Obavštenje o zaštiti ličnih podataka  

July 2020

 

Kompanija Siemens d.o.o. Beograd smatra da je važno zaštititi sigurnost i privatnost vaših ličnih podataka. Ovim obaveštenjem o zaštiti ličnih podataka objašnjeno je kako prikupljamo, čuvamo, koristimo, stavljamo na raspolaganje i prenosimo (dalje u tekstu: „obrada“) vaše lične podatke. Koje ćemo od vaših ličnih podataka prikupiti zavisi od konteksta vaše interakcije s nama, proizvodima, uslugama i mogućnostima koje koristite, vašoj lokaciji i važećem zakonu.

Kategorije ličnih podataka koji se obrađuju i svrha obrade

 

Pri posećivanju Siemensovih internet stranica, aplikacija ili internet alata (pod individualnim nazivom „Siemensova internet ponuda”), obrađujemo one lične podatke o vama koje ste nam dobrovoljno pružili ili koji smo generisali u vezi s vašim korišćenjem Siemensove internet ponude, što uključuje sledeće kategorije ličnih podataka:

 

·         Vaše informacije za kontakt, uključujući ime, e-mail adresu, telefonski broj;

·         Dodatni lični podaci koje pružite prilikom ispunjavanja obrazaca u sklopu Siemensove Internet ponude;

·         Podaci podneseni kao deo zahteva za podrškom, u sklopu pregleda ili komentara ili poruke na forumu; i

·         Podaci o vašoj interakciji sa Siemens-ovom Internet ponudom, uključujući podatke o vašem uređaju i identifikaciji korisnika, podatke o vašem operativnom sistemu, stranicama i alatima kojima ste pristupili tokom posete stranicama, te datum i vreme zahteva svakog posetioca.

 

Vaše lične podatke obrađujemo u sledeće svrhe:

 

·         za pružanje usluga i funkcija Siemens-ovih internet ponuda, što uključuje otvaranje i upravljanje vašim online nalogom, ažuriranje, zaštita i rešavanje problema, pružanje podrške, kao i poboljšanje i razvoj naše Internet ponude;

·         za fakturisanje za vašu upotrebu Siemens Internet ponude;

·         za potvrdu vašeg identiteta,

·         za odgovaranje i ispunjenje vaših zahteva ili uputstava,

·         za obradu vaše narudžbine ili pružanje pristupa posebnim informacijama ili ponudama;

·         za slanje informacija ili ponuda u vezi sa našiim proizvodima ili uslugama, slanja dodatnih marketinških informacija ili praćenja zadovoljstva klijenata kako je opisano u delu 3. i

·         koliko je u razumnoj meri nužno za implementaciju primenjivih uslova upotrebe, zbog uspostavljanja ili očuvanja pravnih zahteva ili odbrane, radi sprečavanja prevare ili drugih nezakonitih radnji, uključujući napade na Siemens-ove informatičke sisteme.

 

Internet ponuda koja vam je pružena putem organizacije kojoj pripadate

 

Naša online ponuda vam može biti data na korišćenje putem organizacije kojoj pripadate, poput naših poslovnih kupaca. Ako vam vaša organizacija da pristup našoj online ponudi, obrada vaših ličnih podataka prikupljenih od vas ili vaše organizacije u vezi sa sadržajem naše online ponude potpada pod odgovornost vaše organizacije i podleže ugovoru o obradi ličnih podataka zaključenom između vaše organizacije i nas. U takvim slučajevima, vaša organizacija je odgovorna za bilo koje lične podatke koji se nalaze u tom sadržaju online ponude i sva pitanja u vezi toga na koji se način koriste vaši lični podaci koji se nalaze u tom sadržaju biste trebali uputiti vašoj organizaciji.

 

Linkovi na druge internet stranice

 

Ovo obaveštenje o zaštiti podataka primenjuje se samo na one internet ponude koje se odnose na ovo obaveštenje o zaštiti ličnih podataka i ni na koje druge stranice ili aplikacije naših povezanih društava koja imaju svoje vlastito obaveđtenje o zaštiti podataka ili kojima upravljaju treće strane. Ovo obaveštenje o zaštiti ličnih podataka takođe se ne primenjuje u situacijama u kojima vršimo obradu podatka isključivo u ime naših poslovnih partnera, npr. kada delujemo u ulozi pružatelja hosting ili cloud usluga. Možemo vam pružiti linkove na druge internet stranice i aplikacije za koje smatramo da vas mogu zanimati. Nismo odgovorni za prakse zaštite ličnih podataka tih drugih internet stranica ili aplikacija.

