Siemens Srbija Digital Industries Webinari

Pozivamo Vas na Siemens Digital Industries Webinare!

Tokom aprila i maja 2020. godine održali smo 17 Webinara u ukupno 65 termina uz učešće oko 2000 prijavljenih učesnika.

U okviru održanih Webinara, koje možete naći u nastavku, imaćete priliku da se upoznate sa najnovijim Siemens-ovim proizvodima i rešenjima iz oblasti industrijske automatizacije, pogonske tehnologije, sklopne tehnike, procesne instrumentacije i analitike, digitalizacije u industriji, kao i softverskim alatima koji su na raspolaganju Vama i krajnjim korisnicima.

Kontakt osobe za više informacija:

 

Maja Joldžić, maja.joldzic.ext@siemens.com, +381608170441;

 

Zoran Jovanović, zoran.jovanovic@siemens.com, +381608170156.

FA1:      Motion Control

 

 

 

 • Noviteti u svetu S7-1500T kontrolera. Pregled CPU-ova i njihove mogućnosti
 • TIA Selection tool: Optimalan izbor S7-1500T kontrolera. Izbor V90 servo regulatora i pripadajućeg servo motora. Izbor frekventnih regulatora za asinhrone motore
 • Remote access (daljinski pristup) za Simatic kontrolere

 

Predavači: Darko Živković, Jelena Đukić

 

 

Video prezentacija webinara:

FA2: Energy Management System

 

 

 

 • Prezentacija Siemens rešenja za EMS: SIMATIC Energy Manager PRO
 • Arhitektura EMS sistema: merni uređaji, akviziciona i komunikaciona oprema, integracije sa SCADA i ERP sistemima
 • Live Demo aplikacija EnMPRO, prolaz kroz widgete i izveštaje
 • Benefiti uvođenja EMS za korisnika, praćenje preduzetih mera energetske efikasnosti.

 

 

Predavač: Zoran Jovanović

 

 

Video prezentacija webinara:

FA3:      Redundantni kontroleri serije S7-1500R/H

 

 

 

 • Motivacija i strategija
 • Karakteristike sistema
 • Komunikacija, Safety sistemi, povezivanje sa HMI
 • Noviteti u radu sa TIA portal v16
 • Porudžbene informacije

 

 

Predavač: Mirko Milovanović

 

 

Video prezentacija webinara:

FA4:     WinCC Unified

 

 

 

 • Najnoviji jedinstveni sistem i razvojno okruženje za HMI
 • Nezavisnost od uređaja i operativnog sistema
 • Korišćenje aktuelnih tehnologija (Javascript, HTML, SVG)
 • Edge
 • Novi Comfort paneli

 

 

Predavač: Mirko Milovanović

 

 

Video prezentacija webinara:

MC1:     DT konfigurator 

 

 

 

 • Siemens online alat za konfigurisanje motora, motor-reduktora i frekventnih pretvarača
 • Detaljan i pravilan odabir opreme
 • Generisanje tehničke dokumentacije 

 

 

Predavači: Nenad Bakal, Pavle Dragišić

 

 

PDF prezentacija webinara

MC2:     Sizer, large drives

 

 

 

 • Siemens alat za konfigurisanje  frekventnih pretvarača većih snaga (kabinet verzije za snage preko 250kW)
 • Pravilan odabir opreme u kabinet verzijama (serije Sinamics G150, S120)
 • Generisanje tehničke dokumentacije 

 

Predavači: Miloš Marković, Pavle Dragišić

 

Video prezentacija webinara:

MC3:     Sizer, motion drives

 

 

 

 • Siemens alat za konfigurisanje  motora, frekventnih pretvarača i prateće opreme za motion aplikacije
 • Primeri konfigurisanja višeosnih sistema - serija Sinamics S120 booksize
 • Odabir odgovarajućih upravljačkih sistema (PLC, CNC)
 • Generisanje tehničke dokumentacije

 

