Objavljeni rezultati za četvrti kvartal poslovne 2016. godine: Višestruko prevaziđeni svi zadati ciljevi – istorijski uspeh kroz snažan učinak tima

Porudžbine i prihodi uvećani za 5% u odnosu na poslovnu 2015. godinu, na 86,5 milijardi evra i 79,6 milijardi evra, dok je odnos porudžbina i prihoda (book-to-bill ratio) na nivou 1,09; ne računajući efekte promena valuta, porudžbine i prihodi porasli 6%

Industrijski poslovni profit uvećan je za 13%, na 8,7 milijardi evra; značajan rast u divizijama Power and Gas, Energy Management i Wind Power and Renewables, uz rast u drugim divizijama i Siemens Healthineers-u, više je nego nadomestio značajan pad u diviziji Process Industries and Drives

Profitne marže za industrijsko poslovanje dostigle 10,8%, uzimajući u obzir sva industrijska poslovanja izuzev divizije Process Industries and Drives, i u okviru su njihovog targetiranog nivoa

Neto profit od 5,6 milijardi evra oslikava snagu operativnog poslovanja; neto profit u poslovnoj 2015. godini od 7,4 milijardi evra uključivao je 3,0 milijarde evra povezanih sa prodajom delova kompanije vezanih za slušne aparate i Siemens-ovog udela u kompaniji BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (BSH)

Zarada po akciji iznosi 6,74 evra, i iznad je targetiranog nivoa objavljenog u trećem kvartalu; prošlogodišnja zarada po akciji od 8,84 evra uključivala je 3,66 evra zarade od prodaje dela kompanije povezanog sa slušnim aparatima kao i udela u kompaniji BSH

Siemens je predložio isplatu dividende od 3,60 evra po akciji

" Poslovna godina koja se upravo završila bila je jedna od najsnažnijih u istoriji naše kompanije. Izuzimajući raznovrsnost portfolia, možemo reći da je bila i najbolja. Radili smo vredno i ponosan sam na sve što je naš globalni tim postigao. U poslovnoj 2017. godini ćemo nastaviti svoje poslovanje sa snažnim fokusom na ispunjenje ciljeva Vizije 2020", izjavio je predsednik i generalni direktor Siemens-a AG Joe Kaeser.