Objavljene zarade i finansijski rezultati za treći kvartal poslovne 2016. godine: Snažno sprovođenje planova vodi ka rastu i profitabilnosti – uvećana procena zarade

Velike porudžbine u Evropi i Americi uvećale su ukupnu vrednost porudžbina u trećem kvartalu za 6% u odnosu na prethodnu godinu, na 21,1 milijardu evra; prihod je uvećan za 5% na 19,8 milijardi evra, dok je odnos porudžbina i prihoda (book-to-bill ratio) na nivou 1,06

Ne uzimajući u obzir uticaje valutnih konverzija, porudžbine su uvećane za 10%, dok je prihod porastao za 9%

Industrijski poslovni profit uvećan je za 20% u odnosu na prethodnu godinu, na 2,2 milijarde evra; značajan rast profitne marže za industrijsko poslovanje na 10,8%

Neto prihod od 1,4 milijarde evra u nivou je sa prošlogodišnjim kvartalom koji je imao pozitivne rezultate zahvaljujući pozitivnim kamatnim stopama u okviru redovnog poslovanja i pozitivnih poreskih efekata iz poslovanja koje se obustavlja; pripadajuća zarada po akciji iznosi 1,65 evra u poređenju sa 1,64 evra u prošlogodišnjem trećem kvartalu poslovne 2015. godine

"Ostvarujemo značajan napredak tokom sprovođenja Vizije 2020, ponovo ostvarujući uverljive rezultate i u trećem kvartalu, posebno u poređenju sa tržištem. Ponosan sam na naš globalni tim koji je postigao izuzetne rezultate, pogotovo u smislu rasta, u veoma turbulentnom poslovnom okruženju", izjavio je predsednik i generalni direktor Siemens-a AG Joe Kaeser.