Kategorije ličnih podataka koji se obrađuju i svrha obrade

 

U kontekstu vašeg poslovnog odnosa s nama, ovlašćeni smo obraditi sledeće kategorije ličnih podataka kupaca i osoba za kontakt naših (potencijalnih) kupaca, dobavljača, prodavaoca i partnera (u daljem tekstu „poslovni partner”): 

 

·         podaci za kontakt kao što su ime i prezime, adresa radnog mesta, broj poslovnog telefona, broj poslovnog mobilnog telefona, broj poslovnog telefaksa i poslovna adresa e-pošte;

·         podaci o plaćanju kao što su podaci potrebni za obradu plaćanja i spečavanje prevare, uključujući brojeve kreditnih/debitnih kartica, zaštitne kodove i druge povezane informacije o naplati;

·         dodatne informacije čija obrada je nužna za projekt ili ugovorni odnos s nama ili koje je poslovni partner dobrovoljno pružio, kao što su lični podaci o podnesenim narudžbinama, izvršena plaćanja, zahtevi i završene faze projekata;

·         lični podaci prikupljeni iz javno dostupnih izvora, integrisanih baza podataka i kreditnih agencija; i

·         ako je obavezno za proveru integriteta poslovnog partnera: datum rođenja, identifikacijski brojevi, lične karte i informacije o relevantnim i važnim parnicama ili drugim pravnim postupcima koji se vode protiv poslovnih partnera.

 

Ovlašćeni smo da obradimo vaše lične podatke u sledeće svrhe: 

 

·         komunikacija s poslovnim partnerima o našim proizvodima, uslugama i projektima, npr. odgovaranje na upite ili zahteve ili pružanje tehničkih informacija o kupljenim proizvodima;

·         planiranje i izvršavanje (ugovornog) odnosa s poslovnim partnerima te upravljanje njime; npr. izvršavanje transakcija i narudžbina proizvoda ili usluga, obrada plaćanja, sprovođenje aktivnosti računovodstva, revizije, naplate i prikupljanja, organizacija dostava i isporuka, omogućavanje popravki i pružanje usluga podrške;

·         organizacija i sprovođenje analize tržišta, nagradnih igara, takmičenja ili drugih aktivnosti ili događaja za kupca;

·         kontaktirati vas i preneti vam informacije i ponude u vezi naših proizvoda i usluga, slati vam dodatne marketinške poruke i ispitivati zadovoljstvo kupaca kako je opisano u odeljku 3., 

·         održavanje i zaštita sigurnosti naših proizvoda, usluga i internetskih stranica, sprečavanja i otkrivanja pretnji sigurnosti, prevara ili drugih kriminalnih ili zlonamernih radnji, 

·         osiguravanje usklađenosti sa zakonskim obvezama (kao što su obveze vođenja evidencije), kontrolom izvoza i carinskom kontrolom, obvezama povezanim s proverom poslovnog partnera (radi sprečavanja ekonomskog kriminala ili pranja novca) te našim pravilima ili industrijskim normama i

·         rešavanje sporova, sprovođenje naših ugovora i podnošenje, sprovođenje ili odbrana pravnih zahteva.

Kada i u meri u kojoj je to dopušteno važećim zakonom, smemo obrađivati vaše podatke za kontakt u svrhu direktnog marketinga (npr. pozivnice za stručni sajam, bilteni s dodatnim informacijama i ponudama u vezi naših proizvoda i usluga) i za praćenje zadovoljstva klijenata, što se odnosi i na e-poruke. Obradi svojih podataka za kontakt u navedene svrhe možete prigovoriti u bilo kojem trenutku na e-adresu: dataprotection.rs@siemens.com ili odabirom opcije za odbijanje usluge ponuđene u poruci koju ste primili.

Siemens sme prenositi lične podatke:

 

·         povezanim društvima ili trećim osobama, npr. prodajnim partnerima ili dobavljačima, u vezi s vašom upotrebom naših internet ponuda ili našeg poslovnog odnosa s vama,

 

·         trećim osobama koje nam pružaju IT-usluge i koje obrađuju podatke samo u svrhu tih usluga (npr. hosting ili usluge IT-održavanja i IT-podrške) i/ili

 

·         trećim osobama radi ispunjavanja pravnih obaveza ili uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane prava ili zahteva (npr. za sudske i arbitražne postupke, regulatorima ili telima za sprovođenje zakona, advokatima i savetnicima itd.). 

 

Lični podaci koje ste sami objavili u okviru Siemens internet ponuda (kao što su sobe za dopisivanje ili forumi) mogu biti dostupni u svetu ostalim registrovanim korisnicima odgovarajuće Internet ponude.  

