Finansijski izveštaji

Pun naziv

SIEMENS DRUŠTVO ZA PROMET I ODRŽAVANJE U ELEKTROTEHNICI I ELEKTRONICI SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI BEOGRAD, OMLADINSKIH BRIGADA 21

 

Skraćen naziv

SIEMENS d.o.o. Beograd

 

Sedište preduzeća

11070 Novi Beograd, Omladinskih brigada 90v

 

Matični broj

17134965

 

PIB

100060532

 

Grupa

Razvrstan u grupu velikih pravnih lica

 

Osnovna delatnost

4669 - Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom

 

 

Tekući računi

Raiffeisenbank a.d. Beograd                   265-1100310000363-27      

 

UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd        170-300123512-65