de organizare pentru erori; Citirea, evaluarea și afișarea mesajelor de diagnostic;

 • Diagnoza erorilor într-un sistem distribuit PROFINET IO cu un echipament HMI;

 • Diagnoza erorilor unui sistem SIMATIC S7 cu un echipament HMI;

 • Diagnoza unei acționări reglabile Sinamics;

 • Configurarea și activarea comunicației CPU-CPU pe rețea Industrial Ethernet;

 • Utilizarea în aplicație a programelor în Structured Control Language (SCL) și S7-Graph;

 • Aprofundarea cunoștințelor avansate din curs prin intermediul exercițiilor practice pe standurile de training cu SIMATIC S7-1500.

Durata: 5 zile;


Cerințe prealabile: Pentru înscrierea la acest curs de upgrade sunt necesare cunoștințe de SIMATIC S7 minim la nivelul cursului ST-PRO1 și experiență practică în utilizarea acestor cunoștințe. Puteți folosi testele disponibile online pentru a vă asigura că aveți nivelul de cunoștințe cerut de acest curs;

 

Grupuri țintă: Programatori, ingineri de configurare și proiectare, ingineri de punere în funcțiune, specialiști de mentenanță și service, operatori;


Descriere/Obiective: Pachetul software TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal) constituie mediul de lucru pentru configurarea și dezvoltarea integrată a aplicațiilor cu automatele programabile SIMATIC S7, echipamente HMI și acționări reglabile. În acest curs vă prezentăm principalele diferențe între SIMATIC S7-300/400 și SIMATIC S7-1500, între pachetele software STEP 7 V5.x și STEP 7 bazat pe TIA Portal, precum și între utilitarele de dezvoltare SIMATIC Manager și TIA Portal. Cursanții vor învăța posibilitățile de configurare și programare avansată ale sistemului de automatizare SIMATIC S7-1500 cu platforma software "TIA Portal". După parcurgerea acestui curs veți fi capabili: - să utilizați eficient platforma de inginerie TIA Portal; - să configurați și să programați componentele unui sistem de automatizare SIMATIC S7-1500 cu TIA Portal; - să realizați punerea în funcțiune a componentelor TIA.

 

Conţinutul cursului TIA-SYSUP:

 • Prezentarea componentelor de dezvoltare din pachetului software TIA PORTAL: STEP7, WinCC;

 • Introducere în caracteristicile hardware pentru SIMATIC S7-1500;

 • Configurarea echipamentelor și rețelelor de comunicație din familia SIMATIC S7 folosind SIMATIC S7-1500 ca exemplu;

 • Utilizarea tabelelor de variabile “PLC Tag Table” în TIA Portal;

 • Programarea blocurilor și editorul de programe;

 • Posibilități de programare avansate ale SIMATIC S7-1500;

 • Depanare cu utilitarele din TIA Portal și cu afișorul CPU-ului SIMATIC S7-1500;

 • Prezentarea editorului SCL (Structured Control Language);

 • Prezentarea sistemului de comandă operator și monitorizare SIMATIC WinCC (din TIA Portal);

 • Migrarea unui program SIMATIC S7-300/400 către SIMATIC S7-1500;

 • Prezentarea componentei de configurare “Startdrive” pentru interfațarea cu un convertizor SINAMICS G120;

 • Aprofundarea cunoștințelor prin intermediul exercițiilor practice pe standurile de training cu SIMATIC S7-1500.

Aveți întrebări?

Siemens România Digital Industries

Eugen Laslău, Head of Training Department

Contactați-ne aici