Konferencija - Siemens Drives Day 2018

Kompanija Siemens d.o.o. Beograd organizovala je konferenciju za kupce Siemens Drives Day 2018 koja je održana u hotelu Hilton Belgrade. Učesnici konferencije imali su priliku da se upoznaju sa Siemens rešenjima iz oblasti elektromotornih pogona, a kroz prezentacije i radionice predstavljena su im najmodernija rešenja iz programa frekventnih pretvarača i motora.

„Siemens je osnovan u Minhenu 1847. godine od strane Vernera fon Siemensa, a 50 godina kasnije napravljen je prvi elektromotorni pogon koji je ugrađen u  valjaonici u jednoj železari u Nemačkoj, dok je 1969. godine projektovan, razvijen i instaliran prvi elektromotorni pogon sa tzv. vektorskom  regulacijom. Sada se već nalazimo u eri digitalizacije i elektromotorni pogoni treba da budu pripremljeni za  povezivanje i razmenu podataka korišćenjem različitih aplikacija putem interneta. Motiv konferencije Drives Day jeste da predstavimo naše najnovije proizvode iz ove oblasti“, istakao je Goran Milisavljević, direktor divizija Digitalna fabrika i Procesne industrije i pogoni u kompaniji Siemens Srbija.

Učesnici konferencije imali su priliku da nakon predstavljanja Siemens proizvodnog programa elektromotornih pogona, prisustvuju radionicama Pogoni velikih snaga i Pogoni opšte namene i servo upravljanja.

„Siemens ima najviše iskustva i rešenja u ovoj oblasti. Smatram da je ova konferencija jako bitna za kupce, jer puno njih u svakodnevnom radu koristi  jedinstveni softverski alat-TIA portal, a to je budućnost“, rekao je Jernej Sotensek iz Siemens Slovenija, zadužen za promociju SINAMICS  frekventnih pretvarača.

„Predmet mog izlaganja su bili frekventni regulatori velikih snaga sa fokusom na proizvodima na srednjem naponu. Na tržištu srednjenaponskih frekventnih regulatori mi smo globalni lideri sa više od 150 000 prodatih jedinica. Smatram da je pregled proizvodnog programa veoma važan, zbog širokog spektra proizvoda koje možemo da ponudimo. Iz ovog razloga se prilikom izrade projektnog rešenja nikada ne fokusiramo samo na jedan ili dva proizvoda, već možemo izabrati od velikog broja mogućnosti, najbolje rešenje za našeg kupca“, izjavio je Hermann Agis, jedan od predavača na konferenciji, iz Siemens Austrija, ekspert iz oblasti pogona velikih snaga.

Konferencija Siemens Drives Day organizovana je prvi put u Srbiji sa ciljem da predstavi svoje proizvode i rešenja iz ove oblasti i okupila je veliki broj partnera.