Osim ako je u vreme prikupljanja vaših ličnih podataka izričito navedeno drugačije (npr. u obrascu za davanje pristanka koji ste dali), lične podatke brišemo ako zadržavanje tih ličnih podataka više nije potrebno (i) u svrhe za koje su bili prikupljeni ili obrađeni ili (ii) radi ispunjavanja zakonskih obaveza (kao što su obveze zadržavanja iz poreskog ili trgovinskog zakona). 

Na temelju merodavnog zakonodavstva o zaštiti ličnih podataka možete imati specifična  prava u vezi zaštite vaših ličnih podataka. Posebno i uzimajući u obzir zakonske zahteve, možete imati pravo:

 

·         od nas tražiti potvrdu o tome obrađuju li se vaši lični podaci te, ako se obrađuju, pristupiti tim ličnim podacima,

 

·         od nas tražiti ispravku svojih netačnih ličnih podataka,

 

·         od nas tražiti brisanje svojih ličnih podataka, 

 

·         od nas tražiti ograničenje obrade svojih ličnih podataka, 

 

·         na prenosivost podataka u pogledu ličnih podataka koje ste aktivno pružili i

 

·         na osnovu konkretnih okolnosti uložiti prigovor na dalju obradu svojih ličnih podataka.

Koristimo odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske mere zaštite kako bismo zaštitili vaše lične podatke od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, upotrebe ili izmene i protiv neovlašćenog otkrivanja ili pristupa.

Naša organizacija za zaštitu ličnih podataka pruža podršku za sva pitanja, komentare, primedbe ili pritužbe povezane sa zaštitom ličnih podataka ili u slučaju da želite iskoristiti svoja prava povezana s ličnim podacima. Našoj organizaciji za zaštitu ličnih podataka možete se obratiti na e-adresu: dataprotection.rs@siemens.com.

 

Organizacija za zaštitu ličnih podataka uvek će uložiti sve napore da pruži odgovor ili rešenje za zahteve ili pritužbe koje joj uputite. Osim obraćanja Organizaciji za zaštitu ličnih podataka, uvek imate pravo da uputite zahtev ili pritužbu nadležnom telu za zaštitu podataka. 

Ovaj odjeljak se primenjuje i pruža vam dodatne informacije u slučaju da se vaši lični podaci obrađuju od strane poslovnog subjekta koji se nalazi u evropskom ekonomskom prostoru. 

 

Rukovodilac obrade podataka

 

Društvo koje je izričito navedeno na ovim stranicama kao rukovodilac stranica smatra se rukovodiocem obrade podataka u smislu Opšte uredbe o zaštiti podataka i to za aktivnosti obrade navedene u ovom Obaveštenju o zaštiti podataka.

 

Tokom poslovnog odnosa s vama, možemo podeliti podatke o vama kao poslovnom partneru s drugim povezanim Siemens društvima. Mi i navedena povezana Siemens društva smo zajednički odgovorni za pravilnu zaštitu vaših ličnih podataka (Čl. 26 GDPR). Kako biste mogli da ostvarite svoja prava kao ispitanik u kontekstu ove zajedničke obrade, s navedenim povezanim Siemens društvima smo zaključili sporazum kojim vam omogućava da se radi zaštite svojih prava obraćate direktno centralnom subjektu Siemens Aktiengesellschaft, Nemačka.

 

Radi ostvarenja svojih prava možete se obratiti na: dataprotection.rs@siemens.com.

 

Pravni temelj obrade

 

Prema Opštoj uredbi o zaštiti podataka dužni smo vam pružiti informacije o pravnom temelju obrade vaših ličnih podataka.

Pravni temelj naše obrade podataka o vama je u tome što je navedena obrada nužna za sledeće svrhe:

 

·         ostvarivanje naših prava i izvršavanje naših obveza na temelju bilo kog ugovora koji zaključimo s vama (Čl. 6 (1) (b) GDPR) („Izvršavanje ugovora“);

 

·         skladnost s našim obvezama (Čl. 6 (1) (c) GDPR) („Skladnost s obvezama rukovodioca obrade“); i/ili

 

