Siemens na konferenciji - “Industrijska energetika i zaštita životne sredine u zemljama Jugoistočne Evrope“

VI Regionalna konferencija “Industrijska energetika i zaštita životne sredine u zemljama Jugoistočne Evrope” IEEP 2017, održana je na Zlatiboru, od 21. do 24. juna ove godine, a kompanija Siemens podržala je organizaciju ovog skupa kao veliki sponzor.

Predavanje na temu “Siemens dresser-rand parne turbine” ispred kompanije Siemens održali su Petar Šainović, rukovodilac divizije Power&Gas Siemens d.o.o. Beograd i Milan Aleksovski, projekt menadžer.

Cilj konferencije IEEP je sagledavanje postojećeg stanja u industrijskoj energetici u tehnološkom, tehničkom, organizacionom i ekološkom pogledu, kao i analiza aktuelenih izazova sa kojima se ovaj deo privrede susreće. Na  konferenciji se razgovaralo o zakonskim i tehničkim regulativama u regionu i ciljevima Evropske unije u energetskoj efikasnosti, kao i održivom razvoju i primeni obnovljivih izvora energije.

IEEP 2017 održava se u organizacji Društva Termičara Srbije, pod pokroviteljstvom Privredne komore Srbije i Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla, a uz podršku Ministarstva rudarstva i energetike i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Na konferenciji IEEP učestvovalo je oko 120 učesnika iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Nemačke, Velike Britanije, Norveške, Crne Gore, Rusije, Hrvatske i Kanade.