Dobri rezultati u 2015. u svim oblastima poslovanja i nova zapošljavanja početkom godine

Kompanija Simens d.o.o. Beograd na kraju poslovne 2015. godine predstavila je zapažene rezultate. I ovu godinu poslovanja Simens-a u Srbiji obeležio je nastavak dobrih poslovnih rezultata, veliki broj uspešno realizovanih projekata u svim oblastima poslovanja i stalnih tehnoloških unapređenja zahvaljujući kojima je ova kompanija više od jednog veka jedna od najuspešnijih na ovdašnjem tržištu.

 

„U Srbiji vidim veliki poslovni potencijal i radujem se što ću biti u prilici da nastavim kurs koji je uspostavljen tokom duge i veoma uspešne istorije Siemens-a na ovim prostorima. Siemens će ostati fokusiran na nastavak investiranja, poslovni rast i zapošljavanje. Na kraju 2015. godine, kompanija upošljava 1500 ljudi, od čega je 1322 zaposlenih u subotičkoj fabrici vetrogeneratora. Očekujemo pojačanje u našem timu u subotičkoj fabrici već u prvom kvartalu naredne godine kada ćemo zaposliti još 230 ljudi”, rekao je Udo Eichlinger, generalni direktor Siemens Srbija i dodao da, imajući u vidu da se u Srbiji prave vetrogeneratori koji pokreću svaku treću vetrenjaču u Evropi, Siemens-ovo poslovanje u Srbiji daje značajan doprinos razvoju i rastu privrede čitave zemlje, kao i da će kompanija u budućnosti nastaviti da se fokusira na elektrifikaciju, automatizaciju i digitalizaciju.

 

Poslovnu 2015. godinu Siemens d.o.o. Beograd priveo je kraju sa ostvarenim ciljevima i rezultatima. Fabrika vetrogeneratora u Subotici je tokom 2015. zabeležila porast broja porudžbina generatora usled potražnje na svetskom tržištu što je rezultiralo širenjem proizvodnje i povećanjem broja zaposlenih. Zapaženi rezultati i u ostalim segmentima poslovanja kompanije Siemens ostvareni su tokom 2015. godine učešćem u realizaciji kapitalnih projketa za Republiku Srbiju.

 

Divizija Energy Management realizovala je veliki broj značajnih projekata među kojima se izdvajaju projekat TS 400/110kV Srbobran, u sklopu koga će Siemens isporučiti kompletnu opremu za sistem zaštite i upravljanja ove trafostanice, sto će rezultirati stabilnim snabdevanjem električnom energijom na ovoj teritoriji. Pored navedenog, Siemens je ugovorio i počeo sa realizacijom projekta TS 110/35/10kV Kopaonik po principu „ključ u ruke“. U sklopu ovog projekta, Siemens će isporučiti opremu za 110kV (GIS 110kV), kao i postrojenja za 35kV i 10kV, energetske transformatore, opremu za sistem zaštite i upravljanja, kao i projektovanje, montažu, ispitivanje i puštanje u rad kompletne trafostanice.

 

Divizija Mobility je u poslovnoj 2015. godini ugovorila izvođenje radova u okviru projekta projektovanja i izgradnje nove elektrovučne podstanice “Trebešica” sa Direkcijom javnih radova Crne Gore. Ugovor obuhvata izradu glavnog projekta, demontažu postojećeg postrojenja i izgradnju novog, kao i kompletnu instalaciju vučnog transformatora 110/25 kv, zajedno sa pratećom opremom. Divizija je tokom 2015. godine nastavila sa uspešnom realizacijom projekta nabavke opreme i izvršenja radova na modernizaciji elektrotehničkih postrojenja na delu pruge Gilje–Ćuprija–Paraćin, dok se završetak projekta očekuje u prvoj polovini 2016. godine.

 

Divizija Procesne industrije i pogoni orijentisana je ka realizaciji projekata koji uključuju specijalizovane inženjering aktivnosti, dok je poseban fokus u oblastima rudarstva, nafte i gasa, kao i daljinskog grejanja. U prethodnom periodu inženjering tim divizije ostvario je značajne rezultate u projektima modernizacije rudarskih mašina na kopovima RB Kolubare u Lazarevcu, u projektima modernizacije i automatizacije u kompaniji NIS Gazprom Neft, kao i u projektima daljinskog grejanja, realizujući projekte monitoringa i automatizacije u Beogradskim elektranama. Dodatno, divizija je učestvovala i u projektima modernizacije u drvopreradjivačkoj industriji, zatim prehrambenoj, farmaceutskoj, hemijskoj i industriji voda/otpadnih voda, u kojima je završen niz projekata po sistemu ključ u ruke. Poseban fokus poslovanja predstavljaju rešenja iz oblasti energetske efikasnosti, gde je ostvaren niz referenci koji svrstavaju Siemens u poziciju regionalnog lidera.