·         Legitimni interes nas kao rukovodioca obrade (Čl. 6 (1) (f) GDPR) („Legitimni interes“). Uopšteno, naš legitimni interes u odnosu na upotrebu vaših ličnih podataka je delotvorno izvršavanje ili upravljanje (i) vašim korišćenjem naše Internet ponude, i/ili (ii) naš poslovni odnos s vama. Na mestima gde je u donjoj tablici navedeno da se oslanjamo na naš legitimni interes za određenu svrhu, smatramo da taj legitimni interes nije nadjačan vašim interesima, pravima i slobodama, s obzirom na (i) uobičajene preglede i povezanu dokumentaciju vezane za aktivnosti obrade opisane u ovom dokumentu, (ii) zaštitu vaših ličnih podataka našim procesima o zaštiti ličnih podataka, uključujući naša Obavezujuća korporativna pravila (eng. Binding Corporate Rules) i zaštitu ličnih podataka, (iii) transparentnost naših aktivnosti obrade, i (iv) prava koja imate u vezi aktivnosti obrade. Ako želite da dobijete dodatne informacije o ovom ujednačenom pristupu, molimo da kontaktirate našu organizaciju za zaštitu ličnih podataka: dataprotection.rs@siemens.com.

 

·         Moguće je da ćemo od vas u određenim slučajevima zatražiti pristanak za određenu upotrebu vaših ličnih podataka. U tim slučajevima, naš pravni temelj obrade podataka o vama može (dodatno ili umesto) biti i činjenica da ste dali pristanak (Čl. 6 (1) (a) GDPR) („Pristanak“);

 

Obrada ličnih podataka u kontekstu Internet ponude - svrha i pravni temelj

 

Pružanje usluga i funkcija Siemensovih internet ponuda što uključuje otvaranje i upravljanje vašim online računom, ažuriranje, zaštita i rešavanje problema, pružanje podrške, kao i poboljšanje i razvoj naše Internet ponude.

 

·         Izvršavanje ugovora Članak 6 (1) (b) GDPR)

·         Legitimni interes (Članak 6 (1) (f) GDPR)

 

Fakturisanje za vašu upotrebu Siemens Internet ponude.

 

·         Izvršavanje ugovora Članak 6 (1) (b) GDPR)

·         Legitimni interes (Članak 6 (1) (f) GDPR)

 

Potvrda vašeg identiteta.

 

·         Izvršavanje ugovora Članak 6 (1) (b) GDPR)

·         Legitimni interes (Članak 6 (1) (f) GDPR)

 

Odgovaranje i ispunjenje vaših zahteva ili uputstava.

 

·         Izvršavanje ugovora Članak 6 (1) (b) GDPR)

·         Legitimni interes (Članak 6 (1) (f) GDPR)

Obrada vaše narudžbine ili pružanje pristupa posebnim informacijama ili ponudama.

 

·         Izvršavanje ugovora Članak 6 (1) (b) GDPR)

·         Legitimni interes (Članak 6 (1) (f) GDPR)

 

Slanje informacija ili ponuda u vezi naših proizvoda ili usluga, slanja dodatnih marketinških informacija ili praćenja zadovoljstva klijenata kako je opisano u odeljku 3.

 

·         Pristanak, ako je dobrovoljno dat (Članak 6 (1) (f) GDPR)

·         Legitimni interes (Članak 6 (1) (f) GDPR)

 

Koliko je u razumnoj meri nužno za sprovođenje primenjivih uslova upotrebe, radi uspostavljanja ili očuvanja pravnih zahteva ili obrane, radi sprečavanja prevare ili drugih nezakonitih radnji, uključujući napade na Siemensove informatičke sisteme.

 

·         Usklađenost sa obavezama rukovodioca obrade (Članak 6 (1) (c) GDPR)

·         Legitimni interes (Članak 6 (1) (f) GDPR)

 

Obrada ličnih podataka vezanih za vaš poslovni odnos s nama - svrha i pravni temelj

Komunikacija s poslovnim partnerima o našim proizvodima, uslugama i projektima, npr. odgovaranje na upite ili zahteve ili pružanje tehničkih informacija o kupljenim proizvodima.

 

·         Izvršavanje ugovora Članak 6 (1) (b) GDPR)

·         Legitimni interes (Članak 6 (1) (f) GDPR)

 

Planiranje i izvršavanje (ugovornog) odnosa s poslovnim partnerima te upravljanje njime; npr. izvršavanje transakcija i narudžbina proizvoda ili usluga, obrada plaćanja, sprovođenje aktivnosti računovodstva, revizije, naplate i prikupljanja, organizacija dostava i isporuka, omogućivanje popravaka i pružanje usluga podrške.

 

·         Izvršavanje ugovora Članak 6 (1) (b) GDPR)

·         Sukladnost sa obavezama rukovodioca obrade (Članak 6 (1) (c) GDPR)

 

Organizacija i sprovođenje analize tržišta, nagradnih igara, takmičenja ili drugih aktivnosti ili događaja za kupca.