Predavači: Miloš Marković, Pavle Dragišić

 

 

Video prezentacija webinara:

CI1:       Industrial networks

 

 

 

 • Uvod u portfolio industrijske komunikacije
 • Posebna rešenja u oblasti bežične komunikacije i udaljenog pristupa
 • Koncept bezbednosti
 • Network management system
 • Noviteti u industrijskoj identifikaciji

 

 

Predavač: Jelena Đukić

 

 

Video prezentacija webinara:

PI1:       PI Academy world

 

 

 

 • Uvod u procesnu instrumentaciju
 • Upoznavanje sa portfoliom procesne instrumentacije, dostupnim alatima i proračunima.

 

 

 

Predavači: Andrijana Popara, Miljan Miljanić, Marko Marić

 

 

Video prezentacija webinara:

PI2:     PI workshop for specialist

 

 

 

 • Napredna obuka za procesnu instrumentaciju
 • Vodič za pravilan odabir opreme za merenje nivoa, protoka i težine.

 

Predavači: Andrijana Popara, Miljan Miljanić, Marko Marić

 

 

Video prezentacija webinara:

PI3:       #New@PI

 

 

 

Noviteti u procesnoj instrumentaciji:

 

 • Sitrans FM100 kompaktni merač protoka;
 • Sitrans LVL300 štapni detektor nivoa;
 • Sitrans FP230/FP330 transmiteri pritiska sa integrisanom pitot cevi ili mernom blendom;
 • Sitrans LR100 nova familija radarskih merača nivo

 

Predavači: Andrijana Popara, Miljan Miljanić, Marko Marić

 

 

Video prezentacija webinara:

AE1:    Digitalna rešenja u procesnoj industriji

 

 

 

 • Upravljački sistem u procesnoj industriji – PCS7
 • Hardverske inovacije
 • PCS Neo
 • COMOS, Simit, PlantSight

 

Predavači: Jelena Đukić, Marko Milenković

 

 

Video prezentacija webinara:

CP1:      Control Panel Online Symposium

 

 • Najnoviji proizvodi iz domena sklopne opreme: kontaktora, motorno-zaštitnih prekidača, soft startera, fidera i sistema motornog upravljanja sa komunikacijom preko IO linka, AS interfejsa i PROFINETA.

 

CP1 Termin 1: 29.04. u 09.00h                                     CP1 Termin 2: 29.04. u 16.00h

 

Siemens worldwide webinar (predavanje na engleskom jeziku).

 

CP2:      Clever engineering in the control panel

 

 

 

 • Odabir opreme u skladu sa minimalnim i maksimalnim strujama kratkog spoja, Simaris Design: Alat za pomoć u proračunu struja KS, selektivnost uređaja

 

 

Predavač: Tijana Džodžo

 

 

PDF prezentacija webinara

Prateca tehnicka dokumentacija

CP3:      New series of signalling devices 3SU

 

 

 

 • Najnoviji proizvodi iz serije signalno-komandnih uređaja, konfiguratori, zamena starih uređaa

 

Predavač: Tijana Džodžo

 

 

Video prezentacija webinara

CP4:    SIRIUS 3RW Soft starters

 

 

 

 • Osnovne karatkeristike softstartera
 • Portfolio Siemens softstartera za meko pokretanje motora
 • Alati za odabir softstartera

 

 

Predavač: Bojan Janković

 

 

Video prezentacija webinara

 

 

DE1:  Siemens Digital Enterprise

 

 

 

 • Siemens Digital Enterprise Suite, skup rešenja za digitalnu transformaciju u diskretnim i procesnim industrijama - Industry 4.0, IIOT, OT Network, OEE, EMS
 • MindSphere: Siemens cloud based open IOT operating system; Live Demo MindSphere: MindApps Notifier, Performance Monitor, Fleet manager
 •  Condition monitoring, Predictive maintenance, PLM alati, Digital Consulting 

 

Predavač: Zoran Jovanović

 

 

Video prezentacija webinara: