OBAVEŠTENJE o sprovođenju statusne promene

___________________________________________________________________

U skladu sa odredbama člana 495 stava 1 i stava 5 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon 5/2015 i 44/2018), privredno društvo Siemens d.o.o. Beograd, matičnog broja 17134965, Ul. Omladinskih brigada 90v, Beograd (u daljem tekstu: Siemens doo) i Siemens Gas & Power d.o.o. Beograd, matičnog broja 21517445, Ul. Omladinskih brigada 90v, Beograd (u daljem tekstu: Siemens Gas & Power doo), ovim zajednički objavljuju sprovođenje statusne promene. Svi detalji nameravane statusne promene sadržani su u Nacrtu Ugovora o statusnoj promeni i njegovim prilozima i dodacima koji je predat Agenciji za privredne registre radi objavljivanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.