 

·         Pristanak, ako je dobrovoljno dat (Članak 6 (1) (f) GDPR)

·         Legitimni interes (Članak 6 (1) (f) GDPR)

 

Kontakt i prenošenje informacija i ponude u vezi naših proizvoda i usluga, slanje dodatne marketinške poruke i ispitivanje zadovoljstva kupaca kako je opisano u odeljku 3.

 

·         Pristanak, ako je dobrovoljno dat (Članak 6 (1) (f) GDPR)

·         Legitimni interes (Članak 6 (1) (f) GDPR)

 

Održavanje i zaštita sigurnosti naših proizvoda, usluga i internet stranica, sprečavanja i otkrivanja pretnji sigurnosti, prevara ili drugih kriminalnih ili zlonamernih radnji.

 

·         Legitimni interes (Članak 6 (1) (f) GDPR)

 

Osiguravanje usklađenosti sa zakonskim obavezama (kao što su obaveze vođenja evidencije), kontrolom izvoza i carinskom kontrolom, obavezama povezanim s proverom poslovnog partnera (radi sprečavanja ekonomskog kriminala ili pranja novca) te našim pravilima ili industrijskim normama.

 

·         Usklađenost sa obavezama rukovodioca obrade (Članak 6 (1) (c) GDPR)

·         Legitimni interes (Članak 6 (1) (f) GDPR)

 

Rešavanje sporova, sprovođenje naših ugovora i podnošenje, sprovođenje ili odbrana pravnih zahteva.

 

·         Usklađenost sa obavezama rukovodioca obrade (Članak 6 (1) (c) GDPR)

·         Legitimni interes (Članak 6 (1) (f) GDPR)

 

Međunarodni prenos podataka

 

U slučaju da prenosimo vaše lične podatke izvan evropskog ekonomskog prostora, vaši će podaci biti zaštićeni na način koji je dosledan odredbama Opšte uredbe o zaštiti podataka. Stoga, ako to zahteva primenjivo pravo, preduzimamo sledeće mere:

 

·         Vaše lične podatke delimo sa povezanim Siemens društvima izvan evropskog ekonomskog pojasa samo ako su implementirala naša Obavezujuća korporativna pravila za zaštitu ličnih podataka („BCR“). Dodatne informacije o BCR možete pronaći ovde.

 

·         Vaše lične podatke prenosimo spoljnim primaocima izvan evropskog ekonomskog prostora samo ako je pojedini primalac (i) s nama zaključio ugovor koji sadrži Standardne ugovorne odredbe, (ii) implementirao Obavezujuća korporativna pravila u svojoj organizaciji ili (iii) – u slučaju primaoca iz SAD-a – sertifikovan prema odredbama EU-US Privacy Shield-a. Možete zatražiti dodatne informacije o zaštitnim merama implementiranim za određeni prenos putem ovog kontakta: dataprotection.rs@siemens.com.

 

Nadležno telo za zaštitu vaših osobnih podataka

 

U slučaju pritužbi i zahteva vezanih za zaštitu ličnih podataka, pozivamo vas da se obratite našoj Organizaciji za zaštitu ličnih podataka putem dataprotection.rs@siemens.com. Osim obraćanja Organizaciji za zaštitu ličnih podataka, ostaje vam i pravo na podnošenje zahteva ili pritužbe nadležnom telu za zaštitu ličnih podataka.

 

Popis i podaci za kontakt lokalnog nadležnog tela nalazi se ovde.

Ako ste rezident SAD-a, molimo da uvažite sledeće napomene:

 

Do Not Track

 

Trenutno naša Internet ponuda ne prepoznaje niti reaguje na „Do Not Track“ poruke Internet pretraživača. Za više informacija o „Do Not Track“, molimo vas da posetite stranicu podrške vašeg Internet pretraživača

 

Dečija upotreba

 

Ova Internet ponuda nije namenjena za korišćenje deci mlađoj od trinaest godina. Nećemo svesno prikupljati lične podatke dece mlađe od trinaest godina bez insistiranja da prethodno dobiju pristanak svojih roditelja za to, ako to zahteva merodavno pravo. Lične podatke dece ćemo koristiti i otkrivati isključivo u meri u kojoj je to dopušteno zakonom, kako bismo zatražili pristanak roditelja, u skladu s lokalnim zakonom ili kako bismo zaštitili svako dete.

 

U zavisnosti od toga u kojoj saveznoj državi SAD-a se nalazite, možete imati neka posebna prava u vezi vaših ličnih podataka. Za informacije o tim pravima, molimo koristite ovaj link.