 

Divizija Digitalna fabrika nastavila je sa uspešnim isporučivanjem proizvoda za automatizaciju postrojenja i proizvodnih pogona u automobilskoj, prehrambrenoj, farmaceutskoj, hemijskoj, petrohemijskoj, duvanskoj i rudarskoj industriji, infrastrukturi, energetici i vodoprivredi. Kompanije kao što su Fiat, Johnson Control i Magneti Marelli imaju veliku instalisanu bazu Siemens-ove opreme za automatizaciju i regulaciju, koja uspešno vodi tamošnje proizvodne procese. Takođe i u prehrambenoj industriji, posebno u šećeranama i pivarama, čijim kompleksnim proizvodnim procesima upravljaju Siemens-ovi sistemi automatskog upravljanja. Oprema koju ova divizia isporučuje je bitan činilac i u energetskom sektoru, kako u sistemu upravljanja termoelektranama, tako i na površinskim kopovima za eksploataciju uglja. Isporuka opreme za automatizaciju se vrši direktno krajnjim korisnicima, ali i preko mreže distributera, sistem integratora i solution partnera, koji u svojim projektnim rešenjima primenjuju opremu i software iz našeg proizvodnog programa. U okviru divizija Digitalna fabrika i Procesne industrije i pogoni već 4 godine uspešno se održavaju obuke iz oblasti industrijske automatizacije i pogonskih tehnogija, u prostorijama Siemens-ovog autorizovanog SITRAIN trening centra

 

Divizija Power and Gas je nakon značajne uloge u proširenju čitavog elektroenergetskog sistema Rafinerije Nafte Pančevo, tokom 2015. godine uzela učešće u prevezivanju 6kV potrošača iz postojeće u novoizgrađenu trafostanicu. Pored ovoga, Siemens je uzeo učešće i u modernizaciji trafo stanice TS „C“ u okviru Rafinerije Nafte Pančevo. Tokom 2015. godine, Siemens je prvim ugovorom otpočeo saradnju i sa blokom Energetika, NIS Gazprom Nefta, kroz realizaciju rešenja objedinjenog nadzora nad bilansom energenata u čitavom NIS-u. 

 

Siemens-ov sektor Medicinska rešenja i oprema, lider u svojoj oblasti, je tokom ove godine isporučio najsavremenije dijagnostičke aparate zdravstvenim institucijama širom Srbije čime će pacijenti u tim centrima dobiti značajno kvalitetniji nivo zdravstvene zaštite. Završen je projekat 1,5 T MR sistema, prema zahtevu privatnog donora u Opštoj bolnici “Studenica” u Kraljevu, dizajnirana da u potpunosti ispuni sve dnevne potrebe MRI prakse, sa inovativnom TIM (Total Image Matrix) i DOT (Daily Optimized Technology) koje u značajnoj meri uvećavaju produktivnost I donose najnovije aplikacije kupcu. Sektor je takođe odabran kao najbolji ponuđač u javnoj nabavci jednog CT Simulator SOMATOM Definition AS Open, za radiološko odeljenje Instituta za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici. Pored ova dva pprojekta, Siemens je takođe ponudi najbolje rešenje u IAEA donaciji Institutu za onkologiju I radiologiju Beograd, sa bežičnim skener sistemom. Takođe, instalirano je 12 ultrazvučnih sistema poslednje generacije u različitim zdravstvenim ustanovama u Srbiji. 

 

Na globalnom nivou kompanija Siemens AG uspešno je primenila svoje smernice za fiskalnu 2015. godinu onako kako je planirano i najavila ambiciozna predviđanja za fiskalnu 2016. Narudžbine su se uvećale za šest odsto na 82,3 milijarde EUR u fiskalnoj 2015. Prihod je takođe porastao za šest odsto na 75,6 EUR. Neto rezultat kompanije je iznosio 7,4 milijardi evra u poređenju sa 5,5 milijardi evra ostvarenih prethodne godine