Nastavak saradnje Grada Beograda i kompanije Siemens na projektima urbanog razvoja grada

Grad Beograd i kompanija Siemens potpisali su ugovor o pružanju usluga korišćenja Siemens-ovog „Alata za uspešno funkcionisanje grada” (CyPT), što predstavlja nastavak saradnje nakon potpisivanja ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji u februaru 2016. godine.

Siemens će kroz predstavljanje analiza i iskustva na sličnim projektima razvoja gradova sprovedenim u drugim prestonicama i većim gradovima Evrope, omogućiti lakše ostvarivanje ciljeva održivog razvoja Grada Beograda u oblastima tehničke infrastrukture, energetske održivosti i saobraćaja.

“Veliko mi je zadovoljstvo da kroz City Performance Tool možemo da pomognemo Gradu Beogradu da unapredi strategiju infrastrukturih rešenja, što će u krajnoj instanci doprineti kvalitetnijem životu svih njegovih građana”, izjavila je Marija Novaković, direktorka odeljenja strategije i razvoja Siemens-a u Srbiji, koja je zahvalila Gradu Beogradu na ukazanom poverenju i nastavku odlične saradnje koja će se implementacijom CyPT-a dodatno intenzivirati na svim nivoima.

Siemens u svom portfoliju poseduje razvijene informatičke platforme i programe kojima se, analizom podataka o raznim oblastima urbanog života i urbane infrastrukture, dolazi do konkretnih predloga rešenja o strategijskim pravcima razvoja urbanih celina. Kompanija će korišćenjem informatičko-analitičkog alata za obradu podataka o infrastrukturi urbanih celina, CyPT-Alata za uspešno funkcionisanje grada, omogućiti analizu podataka u skladu sa definisanim ciljevima za dalji razvoj Beograda.

Nakon obavljene analize u ovom alatu, kompanija će gradu isporučiti verziju CyPT-Alata za uspešno funkcionisanje grada za korisnike i njegov dalji urbani razvoj.