1

Siemens u Srbiji

Siemens je prisutan u Srbiji od 1887. godine, a 1996. je osnovan Siemens d.o.o. Beograd sa ciljem da neposrednim delovanjem doprinese bržem oporavku i razvoju privrede i infrastrukturnih sistema u Srbiji.
130

1 +

Zaposlenih u svetu

1 +

Zaposlenih u Srbiji

1

Godine Siemens-a u Srbiji

Mi menjamo buducnost svaki dan – Siemens Srbija tim

Korporativni principi

Nase lokalne reference
Siemens AG

Siemens u svetu

Siemens AG je globalni lider u oblasti elektronike i elektrotehnike, i sa 351.000 zaposlenih predstavlja jednu od najvećih i najstarijih kompanija na svetu. U proteklih 170 godina Siemens je prepoznatljiv po tehničkim unapređenjima, inovacijama, kvalitetu i pouzdanosti proizvoda i usluga koje pruža u preko 190 zemalja, i koje integriše u rešenja u oblasti energetike, industrije, saobraćajne infrastrukture i medicine, sa fokusom na oblasti elektrifikacije, automatizacije i digitalizacije.
Naše kompanije

Pregled naših poslovnih i strateških kompanija

Siemens određuje smer kretanja za dugoročno stvaranje vrednosti kroz ubrzani rast i jaču profitabilnost uz pojednostavljenu i optimizovaniju strukturu kompanije. Siemens nove generacije biće inspirisan svojom svrhom i biće povezan svojom Kulturom vlasništva. Glavni cilj strategije kompanije Vision 2020+ jeste da pojedinačnim društvima u Siemens timu pruži znatno veću preduzetničku slobodu pod jakim brendom kompanije Siemens kako bi se više usredsredili na sopstvena tržišta. Saznajte više o Našoj novoj strukturi kompanije: